$
בורסת ת"א

עדכון המדדים בת"א בפברואר: מי בפנים ומי בחוץ

משקיעים רבים נערכים מוקדם לשינויים הצפויים ב־4 בפברואר כדי ליישר קו עם קרנות הסל, המחויבות להשקיע במניות שבמדדים. כיוון שכללי העדכון ידועים מראש, ומאחר ששלב שיעור אחזקות הציבור כבר נקבע, אפשר להעריך די בוודאות את הכניסות והיציאות

אורי טל טנא 07:5205.01.21

קרנות הסל משקיעות רק במניות שנכללות במדדים, וכתוצאה מכך הן נאלצות לבצע התאמה של אחזקותיהן בכל עדכון הרכב מדדים חצי־שנתי. בנוסף, הן מבצעות עוד התאמות בכל עדכון משקל חודשי, בגלל שינויים בפרמטרים, שקובעים את משקל המניות במדדים, ובגלל כניסת מניות חדשות למדדים במסגרת המסלול המהיר. עדכונים אלה נערכים מדי חודש, ביום חמישי הראשון בו (למעט אם חל במועד זה חג בישראל או בארה"ב).

 

הרכב המדדים מעודכן בפברואר ובאוגוסט, ומשקיעים רבים מנסים להיערך לשינויים הצפויים, כדי להתאים את תיק ההשקעות לכיוון שיצטרכו קרנות הסל לבצע בעתיד. לכן עדכון ההרכב משפיע על מחירי המניות זמן רב לפני המועד שבו הוא נכנס לתוקף. כיוון שהעדכון נערך לפי כללים ידועים, אפשר לבצע כבר כעת הערכה טובה של מרבית השינויים הצפויים.

 

העדכון הקרוב של המדדים יתבצע בשלב נעילת המסחר ביום חמישי, 4 בפברואר. מניות רבות צפויות להיכנס למדדים במסגרת המסלול המהיר, המיועד למניות חדשות. מדד ת"א־125, שכולל כעת 127 מניות, צפוי להתרחב ולכלול 128 מניות.

 

 

מטוסי אל על. המניה היחידה שצפויה לאבד את מקומה במדדים מטוסי אל על. המניה היחידה שצפויה לאבד את מקומה במדדים צילום: רויטרס

 

העדכון מתבסס על דירוג המניות לפי "שווי השוק הקובע" שלהן. שווי זה מחושב לפי ממוצע מחירי המניות מ־3 בינואר עד 14 בינואר, כפול כמות המניות שתהיה רשומה ב־14 בינואר. בגלל צורת חישוב זו ייתכן שחברות יבצעו הנפקות מניות בשבוע הבא כדי להעלות את שווי השוק הקובע שלהן, כך שייכנסו למדדים מובילים. שיעור אחזקות הציבור לצורך העדכון כבר נקבע ב־31 בדצמבר, ולכן חברות שאינן עומדות בתנאי שיעור אחזקות הציבור לא ייכנסו למדד.

 

ב־31 בדצמבר מכרה חברת הנדל"ן המניב ישרס מניות רדומות כדי למנוע את יציאתה ממדדי ת"א־125 ות"א־90. המניה היחידה שצפויה לאבד את מקומה במדדים, בגלל שיעור אחזקות ציבור נמוך, היא מניית אל על, שתצא ממדד ת"א־sme60 ותיכנס במקומו למדד צמיחה.

 

 

 

הדירוג הנדרש לכניסה למדד ת"א־35 הוא 30 לפחות מבין המניות שעומדות בתנאי המדד. הדירוג שמוביל ליציאה מהמדד הוא דירוג 40 ומטה מבין המניות שעומדות בתנאי המדד. מדד זה כולל כיום 34 מניות, לאחר יציאת IFF ממנו. מניית מטריקס מדורגת 43 (כל הדירוגים נכונים ל־3.1), והיא תצא מהמדד. מניית מיטרוניקס מדורגת 40, בפער קטן מתחת לקנון שמדורגת 39. אם מיטרוניקס תישאר בדירוג 40 ומטה, היא תצא מהמדד.

 

מניית אשטרום תיכנס למדד ת"־א־35 כמעט בוודאות, והנכנסת השנייה צפויה להיות OPC אנרגיה. אם הצעת רכש החליפין של ביג למניות אפי פיתוח תיענה בהיקף גדול, ייתכן שביג תעקוף את OPC ותיכנס על חשבונה בתרחיש שבו מיטרוניקס תישאר במדד. אם מיטרוניקס תצא מהמדד, צפויה תחרות צמודה על המקום השלישי והאחרון במדד בין אנלייט אנרגיה, גב־ים, פתאל וביג.

 

 

 תנאי הכניסה למדד ת"א־90 הוא דירוג 80 לפחות מבין מניות מאגר רימון, שלא נכללות במדד ת"א־35. תנאי היציאה מהמדד הוא דירוג 100 ומטה. תנאי הכניסה במסלול המהיר הוא דירוג 85 לפחות. מדד ת"א־90 כולל כיום 93 מניות. שתיים או שלוש צפויות לעבור ממנו לת"א־35, ומנגד המדד יקלוט את המניה או שתיים שייצאו ממדד ת"א־35.

 

נכון ל־3.1, מניית מניבים ריט דורגה 77, וכניסתה למדד ודאית כמעט. ג'נריישן קפיטל דורגה 80, המקום האחרון שממנו נכנסים למדד, אך בפער קטן מהמדורגות אחריה, ולכן מוקדם לקבוע לגביה. פריון ואקסילון דורגו מעט מתחת למקום ה־80, אך בפער קטן ממנו, ואם תחול עלייה במחירי המניות, הן יהיו מועמדות לכניסה למדד. לכן בשלב הנוכחי יש תחרות צמודה על המקומות במדד זה.

 

מספר היוצאות מהמדד יהיה תלוי במספר הנכנסות. אם רק מניבים ריט תיכנס למדד, שלוש מניות ייצאו ממנו (בנוסף לאלה שיעברו לת"א־35). אלה יהיו המניות עם שווי השוק הקובע הנמוך ביותר. בסבירות גבוהה יהיו אלה אטראו שוקי הון, פמס והמלט. כניסת מניות נוספות למדד תוביל ליציאת אותו מספר מניות. שתי המניות בסיכון גבוה ליציאה מהמדד הן ויתניה ואיתמר.

 

ג'נסל, אקופיה ואקוואריוס ייכנסו למדד ת"א־90 במסלול המהיר. חישוב הכניסה במסלול זה נפרד, ולכן מדדי ת"א־90 ות"א־125 יכללו לאחר העדכון 93 ו־128 מניות (בהתאמה). נופר אנרג'י תיכנס במרץ למדדי ת"א־90 ות"א־125 במסלול מהיר. ארקו קורפ לא תיכנס כי נקבע שאין לפעילותה זיקה ישראלית.

 

 

 

כללי מדד ת"א־sme60 משתנים בעדכון זה. כניסת המניות למדד לא תתבצע לפי שווי השוק של אחזקות הציבור- כלל שהיה ייחודי למדד - אלא לפי שווי השוק של המניה. בנוסף, במדד ייכללו רק מניות ממאגר רימון. תנאי הכניסה למדד הוא דירוג 40 מבין מניות רימון שלא נכללות בת"א־125, ותנאי היציאה ממנו הוא דירוג 80 ומטה. שינוי כללי המדד יוביל לתחלופה רבה של מניות. מנגד, הפער הגבוה בין דירוג הכניסה למדד ליציאה ממנו יביא לכך שבעדכוני הרכבי המדדים הבאים התחלופה תהיה נמוכה.

 

מדד ת"א־sme60 יכיל מסוף השבוע הקרוב 63 מניות, לאחר כניסת אקסיליון במסלול המהיר ביום חמישי. אל על תצא בגלל שיעור אחזקות ציבור נמוך, ולמדד ייכנסו המניות שייצאו ממדד ת"א־125. אוריין תיכנס בוודאות למדד. שלוש מניות נוספות מתמודדות על מקום בו — צור, סולגרין ואבוג'ן, שדורגו ב־3.1 במקומות 39, 41 ו־43 (בהתאמה). מי שתדורג במקום 40 ומעלה תיכנס. מוקדם לקבוע אם שלושתן ייכנסו, ומספר היוצאות ייקבע לפי מספר הנכנסות. עם היוצאות בסבירות רבה נמנות פרפל ביוטק, תמר פטרוליום, רציו פטרוליום, בריינסוויי, סאני תקשורת ומיט טק. צמח המרמן ואורמד אף הן בסיכון ליציאה. במסלול מהיר ייכנסו פולירם, יומן אקסטנשנס וכנראה הייקון מערכות.

 

מדדים נוספים

 

מדד צמיחה יקלוט את היוצאות ממדד ת"א־sme60, למעט העוברות לת"א־90. בנוסף צפויות להיכנס למדד צמיחה מניות וויטסמוק, פנטזי נטוורק ואינטר תעשיות, ובמסלול המהיר - סונוביה, סבוריט ובלייד ריינג'ר. המניות שנכנסות למדד ת"א־sme60 ייצאו ממדד צמיחה, וגם מניית טכנולוגיה גילוי אש תצא ממנו.

 

המניות אברא (בבילון לשעבר), טלסיס ופייטון ייכנסו למדדי הטכנולוגיה, בעקבות שינוי סיווגן העסקי. בנוסף, ג'נסל, אקופיה, אקוואריוס, יומן אקסטנשנס, הייקון מערכות, סונוביה, סבוריט, בלייד ריינג'ר, וויטסמוק צפויות להיכנס למדדי הטכנולוגיה. מניית יומן אקסטנשנס תיכנס גם למדד ביומד. ממדדי הטכנולוגיה תצא מניית טכנולוגיה גילוי אש. למדד סקטור באלאנס צפויות להיכנס דוראל, מקס סטוק, מספנות ישראל ומימון ישיר, וצפויות לצאת ממנו אטראו שוקי הון והמלט. למדד תל־דיב צפויות להיכנס מבטח שמיר, נייר חדרה, אילקס מדיקל, פרשקובסקי, גילת, פרשמרקט, תדיראן ואפריקה מגורים, וייתכן שגם ויקטורי וטלסיס — אם שווי השוק הקובע של אחזקות הציבור בהן יהיה גבוה מ־400 מיליון שקל. מנגד, צפויות לצאת מתל־דיב תמר פטרוליום, נטו אחזקות, לוינשטיין נכסים, נפטא, אלרוב נדל"ן, המלט, נטו מלינדה, מגדל, מנורה, מגה אור, OPC אנרגיה, חילן, הראל השקעות, אלקטרה, בזק ומזרחי־טפחות. ייתכן שגם נורסטאר תצא ממנו. 

x