$
שוק ההון

נקבעו המועדים והתנאים בהנפקת אל על - המדינה תרכוש מניות ב-264 מיליון שקל

החברה פרסמה בהודעה לבורסה את מתווה ההנפקה לציבור שהעביר לה משרד האוצר - כאשר עד ה-10 בספטמבר עליה לפרסם את התנאים; לפי האוצר, החברה תציע לציבור 753.35 מיליון מניות בסכום שלא יפחת מ-505.5 מיליון שקל ולפי מחיר מניה מינימום של 67.1 אגורות למניה; החברה מציינת בהודעה כי היא "בוחנת את האמור במכתב"

תומר הדר 14:3206.09.20

נקבעו תנאי גיוס ההון בהנפקת המניות הקרובה של אל על כחלק ממתווה הסיוע שסוכם עם המדינה – הדברים מפורטים במסמך שהעבירה היום (א') לאל על מנכ"לית משרד האוצר קרן טרנר אייל, ושהחברה פרסמה בהודעה לבורסה. החברה מציינת בהודעה כי היא "בוחנת את האמור במכתב".

 

 

לפי מתווה ההנפקה, החברה תפרסם עד ל-10 בספטמבר את תנאי ההנפקה במכרז לציבור – התקופה להגשת ההזמנות תסתיים ב-15 בספטמבר.

 

גונן אוסישקין, מנכ"ל אל על גונן אוסישקין, מנכ"ל אל על צילום: אל על , SIVANFARAG

 

החברה תציע לציבור 753.35 מיליון מניות בסכום שלא יפתח מ-505.5 מיליון שקל ולפי מחיר מניה מינימום של 67.1 אגורות למניה. במסגרת ההנפקה האמורה תעביר המדינה הצעה לרכישת 397.3 מיליון מניות אל על בסכום מינימום של 264.2 מיליון שקל. המדינה תתחייב שכל עוד המניות שיוקצו לה יוחזקו בידיה, היא לא תעשה שימוש בזכויות ההצבעה המוקנות לה בזכות המניות שבבעלות, והיא מתחייבת למכור את המניות או להעבירן תוך שנתיים.

 

לפי לשון המתווה, אם התמורה בפועל לחברה מההנפקה לציבור תהיה נמוכה מסכום ההנפקה לציבור, תרכוש המדינה אופציות של החברה שיוקצו לה בהנפקה נפרדת, או חלופה שתסוכם בין המדינה לחברה, כך שסך התמורה לחברה יעמוד על סכום ההנפקה לציבור.

 

עוד עולה מהמתווה שהמדינה תספק כפי שכבר הוסכם ערבות מטעמה להלוואה שתקבל אל על מגוף בנקאי בסכום של 250 מיליון דולר. בנוסף, עם פרסום הצעת המדף לקראת ההנפקה תאשר המדינה לאל על לשחרר 22 מיליון דולר מקרן הזכאים של החברה - קופת הפיצויים של עובדי אל על הוותיקים.

x