$
בורסת ת"א

שדרוג ברווח התפעולי, פגיעה בשווי הנכסי: מליסרון מסכמת רבעון ראשון

רגע לפני המכה של אפריל, החברה רשמה ברבעון הראשון עלייה של 11% ברווח המתואם ל-195 מיליון שקל - ונאלצה במקביל לבצע הפחתה של 318 מיליון שקל בשווי הנדל"ן

יניב רחימי 08:4621.05.20

משבר הקורונה לא הביא לפגיעה בביצועים התפעוליים של מליסרון ברבעון הראשון של 2020 הודות לכך שגביית דמי השכירות ודמי הניהול נגבו כסדרת במהלך חודש מרץ ובוטלו רק החל מחודש אפריל.

 

 לפיכך מליסרון הציגה ברבעון הראשון של 2019 שיפור של 10.8% ברווח המתואםן, ה-FFO, שהסתכם ב-195 מיליון שקל ושיפור של 1.7% ב-NOI מנכסים זהים שעמד על 296 מיליון שקל.

 

מליסרון רשמה בדוחות הרבעון הראשון הפחתות חד פעמיות בשווי הנדל"ן להשקעה של החברה בסכום מצטבר של 318 מיליון שקל. הפחתות השווי מיוחסות למשבר הקורונה וההגבלה בפעילות העסקית והמסחרית במשק בכלל ובנכסי החברה בפרט.

 

היקף ההפחתות נקבע, בין היתר, לאור ההנחה כי הפעילות המסחרית תחזור בהדרגתיות להיקפיה טרם המשבר - וכן שיהיה צורך בסיוע לחלק מהשוכרים שיבוא לידי ביטוי בדחיית ופריסת תשלומים, הנחות, הקלות, הלוואות ועלויות החלפת שוכרים במקרה של הפסקת פעילותם וכן השקעות בשיווק.

 

נזקי משבר הקורונה צפויים לבוא לידי ביטוי במדדים התפעוליים של מליסרון ברבעון השני שכן החברה לא גבתה דמי שכירות ודמי ניהול מתחילת חודש אפריל ועד ל-6 במאי, התאריך שבו נכנסו לתוקף ההנחיות הממשלתיות המעודכנות שאפשרו את פתיחת כל הקניונים ומרכזי הקניות של החברה.

 

בחודש אפריל ובשבוע הראשון של מאי רשמה מליסרון הכנסות בפעילות הקניונים שלה רק משוכרים הפועלים בתחומי הפעילויות החיוניות. שורים אלה אחראים על כ-10% מהכנסות החברה מפעילות הקניונים.החל מה-7 במאי, 98% מכלל השוכרים בקניונים של מליסרון היו מורשים לחזור ולעבוד. ההכנסות של החברה מהחנויות שחזרו לפעול מהוות כ-90% מכלל הכנסותיה לפני המשבר.

 

 

קניון רמת אביב של מליסרון קניון רמת אביב של מליסרון צילום: עמית שעל

 

מליסרון מציינת שעל פי נתוני RIS, מאז פתיחתם המחודשת של הקניונים ועד 17 במאי נרשמה עליה של כ-10% בפדיונות בקניונים האזוריים והשכונתיים בהשוואה לתקופה המקבילה אתשקד, וירידה של כ-10% בפדיונות בקניונים העירוניים בהשוואה לאותה תקופה. במליסרון מצפים לפתיחת המחודשת של בתי הקפה, המסעדות ובתי הקולנוע בתקווה שאלו יביאו לשיפור בנתונים.

 

מליסרון גיבשה תכנית הקלות לשוכרים בחנויות הקמעוניות שחויבו לפי תקנות שעת חירום לסגור את עסקם במהלך תקופת המשבר. הסיוע לשוכרים במסגרת התוכנית כולל הנחות בתשלומי דמי שכירות וניהול ופריסת תשלומים במהלך תקופת ההסתגלות של החזרה לשגרת הפעילות בקניונים. הנהלת מליסרון מעריכה שעלותה של תכנית ההקלות לשוכרים צפויה לעמוד על 200-150 מיליון שקל.

 

החברה  נערכה להתמודדות פיננסית עם משבר הקורונה באמצעות שורה של צעדים שהביאו להגדלת יתרות הנזילות של החברה. אלו כוללים קבלת מסגרת אשראי של 850 מיליון שקל מבנק לאומי שרובה נועדה לצורך פירעון הלוואה קיימת של מליסרון לבנק וגיוס חוב באמצעות הנפקות אג"ח. נכון להיום למליסרון יתרת מזומנים ומסגרות אשראי של 2.3 מיליארד שקל, ונכסים לא משועבדים בשווי של 5.9 מיליארד שקל. עד סוף השנה הנוכחית מליסרון צריכה לשרת חוב הכולל פירעונות קרן ותשלומי ריבית בהיקף מצטבר של 1.4 מיליארד שקל.

אופיר שריד מנכ"ל מליסרון
אופיר שריד מנכ"ל מליסרון צילום סיון פרג'

 

x