צרכנות פיננסית

בעלי עסקים, כמה כסף אתם צריכים למשוך מהעסק כמשכורת?

בעלי העסקים לעיתים מקבלים החלטות שעלולות להכניס את החברה להפסד, לגרור מסים כבדים ולפגוע בהם בטווח הארוך. למה חשוב לשים לב לפני שמחליטים כמה כסף להקצות למשכורת?

הדס שרים 12:3305.07.16

כחלק מהניהול השוטף של העסק, בעלי עסקים קטנים ובינוניים מתמודדים עם מספר רב של שאלות ששכירים בדרך כלל לא מכירים. השאלות הנפוצות, שחוזרות על עצמן באופן קבוע בקרב בעלי העסקים, הן השאלות הנגזרות מסוגיית משיכת המשכורת של בעל העסק. הרי אצל מרבית השכירים בישראל המשכורת החודשית היא סכום קבוע הנתון מדי פעם למשא ומתן, אך עבור בעלי העסקים הפועלים במסגרת חברה בישראל מדובר בסוגיה שאין מי שאינו מתחבט עמה מדי מספר חודשים: כמה כסף למשוך מהעסק כמשכורת? כמה למשוך כדיבידנד? כמה יהיה נכון להשאיר בקופת החברה?

 

בכל אלה, על בעלי העסקים להביא בחשבון שורה מורכבת של שיקולים שאינם נוגעים רק לניהול החברה אלא גם לשיקולי מס, תנאים סוציאליים והיבטים נוספים הקשורים בהתנהלותו הכספית. בהיעדר ידע מקצועי מספק, רבים מבעלי העסקים מקבלים החלטות שעלולות לפגוע בהם בטווח הארוך, הן ברמת ההכנסה נטו, הן בתנאים הסוציאליים והן בתנאי הפנסיה. 

תלוש שכר (ארכיון) תלוש שכר (ארכיון) צילום: עמית מגל

 

אז למה כדאי לנו, בעלי העסקים, לשים לב בבואנו למשוך משכורת? להלן מספר טיפים חשובים:

 

א. תזרים

 

לפני שנכנסים לשיקולים מספריים במשיכת המשכורת, חשוב לבדוק האם יש הצדקה או יכולת למשוך סכום חודשי כלשהו כמשכורת מקופת העסק. מנהל עסק קטן שמייצר רווח של עשרת אלפים שקל ברוטו בחודש, שימשוך משכורת של 11 אלף שקל, יכניס את העסק להפסד בו בזמן שעדיין ישלם מס על המשכורת שלו. מצב כזה אינו תקין מימונית ואינו כדאי, כיוון שההפסד העסקי אינו בר קיזוז כנגד השכר מבחינה מיסויית. למרות השאיפה והקלות לפרגן לעצמכם, כבעלי עסק עצמאים, במשכורת גבוהה ומרשימה, זכרו כי גובה סכום משיכת המשכורת חייב להיות תלוי ונגזר מנקודת האיזון של העסק, למען המשכיותו הכלכלית-עסקית.

 

ב. נקודת האיזון

 

לאחר שהבהרנו שמשיכת משכורת הגבוהה מרווח העסק הינה טעות מבחינה מימונית, הגענו לשאלת מיליון הדולר - כמה כדאי למשוך? בניגוד לשכירים, לבעל שליטה בחברה שתי אופציות למימוש השכר שלו – שכר חודשי קבוע ומשיכות דיבידנד. בעוד המס על השכר משתנה בהתאם לגובה השכר, המס על הדיבידנד בישראל קבוע ועומד על 30%.

 

בהתאם, נוכל גם לבדוק עד איזה סכום משתלם למשוך משכורת חודשית ומאיזה סכום עדיף למשוך את שאר השכר בדיבידנד. מחשבים זאת לפי שיעור המס השולי על המשכורת אל מול שיעור המס המשוקלל שמשלמים על החברה – מס חברות ומס דיבידנדים.

 

בדיקה כלכלית תראה לנו שנקודת האיזון עומדת לרוב על משכורת חודשית בסך של כ-20 אלף שקל ברוטו. במלים אחרות, כל סכום מעבר לסכום זה שיוצהר כמשכורת חודשית, יגרור תשלום מס הגבוה מהמס שיש לשלם על משיכת השכר כדיבידנד. עם זאת, ישנם שיקולים נוספים לגבי סכום זה מעבר לסכום הנטו החודשי.

 

ג. נקודת האיזון במצב של הפרשות סוציאליות מלאות

 

לפני כשנתיים אושר תיקון 190 לפקודת מס הכנסה שהגדיל בצורה משמעותית את גובה ההוצאה המותרת בחברה בגין הפרשות לקצבה של בעלי שליטה, כך שבמידה שבעל עסק מפריש הפרשות מקסימאליות לקצבה (פנסיה) עולה נקודת האיזון הכדאית עבורו למשיכת שכר עד כ-25 אלף שקל בחודש. כנגד הפקדה מקסימלית לקצבה, נהנה בעל השליטה מזיכוי וניכוי מקסימליים בחישוב המס החל על משכורתו.

 

ד. ביטוח לאומי

 

דילמה נוספת עמה מתמודדים עוסקים עצמאיים היא השלכות גובה המשכורת על תשלום הביטוח הלאומי וזכאות לקצבאות עתידיות. כיוון שגובה המשכורת משפיע על גובה ההפרשה החודשית לביטוח הלאומי, ועמה גם על גובה הקצבאות העתידיות שיתקבלו במצב של פגיעה או נכות עתידית, מדובר בסוגיה שצריך לשים אליה לב. היות שהקצבאות של הביטוח הלאומי באות להחליף את ההכנסה שממנה מתקיים בפועל בעל השליטה, יש להתאים את המשכורת (המבוטחת בביטוח לאומי ומשמשת בסיס לחישוב הקצבה) להוצאות המחיה השוטפות.

 

כמו יולדת או משרת מילואים המקבלים החזר לפי גובה המשכורת שלהם, ההחזר לעצמאים יהיה לפי המשכורת שמשכו. אולם, מכיוון שכבעלי השליטה בחברה אתם יכולים להחליט מה יהיה גובה המשכורת, כדי לוודא שלא תנצלו לרעה את הגמלאות האלה, בביטוח הלאומי יבדקו האם באמת משכתם את המשכורת עליה דיווחתם. אם למשל בעל שליטה קובע לעצמו שכר של 20 אלף שקל ברוטו אבל בפועל לא מושך את הכסף מהחברה ומממן את הוצאותיו השוטפות ממקורות אחרים, אז ביטוח לאומי טוען שהשכר אינו משקף את ההכנסה שממנה הוא מתקיים ולכן קובע גמלה לא על בסיס השכר אלא על בסכום נמוך יותר.

 

ה. אובדן כושר עבודה

 

דילמה נוספת של העצמאי בעל השליטה היא ביטוח אובדן כושר עבודה – האם, כבעל שליטה, עלי לבטח את ההכנסה החודשית שלי על בסיס המשכורת החודשית בלבד, או לבטח גם את ההכנסה הממוצעת שאני מושך כדיבידנד? הבחירה במקרה זה נתונה בידי בעל השליטה באופן סובייקטיבי על-פי צרכיו, אך חשוב להכיר את כלל ההשלכות לקראת קבלת החלטה מושכלת.

 

רבים אינם יודעים כי ניתן לבטח גם הכנסה מדיבידנדים, אך צריך לציין זאת מפורשות ובמיוחד מול סוכן הביטוח מראש ולהדגיש את העניין. כמו כן, יש יש לוודא כי הדיבידנדים מחולקים לאורך השנים באופן יחסי בהתאמה לסכום המבוטח – מדובר באחד הפרמטרים הראשונים הנבדקים על-ידי חברת הביטוח בבואה לאשר תביעת אובדן כושר עבודה. בדומה לקצבה מהביטוח הלאומי, היות שקצבת אובדן כושר עבודה באה להחליף הכנסה בפועל ממנה מתקיים בעל השליטה, חברת הביטוח בודקת מהן ההכנסות בפועל של בעל השליטה, מהן הוא מקיים את מחייתו השוטפת.

 

למשל, אם אני מייצרת הכנסה של מיליון שקל בשנה וההוצאה היחידה של החברה היא משכורת של 400 אלף שקל בשנה - נותרו דיבידנדים של 600 אלף שקל. אני יכולה לבקש מחברת הביטוח לבטח הכנסות של מיליון שקל בשנה, אבל אם בפועל משכתי רק משכורת ולא חילקתי את הדיבידנדים, הביטוח יפצה אותי רק על המשכורת ולא על הדיבידנדים שלא חולקו.

 

ו. משכורת המבטאת תמורה הולמת לעבודה

 

כאשר עסק נמצא בבעלות יותר מאדם אחד, הופכים שיקולי הפרשת הרווחים כמשכורת או כדיבידנד אף מורכבים יותר, ויש בהם גם מרכיבים פסיכולוגיים. במקרים רבים, עשויים להיות שני שותפים לעסק, העובדים בו במשרה מלאה ומשקיעים בו אותן שעות. עם זאת, עקב ההון העצמי הראשוני שהשקיע כל אחד, אחד מהם מחזיק ב90% מבעלות החברה והשני ב10%. במצב זה של חוסר איזון, חשוב לוודא כי משיכת השכר תגלם את היקף העבודה בפועל באופן הולם טרם חלוקת הדיבידנדים, על-מנת למנוע מתיחויות מיותרות, ורק חלוקות הדיבידנד ישקפו במלואם את הפערים בשיעורי האחזקה.

 

תכנון נכון ואחראי של משיכת כספים מהעסק שלכם, בטח כספי משכורת, הוא צעד חשוב מאין כמוהו על מנת להבטיח את המשך שגשוגו של העסק. היו שקולים בנושאים אלה ובחנו צעדיכם בכדי לשפר את ביצועי העסק שלך.

 

הכותבת היא רו"ח עו"ד הדס שרים, שותפה וראש חטיבות המס וה-SMB (עסקים קטנים ובינוניים) בפירמת בייקר טילי ישראל

 

בטל שלח
    לכל התגובות
    x