$
בורסת ת"א

מנסה לחמוק מחדלות פירעון: פטרוכימיים מבקשת ממחזיקי האג"ח דחיית תשלום

החברה רוצה לדחות תשלום של 24 מיליון שקל מסוף השנה לספטמבר 2021. למחזיקים היא מציעה שאם החברה־הבת בזן תחלק דיבידנד הוא יגיע אליהם מיידית, אבל לבנקים יש זכות וטו על החלוקה

יניב רחימי 07:2312.08.20

חברת פטרוכימייםפנתה לנאמן מחזיקי האג"ח בבקשה לדחות בתשעה חודשים תשלומי ריבית של 24 מיליון שקל שאמורים להתבצע בסוף השנה. החברה פנתה לנאמנים של מחזיקי איגרות החוב מסדרות ג' וח' בבקשה לזמן אסיפות מחזיקים, שעל סדר יומן החלטה לתקן את שטרי הנאמנות כך שמועד תשלום הריביות יידחה לסוף ספטמבר 2021.

 

פטרוכימיים, שכל פעילותה היא אחזקה של 15.5% בבזן, מציעה להוסיף סעיף לשטר הנאמנות. לפיו, ככל שיתקבלו דיבידנדים מבזן, הם ישמשו סמוך לאחר קבלתם להקדמת תשלום הריבית שהיא מבקשת לדחות. כמו כן, 1.7 מיליון שקל מתוך הסכומים המופקדים בידי הנאמן יועברו באופן מיידי למחזיקי אג"ח ג'.

 

מה דעתך על מניית פטרוכימיים:
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
קנייה חזקה קנייה המתן מכירה מכירה חזקה

בפטרוכימיים, שמנהל רפי ערד, תולים את היעדר היכולת לשרת את החוב במועדו במשבר הכלכלי שנבע מהתפרצות הקורונה. המשבר הביא לתנודתיות ניכרת במחירי הגז והנפט בשוק האנרגיה, ולפגיעה בתוצאות בזן. זה תורגם לירידה חדה במניית בזן בבורסה, שאיבדה מתחילת השנה כ־58%. הירידה בבזן מביאה לשחיקה משמעותית ביחס הבטוחה לחוב של אג"ח פטרוכימיים, המובטחות בשעבוד על מניות בזן.

 

גורם נוסף שמקשה על פטרוכימיים לעמוד בהתחייבויותיה בזמן הוא כתב ויתור שנחתם בין בזן לתאגידים בנקאיים שמעמידים לה מימון לזמן ארוך, במסגרת הסכם סינדיקציה. לפיו, הבנקים הסכימו לשינוי זמני של תנאי ההלוואה בדמות מתן הקלה באמות המידה הפיננסיות. אולם בזן נדרשה לתת גמול לבנקים, ולפיכך התחייבה כי חלוקת דיבידנדים במהלך 2020 תהיה כפופה לאישורם מראש ובכתב. התחייבות זאת יוצרת אי־ודאות ביחס למקורות של פטרוכימיים.

 

החוב של פטרוכימיים כלפי מחזיקי האג"ח שלה מסתכם ב־1.3 מיליארד שקל. איגרות החוב של פטרוכימיים נסחרות בתשואת זבל שמגיעה עד ל־140%.

 

הבקשה של פטרוכימיים לדחות את תשלומי הריבית לא צריכה להפתיע את מחזיקי האג"ח שלה. פטרוכימיים נושאת על גבה הערת עסק חי, שצירפו לדו"חותיה רואי החשבון בהיעדר מקורות לשירות החוב שלה. כבר בדו"חות הרבעון הראשון ציינה החברה במפורש ביחס לתשלומי הריבית שאמורים להתבצע בסוף השנה: "יש בידי הנאמנים לסדרות האג"ח פיקדונות בסכומים לא מהותיים, ואין בידי החברה מקורות כספיים נזילים, המספיקים לצורך פירעונות אלה".

 

מפעל פטרוכימיים מפעל פטרוכימיים צילום: אורן פרוינד

 

x