$
הכסף

בנק ישראל מבטל את דמי הניהול בקרנות כספיות ובמק"מים

בנוסף, יוטלו מגבלות על עמלות הבנקים בגין פעולות בניירות ערך, ויבוטלו עמלות נוספות למשקי בית ולעסקים קטנים. מטרת התיקון לשפר את התחרות והתנאים באפיק החיסכון לטווח קצר, השכיח ביותר במשקי הבית

שניר הנדלר 15:1828.11.12

בנק ישראל פרסם היום (ד') תיקון לכללי הבנקאות בנושא עמלות, במסגרתו יבוטלו דמי ניהול ניירות ערך בגין מק"מ (מלווה קצר מועד) ובגין קרנות כספיות. בנוסף, יוטלו מגבלות על עמלות הבנקים בגין פעולות בניירות ערך, ויבוטלו עמלות נוספות למשקי בית ולעסקים קטנים. תיקון זה יכנס לתוקף בתחילת 2013.

מדובר בצעד ראשון ביישום המלצות הצוות לבחינת התחרותיות בענף הבנקאות. לדברי בנק ישראל, צעדים אלו מיועדים להגביר את התחרות על החיסכון לטווח קצר של משקי הבית, לשפר את יכולת ההשוואה של משקי הבית בפעילות בניירות ערך, להגביר את ההוגנות, ולהעניק ללקוחות הבנקים מידע רחב ונגיש יותר בנוגע לעמלות הנגבות מהם.

 

זקן. הוחלט לחייב את הבנקים בקביעת עמלת מקסימום לקנייה ומכירה של ניירות ערך זקן. הוחלט לחייב את הבנקים בקביעת עמלת מקסימום לקנייה ומכירה של ניירות ערך צילום: מיקי אלון

 

בבנק ישראל מסבירים את ההחלטה בעובדה שהמק"מ והקרנות הכספיות הן כלי השקעה חלופיים לפיקדון שקלי – אפיק החיסכון לטווח קצר השכיח ביותר בקרב משקי הבית הסובל מתחרות מעטה ולכן שיעור הריביות המוצעים ללקוחות הם נמוכים.

 

בנוסף, על מנת להוזיל את העלויות של פעולת הקנייה ומכירה של ניירות ערך ולפישוט מבנה העמלות, הוחלט לחייב את הבנקים בקביעת עמלת מקסימום לקנייה ומכירה של ניירות ערך, ביטול עמלת המינימום בגין ניהול פיקדון ניירות ערך והרחבת הפיקוח על עמלת העברת פיקדון ני"ע להעברת פיקדון של הלקוח גם מחוץ למערכת הבנקאית.

 

בנק ישראל, באמצעות המפקח על הבנקים, דורש מהבנקים לבצע תמחור מחודש של עמלות בגין פעילות בניירות ערך. זאת במטרה להתאים את סכומי העמלות, ככל שניתן, למחיר שנגבה בפועל. כמו כן הבנקים יידרשו לבטל עמלה על כרטיס מידע וכרטיס למשיכת מזומן; העלאת הפטור מעמלה בגין טיפול באשראי ובבטחונות שלא לדיור מתקרה של 50 אלף שקל לתקרה של 100 אלף שקל במטרה להגביר את יכולת ההשוואה באשראי למשקי בית ועסקים קטנים; ביטול העמלה בגין שינוי מועד חיוב בכרטיסי אשראי וביטול עמלת דמי ניהול עסק קטן.

 

במטרה להגביר את הנגישות למידע והגדרת יכולת ההשוואה של הלקוחות בין העמלות הנגבות בבנקים השונים ובין עמלת התעריפון לעמלה המשולמת בפועל, הוחלט לחייב את הבנקים לפרסם באתרי האינטרנט שלהם קישור ישיר לתעריפוני העמלות, כך שיהיה זמין ונגיש ללקוחות.
בטל שלח
    לכל התגובות
    x