$
מדריכים

באיזו קרן פנסיה לבחור?

בחודשים הקרובים מתכוון האוצר להפוך את המעבר לקרנות הפנסיה לנגיש ואטרקטיבי יותר כדי ליצור תחרות מול קופות הגמל וביטוח המנהלים. רגע לפני השינוי המתוכנן בדק כלכליסט אילו הבדלים קיימים בין קרנות הפנסיה הגדולות והקטנות ולמה כדאי לשים לב כשבוחרים קרן פנסיה

רימונה פרקש־ברוך 08:5012.09.10

משרד האוצר הודיע לאחרונה על כוונתו לעודד חוסכים להעביר את הכסף שלהם מקופות הגמל וביטוח המנהלים אל קרנות הפנסיה. כיום חוששים חלק מהחוסכים, בעלי פוליסות מסולקות (כלומר פוליסות שלא מפרישים עליהם יותר כספים) לבצע את המעבר משום שצעד כזה עשוי להפוך את הכסף שלהם מפטור ממס לחייב. באוצר מתכוונים להסיר את החסמים הרגולטוריים, ולאפשר מעבר חופשי של חוסכים בין קופות גמל וביטוח מנהלים לקרנות פנסיה. מטרת המהלך הנה ליצור תחרות בין קרנות הפנסיה לקופות הגמל וביטוח המנהלים, ולהביא להפחתה בעלויות דמי הניהול של קופות הגמל וביטוח המנהלים.

 

כאשר בוחרים להעביר כספים מקופת גמל או ביטוח מנהלים לקרן פנסיה, צריך לבדוק לא רק מה משמעות המעבר מבחינת היבטי מס, אלא גם מה משמעותו מבחינת הסטטוס הרפואי של החוסך והכיסוי הביטוחי שהוא צפוי לקבל. עבור מי שכבר בחן את כל השיקולים הללו והחליט לעבור לקרן פנסיה, נשאר לבחור רק לאיזו קרן כדאי לו לעבור. "כלכליסט" בדק מהו מערך השיקולים שצריך לעמוד מאחורי בחירת קרן פנסיה, ומהם היתרונות והחסרונות בקרן פנסיה גדולה לעומת קרן פנסיה קטנה.

 

בישראל פועלות, נכון להיום, 13 קרנות פנסיה מקיפות חדשות. ארבע הגדולות שבהן מחזיקות יותר מ־90% משוק הפנסיה, ומנהלות כ־79 מיליארד שקל. במקביל פועלות עוד תשע קרנות קטנות שמנהלות כ־9 מיליארד שקל.

 

לשאלת גודל קרן הפנסיה יש השלכות המשפיעות על העמית ועל הסיכון שהוא לוקח על עצמו, אבל כאשר בוחרים קרן פנסיה צריך לבדוק לא רק את גודל הקרן עצמה אלא גם את גודל החברה המנהלת. "החברה היא האחראית על ניהול כספי העמיתים, ולכן חשוב שתהיה בעלת עוצמה כלכלית וניסיון בניהול כספי חיסכון פנסיוני, ושתנהל דרך קרן הפנסיה סכומים גדולים ככל האפשר", אומר אבי מויאל, סמנכ"ל מיטב גמל ופנסיה. לדבריו, "לאחרונה אנו עדים לתופעה לפיה חברה אחת מנהלת קרנות השתלמות, קופות גמל וגם קרנות פנסיה. העובדה שחברה שמנהלת נכסים במיליארדים מנהלת גם קרן פנסיה קטנה מגבירה את ביטחון העמיתים בחוסנה ויכולותיה של אותה חברה".

 

היתרונות והחסרונות של 4 קרנות הפנסיה הגדולות והקטנות ביותר

 

קטנה מול גדולה: מה כדאי לבדוק

 

1. איזה ביטוח משנה לסיכונים רכשה הקרן: אחת הבעיות המרכזיות בקרן פנסיה קטנה נעוצה בעובדה שהיא מנהלת מספר מצומצם של עמיתים, ואז הסיכון של כל עמית גדול יותר. כדי לפתור בעיה זו, רוכשות קרנות הפנסיה הקטנות ביטוחי משנה אצל מבטחים גדולים בחו"ל. כך, רובו המכריע של הסיכון בקרן עובר למבטח המשנה. הבעיה מתחילה כאשר הביטוח הנרכש אינו מספק. "לעתים גם אם 90% מהכסף מבוטחים בביטוח משנה, ה־10% הנותרים עדיין יכולים לסכן באופן משמעותי את יתר העמיתים במקרה שיתרחש אירוע ביטוחי משמעותי", אומר אבי אייכלר, יועץ פנסיוני עצמאי ומנכ"ל MPC. לדבריו, "צריך להביא בחשבון שרכישת ביטוח משנה עולה לקרן עוד כסף ולפעמים הדבר בא על חשבון העמיתים".

 

מויאל חולק על דעתו וסבור כי "קרנות קטנות שרוכשות ביטוח משנה מספק, מעניקות לעתים ביטחון גדול מזה שקיים בקרנות גדולות היות שהאחרונות אינן מוגנות לעתים מקטסטרופות כגון רעידת אדמה ואירועים נוספים שעלולים למוטט את הקרן". לדבריו, כל עוד מבטח המשנה שנבחר הנו מבטח בעל עוצמה ודירוג גבוה שמגבה את הקרן באופן נאות, העמיתים יכולים להרגיש בטוחים.

 

על כך משיב אייכלר: "מספר המבוטחים הגבוה והסכום הגדול של הכסף המנוהל עדיין מעניקים יתרון משמעותי לקרנות הגדולות וגורמים לכך שלא יתמוטטו, גם ללא ביטוח משנה. מה גם שחלק מהקרנות הגדולות כמו הראל, עושות גם ביטוח משנה. בכל מקרה, אם יתרחש אסון טבע, הרי שהנפגעים יהיו זכאים לפיצוי מהמדינה לפי חוק, ואז קרן הפנסיה תוכל לקזז את הפיצוי שאלה יקבלו ממה שהיא אמורה לשלם. כשמדברים על ביטוח משנה, צריך לבדוק היטב את תנאי הביטוח. לעמית רגיל אין שום ודאות שאם ייכנס היום לקרן בתנאי ביטוח משנה, בעוד שנה אלה לא יבוטלו או ישונו". בכל מקרה, ההמלצה של מויאל היא ש"קרן קטנה המבקשת להגן על עמיתיה, תרכוש ביטוח משנה בעל כיסוי מספק בחברה גדולה ויציבה".

 

2. האם החיתום בקרן קפדני או מקל: קרנות קטנות, בשל הסתמכותן על מבטח משנה, נוטות לבצע הליך חיתום קפדני לעמיתים ולהציב בפניהם שאלות רפואיות מקיפות יותר. זאת לעומת הקרנות הגדולות שבהן תהליך החיתום מקל יותר, ומאפשר, למשל, למבוטחים מבוגרים החולים במחלות שונות להתקבל אליהן ביתר קלות, ללא דרישה לחיתום. מצד שני, מויאל מדגיש כי "מי שמשלם את המחיר על כך שבקרנות הגדולות לא מבצעים חיתום מלא הם העמיתים בקרן. ביצוע חיתום רפואי בקרנות מהווה יתרון. בגלל שרמת הסיכון שלוקחת הקרן נמוכה יותר, אז לעמיתים הסיכוי לקבל קצבה חודשית גבוהה יותר הנו גדול יותר. אי־עריכת החיתום בקרנות הגדולות תבוא לידי ביטוי ממשי בעשורים הבאים, כשאוכלוסיית העמיתים בהן תתבגר".

 

אייכלר שוב חולק על דעתו: "חיתום קפדני הוא 'טוב ויפה', אבל הוא אילוץ שנובע מדרישות מבטח המשנה. בקרנות גדולות אין חיתום כל כך קפדני, אבל זה גם היתרון שלהן. קרנות פנסיה גדולות הן בראש ובראשונה גופים סוציאליים וסולידריים. הן מקבלות ללא תנאי מבוטחים שמבקשים להצטרף אליהן. כמו כן, צריך לזכור שהקרנות הגדולות מביאות בחשבון את מידת הסיכון וההסתברות לתביעות לכלל העמיתים, כך שגם אם יקרה משהו חריג, הוא לא צפוי להשפיע על הקרן באופן מהותי. קרנות הפנסיה הגדולות מאוזנות, ונמצאות בעודף אקטוארי. מה שמוכיח כי פרמיית הביטוח הנגבית כיום מהמבוטחים הנה מספקת ואפילו נשאר עודף בקופה למקרים חריגים של חולים".

 

לדברי אייכלר, בקרנות הפנסיה הקטנות שבהן החיתום קפדני יותר, קיים "סיכון" שהקרן תצטרך לשלם למבוטחים החזקים והבריאים יותר לאורך מספר רב יותר של שנים: "מאחר שהפנסיה משולמת מיתרת הכספים הצבורים והתשלום לכל עמית מושפע מהמאזן האקטוארי, קיימת אפשרות לפיה אותם מבוטחים בריאים וחזקים שעוברים את המסננת של קרן הפנסיה הקטנה יחיו הרבה שנים ולכן יזכו לתשלום בהיקף מצומצם יותר, היות שהקרן תצטרך לשלם להם לאורך מספר רב יותר של שנים. לעומת זאת, בקרן פנסיה גדולה מבוטחים בריאים יוכלו לקבל במקרים מסוימים פנסיה גבוהה יותר מזו שהיו מקבלים אילו היו חברים בקרן פנסיה 'קפדנית', היות שיזכו לקבל את הסכום העודף של אותם מבוטחים שאינם נמצאים בקו הבריאות וצפויים לחיות מספר מועט יותר של שנים".

 

3. מהו אופן ניהול ההשקעות בקרן: "ניהול השקעות של קרן פנסיה קטנה שלא מחזיקה נכסים בהיקף גדול מאפשר לה ניידות גבוהה יחסית בשוק ההון", מסביר מויאל. לדבריו, קרנות קטנות יכולות לנצל יותר הזדמנויות, לקחת יותר סיכונים ולנייד ביתר קלות כספים בעתות משבר, מה שבא לידי ביטוי בתשואה: "פער של 1% בתשואה לאורך 37 שנה שווה ל־25% יותר פנסיה בגיל הפרישה".

 

אייכלר לעומתו מדגיש את ההבדל הקיים בין ניהול של השקעות לבין ניהול כספי פנסיה. לדבריו, בניהול כספי פנסיה יש לקרנות הגדולות עדיין יתרון גדול על הקרנות הקטנות הנובע קודם כל מניסיון של שנים. "בדרך כלל קרן קטנה נמצאת בבעלות של בית השקעות. לכאורה לגופים אלה יש מיומנות גבוהה בניהול כסף, אבל המציאות מוכיחה את ההפך. בבתי ההשקעות נהוגה האסכולה שמדברת על ניהול כסף דינמי לטווחים קצרים. לכן הדנ"א שלהם שונה. נוסף על כך, צריך לזכור שישנן קרנות פנסיה קטנות שלא שילמו עד היום שקל, פשוט כי לא עברו עדיין תקופת הרצה מספקת".

 

4. מהי רמת השירות בקרן: לטענת מויאל, קרן קטנה יכולה להעניק ללקוח שירות קרוב ונכון יותר. "הלקוח יכול ליהנות מפתרונות ייחודיים שמתאימים לו באופן אישי". מנגד, מסביר מויאל כי קרנות פנסיה גדולות פרוסות בפריסה ארצית של מנהלי קשרי לקוחות וסוכנים. "אלה מסוגלים להגיע רק ללקוחות הקצה היות שהם נדרשות להעניק שירות מקיף ללקוחות בכל רחבי הארץ".

 

5. הסיכוי לקבל הנחה בדמי ניהול: אייכלר סבור שבקרנות הקטנות יהיה ללקוח קשה יותר לקבל הנחה בדמי הניהול מסיבה פשוטה: "הקרנות הקטנות מוציאות הרבה כסף על תפעול על ידי גורמים חיצוניים. כאשר מוסיפים את ההוצאות האלה לעובדה שמדובר מלכתחילה בקרנות שמנהלות כספים בהיקף קטן יותר, הדבר משאיר לגוף המנהל מרווח קטן יותר ומקשה עליו לתת הנחות משמעותיות לעמיתים שבקרן".  
בטל שלח
    לכל התגובות
    x