$
מדריכים

המודל הצ'יליאני: איך זה משפיע עלינו

עיקר השינוי שמביא עימו המודל הצ'יליאני הוא בהתאמת רמת הסיכון בחיסכון הפנסיוני לגיל החוסך. משרד האוצר עונה על שאלות נפוצות

רחלי בינדמן 12:0806.07.10

למה זה משנה באיזה מסלול השקעה אני חוסך?

כספי החוסכים במוצרי החיסכון הפנסיוני השונים (קופות גמל, ביטוחי מנהלים וקרנות פנסיה) מושקעים באופנים שונים, סולידיים יותר או פחות. תשואת החיסכון הפנסיוני משקפת את רמת הסיכון אליה חשוף המוצר הפנסיוני. לפיכך, בחירה במסלול השקעה מסוים
תשפיע על הן על רמת הסיכון אליה יהיה חשוף כספך והן על תשואת החיסכון.

 

אילו מסלולי השקעה יהיו במסגרת המודל החכ"מ?

במסגרת המודל הצ'יליאני יוקמו מסלולי ההשקעה הבאים: מסלול למקבלי קצבאות, מסלול לחוסכים מעל גיל 60, מסלול לחוסכים בגילים 55 עד 60, ומספר מסלולים לחוסכים מתחת לגיל 55. כספי החיסכון הפנסיוני (קופות גמל, קרנות פנסיה ופוליסות ביטוח חיים) של כל חברה המנהלת כספי חיסכון פנסיוני ינוהלו במסגרת מסלולים אלו. בנוסף למסלולים אלה יציעו החברות מסלולי השקעה "מתמחים" כגון: מניות, אג"ח, שקלי, טווח קצר וכדומה.

 

אני חוסך היום במסלול "כללי", מתי יעבירו אותי למסלול המתאים לגילי?

כדי למנוע טעויות ועומסים על המערכת, העברת החוסכים למסלולים המתאימים למאפייניהם תהיה הדרגתית, על פני מספר שנים, כאשר בתחילה יועברו מקבלי קצבאות למסלולים המתאימים להם, לאחר מכן יועברו חוסכים מבוגרים ולבסוף חוסכים צעירים. אולם כל חוסך, מלבד חוסך שכבר מקבל קצבה, יוכל לעבור לכל מסלול אחר בכל עת ולא יצטרך להמתין להעברתו על-ידי החברה אשר מנהלת את כספיו. חשוב להדגיש, כי האפשרות לבחור מסלול השקעה ולעבור בין מסלולי השקעה בכל עת קיימת מזה מספר שנים והיא תמשיך לחול גם בעתיד.

 

כיצד אדע לאיזה מסלול אני משוייך?

החברה שמנהלת את כספיך חייבת לשלוח לך הודעה טרם העברתך למסלול ההשקעה אליו אתה אמור להיות משויך, ולציין במפורש מתי תועבר אל המסלול. באפשרותך להיוועץ עם יועץ פנסיוני או סוכן פנסיוני ולבקש לעבור למסלול אחר בהתאם לצרכים ולהעדפות שלך.

 

אני חוסך בן 35 המעוניין להצטרף למסלול של חוסכים מעל גיל 60, האם אהיה רשאי לעשות זאת?

כן, הינך רשאי לבחור בכל מסלול שתרצה בין אם הוא מותאם לגילך ובין אם לא. ראוי להפנות את תשומת לבך שכיום קיימים מסלולים "מתמחים" (לרבות מסלולים המוגדרים כסולידיים) שביכולתך לעבור אליהם כבר היום.

 

אני חוסך בן 62, האם אוכל לבחור במסלול מנייתי?

כן, כל עוד לא התחלת לקבל קצבה, תמיד תוכל לבחור במסלול "מתמחה", לרבות במסלול מנייתי, או במסלול ברירת מחדל אחר שאינו המסלול המשוייך לגילך לפי המודל הצ'יליאני. חשוב להדגיש כי הזכות לבחור היכן ינוהלו הכספים נמצאת בידי החוסך בלבד, ולכן עליו מוטלת החובה לבצע את הבחירה המתאימה ביותר לצרכיו ולהעדפותיו, כאשר באפשרותו להיוועץ ביועץ או סוכן פנסיוני לשם כך.

 

האם המודל החכ"מ יחול על קרן השתלמות?

המודל הצ'יליאני יחול רק על חיסכון פנסיוני המיועד לשימוש לאחר גיל פרישה: כספים בקופות גמל לתגמולים, קופות גמל לא משלמות לקצבה וקופות אישיות לפיצויים, בקרנות הפנסיה החדשות ובפוליסות ביטוח מנהלים. המודל לא יחול על מוצרי חיסכון שאינם מיועדים לעת פרישה דוגמת קרן השתלמות, קופת גמל לדמי מחלה, קופה מרכזית לפיצויים ועוד.

 

בטל שלח
    לכל התגובות
    x