מי נגע לי בכסף

מדריך כלכליסט לדמי אבטלה

כ-1,000 איש איש בממוצע מצטרפים מדי יום למעגל האבטלה. כלכליסט בנה מדריך מפורט, שמסביר איפה חותמים אבטלה, אילו מסמכים צריך להציג, מהן זכויותיו וחובותיו של דורש העבודה, ובעיקר מי זכאי ולכמה

מיקי פלד 07:0004.03.09

מובטלים טריים יודעים לספר שאחד החלקים הקשים בימים שלאחר קבלת מכתב פיטורים הוא התור בלשכת התעסוקה. אחרי שנים של התייצבות יומיומית במקום העבודה, פתאום צריך לעבור הליך מיוחד בשביל לקבל קצבת דמי אבטלה.

 

כל אחד מעשרות אלפי המפוטרים הטריים מקווה שתקופת האבטלה תהיה קצרה ככל האפשר -אבל עד אז דמי האבטלה הם מקור הכנסה עיקרי, אם לא יחיד. נחמה קטנה אפשר למצוא בכך שרוב העבודה הביורוקרטית נעשית על ידי אנשי שירות התעסוקה והביטוח הלאומי, אך עדיין חשוב שכל מפוטר יכיר את זכויותיו ואת חובותיו. לשם כך בנה "כלכליסט" מדריך למובטל, בתקווה שזה יהיה רלבנטי למספר קטן ככל האפשר של אנשים, ולתקופה קצרה ככל שניתן.

 

1. להירשם בלשכה

הדבר הראשון שיש לעשות מיד לאחר הפסקת העבודה הוא לפנות ללשכת התעסוקה הקרובה למקום המגורים הרשום בתעודת הזהות.

 

הרישום בלשכה יתחיל תהליך שבו ינסו פקידי שירות התעסוקה למצוא עבודה המתאימה לכישוריו של דורש העבודה, וידווחו לביטוח הלאומי על התייצבותו כדי שיוכל לקבל דמי אבטלה. חשוב מאוד להגיע ללשכה סמוך ככל האפשר למועד הפסקת העבודה, כדי שהמעבר לדמי אבטלה ייעשה בצמוד להפסקת המשכורת וימנע חוסרי כיס.

 

2. להגיש תביעה

כדי להתחיל לקבל דמי אבטלה, לאחר ההתייצבות בלשכה יש לגשת גם לסניף הביטוח הלאומי האזורי ולהגיש טופס "תביעה לקבל דמי אבטלה". את הטופס אפשר למלא באתר המוסד לביטוח לאומי ואז להדפיסו או לקבלו בסניפים. את הטופס מגישים פעם אחת בלבד ואליו יש לצרף טופס הנקרא "אישור מהמעסיק על תקופת העסקה ועל השכר", שאותו ממלא המעסיק. לחלופין, אפשר להציג תלושי שכר של 18 חודשי העבודה האחרונים, שבהם רשומים מספר ימי העבודה בכל חודש. דמי האבטלה ישולמו ב־17 לכל חודש, היישר לחשבון הבנק.

 

3. התנאים

כדי להיות זכאי לדמי אבטלה, מובטל צריך לקיים שני תנאים: שגילו יהיה בין 20 ל־67, ושמילא את תקופת האכשרה -כלומר שלפני תקופת האבטלה הוא שילם דמי ביטוח ב־360 הימים מ־540 הימים שקדמו לפיטוריו, ותקופת העבודה אינה חייבת להיות רצופה (לעובדים בשכר יומי התקופה היא 300 ימי עבודה מ־540 הימים האחרונים).

 

מי שהתפטר יכול גם הוא לקבל דמי אבטלה, אבל רק לאחר 90 יום ללא עבודה, שבהם התייצב בלשכת התעסוקה.

 

התקופה המרבית לתשלום דמי האבטלה תלויה בגיל המובטל ובמספר התלויים בו (ילדים, ולעתים גם בני זוג). התקופה המרבית היא 175 יום והמינימלית היא 50 יום (ראו טבלה). בכל אופן, מכיוון שדמי אבטלה נחשבים לקצבה יומית, הסכום משתנה לפי מספר ימי העבודה האפשריים בכל חודש.

 

 

4. כמה כסף מקבלים?

עם קבלת התלוש של דמי האבטלה יצטרכו רבים להתרגל לירידה חדה ברמת החיים. לדוגמה בן 28 ומעלה שהרוויח עד כה 7,000 שקל לחודש ברוטו יתחיל לקבל כ־4,580 שקל לחודש, 66% מהשכר שלו היה רגיל. מדמי האבטלה מורידים כמובן מסים, לפי מדרגת השכר. מי שהרוויח 16 אלף שקל ברוטו ומעלה יקבל את דמי האבטלה המקסימליים, שהם כ־7,690 שקל לחודש (ראו טבלה).

 

השכר הקובע לצורך חישוב דמי האבטלה הוא זה שניתן ב־75 ימי העבודה האחרונים, שעליו שולמו דמי ביטוח. שכר זה יחולק ב־75, כדי לחשב את השכר היומי. באשר למי שעבד בשתי משרות חלקיות ופוטר משתיהן בהפרש של פחות מ־75 יום, נספר השכר משתי העבודות (כאשר היה).

 

 

5. הבטחת הכנסה

מי שהרוויח שכר נמוך מאוד בעבודתו או שהרוויח מתחת לשכר מינימום של משרה מלאה, מכיוון שעבד במשרה חלקית, עשוי להיות זכאי לגמלת הבטחת הכנסה או השלמת הכנסה, בייחוד אם בן הזוג או בת הזוג אינו מועסק גם הוא. זכאים אחרים הם מי שלא מצא עבודה לאחר תקופת הזכאות לדמי אבטלה, כמו שעלול לקרות בזמני מיתון.

 

את הגמלה אפשר לקבל עד גיל הפנסיה, אבל הזכאות אינה אוטומטית: כדי לוודא שתינתן, יש להגיש לביטוח הלאומי בקשה לקבל גמלת הבטחת הכנסה. גמלה כזו תעמוד על 1,470 שקל ליחיד, על 2,022 שקל לזוג (אם שניהם זכאים) ועל 2,206 שקל לזוג עם ילד.

 

חשוב לדעת -קבלת הגמלה תחייב את המובטל לקבל כל עבודה שתוצע לו בלשכת התעסוקה, גם אם זו אינה מתאימה לכישוריו.

 

6. מתייצבים מדי שבוע

לאורך תקופת קבלת דמי האבטלה או הבטחת ההכנסה נדרשים המובטלים להתייצב בלשכת התעסוקה מדי שבוע. בשנים האחרונות כבר אין צורך לגשת לפקיד בשביל לחתום על ההתייצבות, ואפשר להסתפק ברישום אוטומטי במכונה הנקראת התייצבומט. אם נמצאה עבודה מתאימה, המכונה תפנה את הנרשם לפקיד.

 

בפעם הראשונה שבה מתייצבים בלשכה יש להביא, נוסף על תעודת הזהות, גם תעודות המעידות על השכלה ומקצוע. הפקיד מראיין את דורש העבודה בקצרה, ומזין במחשב את העדפותיו וכישוריו, כדי להצליבם עם המשרות הפנויות במאגר. במפגש הראשון גם יימסרו הסברים על העבודה עם הלשכה, על הזכויות, כגון זכות הסירוב לעבודה לא מתאימה, ועל החובות, שעיקרן התייצבות שבועית בזמן קבוע והגעה ללשכה, אם נמצאה עבודה מתאימה, גם אם אין זה היום הקבוע.

 

7. מקבלים הצעות

מי שיסרב לקבל עבודה מתאימה או הכשרה מקצועית יתחיל לקבל דמי אבטלה רק לאחר 90 יום מיום הסירוב. נוסף על כך, בכל פעם שיסרב, יופחתו לו 30 יום מימי דמי האבטלה המגיעים לו.

 

חוק עבודה מתאימה קובע שעל לשכת התעסוקה להציע עבודה לפי עיסוק בשנים האחרונות או לפי השכלה, בשכר דומה שהשתכר דורש העבודה וברדיוס מגורים של 60 ק"מ ממקום העבודה המוצע. עם זאת, הוראה זו מוגבלת בזמן, לפי גיל דורש העבודה: כך, מובטל בן 25 ופחות יידרש לקבל כל עבודה התואמת את מצבו הבריאותי כבר אחרי שבועיים של רישום בלשכה. מגיל 25 עד 28 פרק הזמן עומד על חודש, ובין 28 ל־35 על חודשיים. אחרי גיל 35 אין הגבלת זמן.

 

באופן עקרוני, אי אפשר לסרב להצעת עבודה: סירוב לעבוד בעבודה מסוימת עלול לבטל את הזכאות לדמי אבטלה למשך שלושה חודשים (חודשיים במקרה של הבטחת הכנסה), ולקצר את תקופת הזכאות ב־30 יום. החוק קובע שלכל דורש עבודה יש אפשרות לסרב לעבודה בתוך פרק זמן מרגע התייצבותו הראשונה ללשכה, לפי גילו. גם לאקדמאים אסור לסרב.

 

בכל אופן, לפקידי הלשכה שמורה מידה רחבה של שיקול דעת; אפשר להסביר להם את הבקשה לדחות הצעת עבודה מסוימת, בתקווה שאחרת, טובה יותר, תגיע בקרוב. הפקידים בשירות נמדדים לפי השמות איכות, כאלו שהניגש אליהן יועסק לפחות שלושה חודשים, וגם להם אין תמריץ לשלוח כל אחד לכל עבודה.

 

8. לומדים ומתפתחים

שירות התעסוקה ומשרד התמ"ת מפעילים ביחד שורה של קורסים והכשרות הניתנים בחינם או בתשלום סמלי, ושמיועדים לרכישת מיומנויות מקצועיות -בעיקר בתחומי התעשייה, הפקידות וטכנולוגיות מחשבים פשוטות. כדי לקבל הפניה כזו, יש להיפגש עם יועץ תעסוקתי, שיבדוק את התאמתו של הקורס האמור למבקש העבודה.

 

הקורסים מיועדים בעיקר לחסרי מקצוע, אולם גם מי שהמקצוע שלו אינו נדרש יותר בשוק או שזקוק לרענון יכול לקבל הפניה. במהלך הקורס ממשיכים לקבל דמי אבטלה, כל עוד תקופת הזכאות ממשיכה, אך בניכוי של 30%. במקצועות נדרשים (בעיקר כשמדובר במקצועות בתחום התעשייה) ממשיכים לקבל את דמי האבטלה המלאים. אם נגמרה תקופת הזכאות באחד מהקורסים במקצועות הנדרשים, מקבלים גמלה מיוחדת של 2,000 שקל לחודש, עד שלושה חודשים לכל היותר.

 

לינק לפורום שירות התעסוקה הישראלי

 

בטל שלח
    לכל התגובות
    x