הכסף

עונת הדו"חות למס הכנסה כבר כאן: מי חייב בהגשה ומהם הכללים המדוייקים

לא צירפתם מסמכים כנדרש? אתם עשויים להיות בבעיה. לא הגשתם את הדו"ח בזמן? צפו לקנסות לא מבוטלים. לא הגשתם בכלל? מאסר תלוי ועומד בפניכם

ליאורה ביין-אלון ואלעד רוזנטל 14:2105.05.09

לפי סעיף 131 לפקודת מס הכנסה, כמעט כל תושבי המדינה חייבים בהגשת דו"ח שנתי למס הכנסה, מדי שנה.

 

סעיף 131 (א) (1) קובע למעשה, כי כל יחיד, תושב ישראל, שמלאו לו 18 שנה, חייב בהגשת דו"ח שנתי. יחד עם זאת, רשות המסים אינה מעוניינת שכל תושבי המדינה יגישו דו"חות ועל-כן היא יזמה את התקנת תקנות מס הכנסה (פטור מהגשת דין וחשבון), התשמ"ח 1988, שמטרתה לקבוע פטור למרבית אוכלוסיית השכירים במשק, מחובת הגשת דו"ח שנתי.

 

תקנות אלה קבעו מי פטור מהגשת דו"ח ומאידך - מי שאינו פטור - הרי הוא חייב. כמו כן, גם מי שפטור מהגשת דו"ח שנתי, לפי התקנות, שמורה לפקיד השומה הזכות לחייב אותו בהגשתו בכל זאת. ואכן ישנם שכירים רבים, שמסיבות שונות, פקיד השומה מחייב אותם בהגשת דו"ח שנתי למס הכנסה, על-אף שלפי התקנות הם פטורים.

 

לתשומת לבכם, התקנות אינן פוטרות, בין השאר, את הנישומים הבאים, מהגשת דו"ח לשנת 2008:

 

 • "בעל שליטה" בתאגיד (מי שמחזיק ב-10% ומעלה בו).
 • בעל הכנסה מ"עסק" או "משלח יד".
 • בעלי משכורת מעל סך של 577,000 שקלים בשנת המס 2008.
 • מי שהייתה לו בשנת המס 2008 הכנסה ממכירת ניירות-ערך, בסך כולל של 1,650,000 שקלים ומעלה.
 • מי שהייתה לו הכנסה מריבית בשנת 2008, בסך כולל של 572,000 שקלים ומעלה.
 • מי שהייתה לו בשנת המס הכנסה מ"דמי שכירות", בסך כולל של 300,000 שקלים ומעלה.
 • מי שיש לו נכסים בחו"ל ששווים, ביום כלשהו בשנת המס 2008, 1,665,000 שקלים ומעלה.

 

לדו"ח השנתי שמעבירים לרשויות המס יש לצרף את כל המסמכים הנדרשים על-ידן, בהתאם לסוג העסק והעיסוק.

לפי סעיף 131 (ו) לפקודה: "אדם שלא צירף לדו"ח את המסמכים כמפורט.. כאילו לא הגיש דו'ח". מדובר בסנקציה מאוד חמורה ומוטב להקפיד לבדוק, האם כל המסמכים הנדרשים אכן הוגשו.

 

בהתאם לסעיף 132 לפקודה, המועד להגשת הדו"ח השנתי הוא "לא יאוחר מיום 30 באפריל של כל שנה". יחד עם זאת, מדי שנה, פקיד השומה משתמש בסמכות שניתנה לו בסעיף 133 לפקודה ודוחה את מועד הגשת הדו"ח השנתי, לכלל האוכלוסייה ולנישומים אשר מיוצגים, בהתאם ל"הסדרי אורכות" שנקבעו עם המייצגים. המחוקק קבע סנקציות חמורות מאוד בנוגע לאי-הגשת דו"ח שנתי במועד שנקבע. השנה רשות המסים האריכה את מועד הגשת הדו"ח, עד לסוף חודש מאי.

 

בסעיף 188 לפקודת מס הכנסה נקבע, כי נישום, אשר לא הגיש דו"ח שנתי במועד שנקבע, ישלם קנס של 260 שקלים בעד כל חודש של פיגור. במידה ונקבע לאותו נישום מועד מאוחר יותר להגשת הדו"ח ("הסדרי אורכות"), הקנס בגין כל חודש יהיה בסך של 510 שקלים.

 

יש לזכור, כי לפי סעיף 1 לפקודת מס הכנסה, "חודש" מוגדר: "לרבות חלק ממנו", כך שמי שיאחר, למשל בחודש ויומיים, יאלץ לשלם קנס בגין חודשיים איחור (1,020 שקלים).

 

בנוסף, בסעיף 216 לפקודה, נקבע עונש של עד שנת מאסר, בגין אדם שלא הגיש במועדו דו"ח שנתי, "בלי סיבה מספקת".

 

הכותבת היא עורכת דין ושותפה ואילו הכותב הוא משפטן ורו"ח, במשרד עורכי הדין פרופ' ביין ושות'

 

בטל שלח
  לכל התגובות
  x