$
הכסף

פתרון מוגבל: מדריך למי שחשבונו הוגבל על ידי ההוצאה לפועל

מספר החשבונות המוגבלים זינק בישראל ב־75% בשנה שחלפה. הסיבה: שינוי בתקנות ההוצאה לפועל שמחמיר עם חייבים שמשתמטים מתשלום. "כלכליסט" מגיש: ההבדלים בין סוגי החשבונות המוגבלים, איך להימנע מלהגיע למעמד של חשבון מוגבל מיוחד ומה יכול לעשות מי שהוגדר ככזה

רימונה פרקש ברוך 09:5527.02.11

נתוני בנק ישראל שפורסמו לאחרונה חושפים תמונה מדאיגה בכל הנוגע למספר הלקוחות בעלי חשבונות מוגבלים. בסוף דצמבר 2010 עמד מספר החשבונות המוגבלים על 346 אלף - מדובר בזינוק של 75% (המהווה תוספת של 150 אלף חשבונות) לעומת השנה שקדמה לה.

 

רוב החשבונות שנוספו (234 אלף) הם המוגדרים ככאלה שהוגבלו בהגבלה חמורה, והיתר (112 אלף) בגין צ'קים חוזרים.

הסיבה העיקרית לזינוק החד היא תקנות ההוצאה לפועל החדשות שנכנסו לתוקף בתחילת 2010, במסגרת הרפורמה בהוצאה לפועל. תקנות אלה החמירו עם החייבים כספים להוצאה לפועל. הן אפשרו בפעם הראשונה את היכולת להטיל על מי שיוגדר כחייב בעל יכולת, המשתמט מתשלום חובותיו, את הסנקציה של הגבלת חשבון הבנק שלו גם אם לפי מצבו הפיננסי חשבונו לא היה צריך להיות מוגבל.

 

"עד לפני שנה חשבון מוגבל מיוחד הוטל רק על חייב אשר הוכרז במסגרת הליכי הוצאה לפועל כחייב מוגבל באמצעים, כלומר מי שנפתחו נגדו יותר משני תיקים בהוצאה לפועל והוא ביקש לעשות איחוד תיקים. אולם בניגוד לכך, התקנות החדשות של ההוצאה לפועל שנכנסו לתוקף ב־2010 מאפשרות לרשם ההוצאה לפועל להטיל ביוזמתו או לפי הבקשה של מי שחייבים לו כסף כמה מגבלות, ובהן הגדרת החייב כלקוח מוגבל", מסביר עו"ד סורין גנות, יו"ר הוועדה הארצית של ההוצאה לפועל בלשכת עורכי הדין. מגבלה זו יכולה להיות מגבלה יחידה או להצטרף לשורת מגבלות נוספות שניתן להטיל על החייב, כגון עיכוב יציאה מהארץ והגבלה על שימוש בכרטיס אשראי.

 

עו"ד סורין גנות עו"ד סורין גנות

לפני: איך למנוע את הפיכת החשבון למוגבל

 

לרשותם של החייבים להוצאה לפועל עומד חלון הזדמנויות בן 20–30 יום ("תקופת האזהרה"), ובמהלכו החייב יכול להתייצב באחת מלשכות ההוצאה לפועל. יצוין כי ההתנהלות של חייבים העשויים להפוך למוגבלים מיוחדים חייבת להתבצע מול ההוצאה לפועל בלבד, ולא מול המערכת הבנקאית.

 

הגשת בקשה להגיע לחקירת יכולת: "אם אין ביכולת החייב לשלם את החוב במלואו, אין סיבה שהוא ייענש וחשבונו יוגבל. לכן ההמלצה המרכזית למי שבאמת אין לו את היכולת לשלם אך הוא מעוניין לקחת אחריות על החוב שלו, היא להתייצב לחקירת יכולת בפני רשם ההוצאה לפועל במהלך תקופת האזהרה. חייב שמגיע להוצאה לפועל צריך להציג תעודת זהות, לחתום על שאלון ולהביא מסמכים המעידים על הוצאות והכנסות של התא המשפחתי. החייב יכול להתייצב בכל לשכה, ובלבד שלא חלפה תקופת האזהרה", אומר גנות. המסמכים שעל החייב להגיש לקראת חקירת יכולת הם טופס בקשת חייב (טופס 839), שאלון בצירוף המסמכים הנדרשים לאימות הנתונים בשאלון, כתב ויתור על סודיות חתום, צילום תעודת זהות כולל ספח ותשלום ראשון בגובה צו התשלומים המוצע (ולא פחות מ־150 שקל).

 

במסגרת חקירת היכולת, החייב יכול לבקש הסדר תשלומים חדש שייקבע לאחר בחינת יכולתו הכלכלית. "המלצתי לחייב היא לצרף כל אסמכתה המוכיחה כי הוצאותיו הכרחיות, אף אם נדמה כי אין בכך תועלת. כך למשל, ביטוחים רפואיים וכל תשלום אחר בגין צריכת טיפול רפואי כגון תשלום חודשי לקופות החולים, טיפולים פסיכולוגיים ואף אסמכתאות המעידות על הוצאות רפואיות עבור הילדים", אומר עו"ד משה דורה, העוסק בדיני פשיטות רגל והוצאה לפועל.

 

גם דני ליבנה, מנכ"ל חברת אובליגור, מדגיש את חשיבות הפעולה היסודית בשלב זה. "התקנות החדשות דרקוניות מאוד ובהחלט ניתן להרגיש את הפאניקה הגדולה של אנשים רבים. אותם חייבים עלולים למצוא את עצמם בהגבלה של חשבון הבנק שלהם במשך כמה חודשים טובים, אם לא יפעלו בזמן ובאופן יסודי. לכן כדאי להיערך מראש עם כל הניירות והמסמכים הנדרשים ולהיעזר באיש מקצוע. כך יוכל החייב, שיפעל לפי החלטת השופט וישלם את הסכום החודשי שנקבע, שבדרך כלל עומד על כ־200 שקל בממוצע - להוציא את כל העוקץ מהתקנות החדשות. מניסיון, אפשר לומר שהשופטים דווקא סלחניים מאוד, מגלים רצון טוב והבנה למצב המיוחד ולעובדה שמצב שכזה עלול לפגוע קשות ביכולת ההשתכרות, ועשויים לבטל את רוע הגזירה".

 

הגשת בקשת התנגדות: חייב בתיק מסוג שטרות או תובענות, אשר יש לו טענות כי אינו חייב בתשלום החוב כולו או חלק ממנו, יכול להעלות טענות אלו במהלך תקופת האזהרה. בקשת ההתנגדות תוגש על גבי טופס בקשת חייב 1, טופס 839, ויש לצרף אליה את המסמכים הבאים בשלושה עותקים: צילום תעודת זהות; תצהיר לאימות העובדות החתום על ידי עורך דין; עותק מכל מסמך שעליו מסתמכת ההתנגדות; העתקים מכתב ההתנגדות; עותק של הבקשה לביצוע וכל המצורף אליה; וייפוי כוח, אם החייב מיוצג על ידי עורך דין. כדאי לדעת שכאשר מוגשת התנגדות במועד, מורה רשם ההוצאה לפועל על עיכוב ההליכים בתיק ההוצאה לפועל והעברת הדיון בהתנגדות לבית משפט השלום. אולם, אם הבקשה מוגשת לאחר חלוף תקופת האזהרה, נוסף על בקשת ההתנגדות יש להגיש בקשה להארכת מועד להתנגדות, בצירוף תצהיר החתום על ידי עורך דין. במקרה כזה, הסמכות לעיכוב הליכים היא של בית המשפט, ולא יבוצע במסגרת תיק הוצאה לפועל עיכוב הליכים אוטומטי.

 

בקשה לביטול פסק דין: בקשה זו מוגשת בבית המשפט שבו ניתן פסק הדין, במקרה שבו מדובר בפסק דין שניתן בהיעדר החייב. הבקשה תוגש בצירוף תצהיר החתום על ידי עורך דין. כל בקשה לביטול הליך שננקט נגד החייב בתיק הוצאה לפועל תוגש על גבי טופס בקשת חייב 1, טופס 839, בשני עותקים. אם מדובר בבקשה הראשונה בתיק יש לצרף צילום תעודת זהות. יש לציין בצורה מפורשת ומפורטת איזה הליך מבקשים לבטל.

 

אחרי: איך להפסיק את ההגבלה על החשבון

 

מרגע שבו הפך החשבון לחשבון מוגבל מיוחד, התלות של החייב בזוכה שלו הוא חייב כסף וברשם ההוצאה לפועל הולכת וגדלה, ובמקביל הסיכוי לכך שהסרת המגבלה תימשך זמן רב יותר הולך וגדל גם הוא.

 

הוכחה שהחייב ניסה לפרוע את החוב: בשלב זה עומדת לרשותו הזכות להגיש בקשה לחקירת יכולת ובקשה לפריסת תשלומים, אולם עליו לדעת כי הליך זה עשוי להימשך גם כמה חודשים. "כדי לנסות להביא להסרת המגבלה בשלב זה, יצטרך החייב להוכיח כי הוא מנסה לעשות הכל כדי לפרוע את החוב, למשל באמצעות הפקדת סכום חד־פעמי לחשבונו של החייב.

 

דני ליבנה דני ליבנה

בקשה להתחשבות בקושי כלכלי: אם מדובר בחייב שאין לו יכולת כלכלית להחזיר את הכסף, מומלץ כי ידגיש את המשמעות המעשית של הפיכת החשבון שלו לחשבון מוגבל מיוחד. "במקרה שבו מדובר בחייב השוכר דירה והפקיד בידי בעל הדירה המחאות שכר דירה, ניתן לשכנע את ראש ההוצאה לפועל כי הגבלת החשבון תביא לאי־כיבוד ההמחאות ולפיכך לסילוק מהדירה והגעה לרחוב, תוך הפרת חוזה וכניסה להליך משפטי נוסף מול בעל הדירה. אם מדובר בבעל עסק שהנושה ביקש להטיל עליו את המגבלה, ניתן לנסות להוכיח לרשם ההוצאה לפועל כי ההגבלה עלולה להביא ליצירת חובות חדשים ונוספים ולהכניסו לסחרור כלכלי משמעותי", אומר דורה.

 

סוגי החשבונות המוגבלים השונים

 

חשבון מוגבל רגיל

התנאים להגבלה: 10 צ'קים שלא כובדו לאורך תקופה של שנה

ההגבלות: בעל החשבון שהוגדר כמוגבל לא יוכל לפתוח חשבון נוסף, למשוך צ'ק, לקבל פנקסי צ'קים ואשראי

משך ההגבלה: שנה

ממתי: לפחות 15 יום משליחת הודעה על ידי הבנק ללקוח.

 

חשבון מוגבל מיוחד

התנאים להגבלה: אם ההוצאה לפועל הגדירהאת בעל החשבון כמשתמט או "חייב מוגבל באמצעים" או פושט רגל

ההגבלות: בכל החשבונות שיש לאדם החייב, וגם בחשבונות שבהם הוא שותף או מיופה כוח, לא ניתן יהיה לפתוח חשבונות נוספים, למשוך צ'קים, לקבל פנקסי צ'קים או אשראי

משך ההגבלה: עד חמש שנים

ממתי: 45 יום אחרי החלטת רשם ההוצאה לפועל

 

חשבון מוגבל חמור

התנאים להגבלה: אם הוגבל חשבון נוסף של בעל חשבון מוגבל או שחלפו פחות משלוש שנים מההגבלה האחרונה

ההגבלות: בכל החשבונות שיש לאדם החייב, וגם בחשבונות שבהם הוא שותף או מיופה כוח, לא ניתן יהיה לפתוח חשבונות נוספים, למשוך צ'קים, לקבל פנקסי צ'קים או אשראי

משך ההגבלה: שנתיים

ממתי: מיידי ומועבר לבנק ישראל בתוך שלושה ימים

בטל שלח
    לכל התגובות
    x