$
הכסף

חוזרים למוטב: מדריך למבוטח ולמוטב

למי תרצו להוריש את כספי החיסכון הפנסיוני שלכם? "כלכליסט" מציג מדריך למבוטח ולמוטב: מה ההבדלים במעמד המוטב בין הקופות השונות, למה כדאי לשים לב כשמגדירים מוטבים, ואילו השלכות עלולות להיות להגדרה לא מתאימה

רימונה פרקש ברוך 09:0903.12.08

חלק חשוב מתהליך פתיחה של תוכנית חיסכון פנסיונית חדשה הוא חתימה על טופס שבו מגדיר המבוטח החדש את המוטבים שלו, כלומר האנשים שלהם הוא ירצה להוריש את כספי החיסכון הפנסיוני שצבר. פעולה שגרתית זו של הוספת מוטבים, שלא תמיד מייחסים לה חשיבות, יכולה להפוך למשמעותית מאוד במקרה של מות המבוטח.

 

"כלכליסט" מציג מדריך למבוטח ולמוטב: מה ההבדלים במעמד המוטב בין הקופות השונות, לְמה כדאי לשים לב כשמגדירים מוטבים, אילו השלכות עלולות להיות להגדרה לא מתאימה ומה השתנה אחרי תיקון 3 מבחינת זכויות המוטבים.

 

נכסים פנסיוניים, הכוללים ביטוח חיים, ביטוח מנהלים, קופות גמל, קרנות השתלמות וקרנות פנסיה, אינם נחשבים לחלק מעיזבון של מבוטח, והם אמורים להיות משולמים למוטבים ללא קשר למה שרשום בצוואתו של העמית המבוטח או לזהות שאיריו לפי חוק הירושה. בנכסים פנסיוניים קיימים שני מושגים המתארים זכאים במקרה מותו של עמית או מבוטח: "מוטבים" ו"שאירים".

 

מוטבים: הכוונה היא למי שרשם המבוטח בפוליסה שלו. בתוכניות שבהן ניתן לרשום מוטבים, המבוטח יכול בעצם לרשום כל מוטב שירצה - ובלבד שיש לו תעודת זהות או מספר של עמותה, חברה או תאגיד. למשל, אם מבוטח ירצה הוא יוכל לרשום במוטבים שלו מוסד או עמותה כלשהי או אדם שאינו קרוב משפחה. לעומת זאת, אם ירצה לרשום כמוטב את חיית המחמד שלו, תהיה לו בעיה. לא קיימת חובה לרשום מוטבים - מדובר בזכות, לא בחובה. אם לא רושמים מוטבים, צו הירושה גובר.

 

שאירים: כאן המבוטח לא יכול לקבוע למי "להוריש" את הכספים. כספי פיצויים עוברים לשאירים, המוגדרים לפי סעיף 5 לחוק פיצויי פיטורים כידוע/ה בציבור וילד/ה מתחת לגיל 18. אם מדובר במבוטח ללא בן/בת זוג או ילדים יעבור הכסף להורים שעיקר פרנסתם היתה על הנפטר ולאחים ואחיות שגרו בביתו של הנפטר לפחות 12 חודשים לפני פטירתו.

 

בקרן פנסיה - לפי תקנון הקרן השאירים נחשבים בן/בת זוג וילדים עד גיל 21, ילדים מוגבלים שאינם מסוגלים לכלכל את עצמם, או הורים התלויים בעמית המבוטח לפרנסתם וסמוכים על שולחנו.

 

מוטבים או שאירים

 

1. קופת גמל וביטוח מנהלים

קיים המונח "מוטבים" - אם מדובר בשכיר שיש לו קופת גמל עם פיצויים או שכיר עם ביטוח מנהלים - רק בנוגע לכספי הפיצויים המבוטח לא יכול לקבוע למי יעבור הכסף. במקרה הזה החוק (כפי שפורט בסעיף השאירים) קודם למוטבים.

 

בקופות גמל לא משלמות לקצבה, שהיו בעבר קופות גמל לתגמולים או לפיצויים, קיים שימוש במושג "שאירים" בקופה לפיצויים ו"מוטבים" בקופה לתגמולים. אם אין שאירים לפי סעיף 5 לחוק פיצויי פיטורים — הפיצויים יועברו ל"מוטבים".

 

חוזרים למוטב חוזרים למוטב איור: מורן ברק
2. ביטוח חיים וקרן השתלמות

קיים רק המונח "מוטבים" - כלומר כל הכסף עובר למי שהגדיר המבוטח. ברגע שהמוטב מקבל את קרן ההשתלמות הוא נכנס בעצם לנעליו של העמית ומחויב במס לפי סכומים פטורים או חייבים שנצברו בקרן.

 

3. קרן פנסיה

המושג "שאירים" קיים בכל מה שנוגע לזכויות פנסיה. זהותם של השאירים אינה נתונה לשיקול דעתו של העמית. עם הצטרפות העמית לקרן עליו למסור את פרטי בן/בת זוגו, ילדיו ועוד שאירים אם קיימים. רק אם אין למבוטח שאירים יועברו כספי צבירה למוטבים.

 

היעדר שיקול הדעת של העמית בקביעת שאירים יביא לדוגמה לכך שלקצבת השאירים של עמית גרוש שנישא בשנית תהיה זכאית אשתו השנייה, גם אם מקורה של הקצבה בכספים שהופקדו במשך שנים רבות בתקופת נישואיו לאשתו הראשונה וגם אם הדבר עומד בניגוד לרצונו של העמית. במקרה שבו נפטר העמית לפני שיצא לפנסיה, המוטבים מקבלים את הכסף. אם העמית נפטר אחרי שיצא לפנסיה ואין לו אשה וילדים קטנים - כספי הפנסיה לא יעברו ליורשים.

 

כדאי לשים לב:

 

1. נכס פנסיוני אינו נחשב לחלק מהעיזבון

הכספים ישולמו ישירות למוטבים או לשאירים. היתרון הוא שאין צורך להמתין לצו ירושה או צו קיום צוואה. כמו כן, לא ניתן להשתמש בכספים אלה לפירעון חובות של העיזבון.

 

2. הגדרות ברורות של מוטבים

חשוב מאוד להקפיד לרשום את שמו המלא של האדם שלו אתה רוצה להוריש את הכספים, כולל תעודת זהות. כדאי להימנע מהגדרות בסגנון "היורשים החוקיים".

 

3. עדכון מוטבים או שאירים

העדכון צריך להיעשות בהתאם למצב האישי או המשפחתי. עדכון אינו עולה למבוטח כסף, ויכול לחסוך הרבה עוגמת נפש והוצאות משפט יקרות. "בדוחו"ת השנתיים שמקבלים המבוטחים לא נרשמים שמות המוטבים אבל רשום תאריך העדכון.

 

חשוב שהמבוטחים יראו בכך תזכורת שאמורה להדליק נורה אדומה ולתת אינדיקציה בנוגע למוטבים הרשומים ואם יש צורך בעדכון שלהם", אומר איציק אסטרייכר, מנכ"ל מיטב גמל ופנסיה. אם התחתנתם, התגרשתם, התאלמנתם או להבדיל, נוספו לכם צאצאים נוספים ואתם רוצים שהם יזכו בכספי הביטוח הפנסיוני שלכם, דאגו לרשום אותם כמוטבים שלכם.

 

קיימים לא מעט מקרים שבהם כספי פנסיה עברו רק לילד הבכור ולא לשאר הילדים (כולל ילדים מאומצים) רק כי המבוטח שכח לעדכן בפוליסה שמשפחתו התרחבה עם השנים. או למשל מבוטח שהתגרש והתחתן מחדש אבל בפוליסה רשומה עדיין אשתו הראשונה - ולכן הכספים יעברו אליה. מכיוון שחיסכון פנסיוני לא נחשב לעיזבון, רק מה שכתוב בפוליסה כמוטבים או שאירים נחשב, וההוראה האחרונה שהתקבלה היא זו שתופסת. אחרי שאדם הלך לעולמו לא ניתן לשנות את המוטבים.

 

4. הבדלים בהגדרות שאירים בקרנות הפנסיה השונות

הגדרות כמו אלמן או אלמנה משתנות בהתאם לתקנוני הפנסיות השונים. יש קרנות פנסיה המחייבות מגורים משותפים במשך שנה אחת לפחות או ילד משותף כדי להיות מוגדר "אלמן" או "אלמנה". יש קרנות שבהן מספיקים מגורים משותפים סמוך לפטירה בלבד כדי לעמוד בהגדרה, או ילד משותף. יש קרנות נוספות הקובעות כי "אלמן" או "אלמנה" ייקבעו במות העמית על פי פסיקה של רשות שיפוטית.

 

לאחרונה הוסיפו חלק מקרנות הפנסיה הגדרה שלפיה מוטב ייחשב גם מי שקבע המבוטח בצוואה כזכאי להחזר הכספים בהיעדר שאירים, ובלבד שהצוואה כאמור התקבלה בקרן לפני מימוש הזכאות לפי התקנות לקבלת פנסיית שאירים או למשיכת כספים בידי הזכאים.

 

אמנם קיימים מסלולים בקרנות פנסיה המאפשרים הגדלה של פנסיית השאירים או הקטנתה על חשבון הגדלה או הקטנה של פנסיית הנכות או פנסיית הזקנה, אך בדרך כלל לא קיימת אפשרות לבחור את זהות השאיר. לכלל זה קיימים חריגים:

 

(א) קרן "מקפת" הגדירה "שאיר נבחר" שהוא אחד מאלה: אמו או אביו של מבוטח שנפטר, לפי העניין, או הורה חורג או הורה מאמץ, או אחד מהורי אשתו, שהמבוטח רכש בגינו פנסיה.

 

(ב) העמית רשאי לבחור מסלול הכולל כיסוי גבוה ל"שאיר הנבחר" וכיסוי מינימלי ליתר השאירים. מסלול זה מתאים למשפחות חד־הוריות. במקרה של מות המבוטח, הורי המבוטח יקבלו את פנסיית השאירים ויוכלו לדאוג ליתומיו.

(ג) בחלק מקרנות הפנסיה מוצעים כיום מסלולים ייחודיים למבוטחים חד־הוריים, שבהם מוגדלת פנסיית היתומים באין בן זוג מבוטח.

 

5. פטורים או חייבים במס

 

"עבור מי שיש לו נכסים משמעותיים נוספים חוץ מהחיסכון הפנסיוני, מומלץ לערוך תכנון הורשה", אומר עפר קנטור, יועץ חשבות שכר. "יש לדעת למשל שסכום ביטוח חיים המשולם למוטב שהוא קרוב משפחה פטור ממס, ואילו על כספי פיצויים וקצבה עשויה להיות חבות מס. קיימים נכסים בעיזבון שהשימוש בהם או מכירתם עלולים לגרור חבות מס אצל היורשים.

 

לפיכך, ייתכן שבמקרים מסוימים כדאי למשל להכניס כמוטבים במוצר פטור ממס מוטבים אמידים יותר, ואילו במוצרים אחרים העלולים ליצור חבות מס לרשום מוטבים עם הכנסה נמוכה יותר, וכך להגדיל את הסיכוי להגדיל את הפטור על אותו סכום של ירושה. החלטה כזו כדאי לעשות בעצה אחת עם איש מקצוע".

 

6. זכויות מוטבים בקופות גמל אחרי תיקון 3

 

עד תיקון 3, שהפך את כל הקופות למיועדות לקצבה, עמדו לפני המוטבים שתי אפשרויות - למשוך את הכסף ככסף נזיל או להשאיר את הכסף בקופת גמל על שמו של המוטב וכך להפוך את הכסף לנזיל. אולם החל מ־1.1.2008, אם המוטב יבקש להפקיד את כספי הפיצויים או התגמולים בקופת גמל, תיחשב הפקדתו זו שבוצעה החל ב־1.1.2008 כהפקדה חדשה בקופת גמל לא משלמת לקצבה, על כל המשמעויות הנגזרות מהפקדה חדשה כזו.

 

בנוגע לכספים כאלו שהפקידו מוטבים ב־2008, פרסם אגף שוק ההון ב־20 באוגוסט הבהרה שלפיה מוטב שהפקיד כספים כאלו מ־1 בינואר 2008 ועד 24.3.2008 יכול לחזור בו ולבטל הפקדתו זו. הכסף יוחזר לו בניכוי מס רווחי הון בשיעור של 20% בשל התקופה ממועד ההפקדה עד מועד ההחזר, ובתנאי שהמוטב ביקש לבטל את פעולת ההפקדה לא יאוחר מ־31.12.2008.

בטל שלח
    לכל התגובות
    x