$
בורסת ת"א

אחד מכל 7 שוכרי משרדים דחה באפריל את התשלומים לאמות

התחום שאמור היה למתן את פגיעת הקורונה בחברות הנדל"ן המניב מספק להן הערת אזהרה; אמות דיווחה אתמול על שיעור גבייה נמוך של 84% מדמי השכירות, סימן ראשוני לקשיים שעלולים להוביל לירידה בשיעורי התפוסה ולקושי בגביית החובות

אורי טל טנא 08:1712.05.20
שיחות הזום גובות מחיר: דו"חות הרבעון הראשון של אמות נותנים מידע ראשוני על הפגיעה של משבר הקורונה על תחום הנדל"ן המניב הן בתחום הנדל"ן המסחרי והן בתחום הנדל"ן למשרדים. בעוד הפגיעה בנדל"ן המסחרי היא מיידית וברורה, בעקבות סגירת הקניונים ומרכזי המסחר, נראה שהדו"ח מציג גם סימני האזהרה לגבי תחום המשרדים להשכרה. אמות מציינת כי הסכימה לדחות גבייה של 16% מדמי השכירות המגיעים לה בתחום עבור חודש אפריל.

 

מה דעתך על מניית אמות:
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
קנייה חזקה קנייה המתן מכירה מכירה חזקה

אמות שבשליטת (54%) אלוני חץ מתמקדת בעיקר במשרדים להשכרה (53% משווי הנכסים), תחום שאמור למתן את פגיעת משבר הקורונה; אך יש לה גם נדל"ן מסחרי מהותי (21% משווי הנכסים); השכרה לתעשייה ולוגיסטיקה (18%); ומרכולים (6%). 74% מהנכסים (לפי השווי) מרוכזים בגוש דן ושיעור התפוסה של הנכסים גבוה (97.6%). לאמות חוב פיננסי נטו של 6 מיליארד שקל ושיעור מינוף של 44%.

 

 

אבי מוסלר, מנכ"ל אמות אבי מוסלר, מנכ"ל אמות צילום: עמית שעל

 

אמות, בניהולו של אבי מוסלר, מפרטת בדו"ח שפורסם אתמול כי בגלל ההנחיות שהובילו לסגירה זמנית של מרכזים מסחריים עקב משבר הקורונה, היא תימנע מגביית דמי שכירות ודמי ניהול משוכרי נדל"ן מסחרי מאמצע מרץ ועד סוף אפריל. בחודשים מאי ויוני דמי השכירות של אותם לקוחות ייגזרו משיעור מסוים ממחזור המכירות שלהם. אמות מעריכה שהקלות אלו יצמצמו את ההכנסות שלה ב־33 מיליון שקל. ה־NOI של תחום הנדל"ן המסחרי ברבעון עמד על 43.5 מיליון שקל והוא כולל תשלום שכירות מלא של חודש מרץ, שחלקו יוחזר לחלק מהשוכרים, ולכן דו"חות אלה עדיין לא כוללים את השפעת משבר הקורונה.

 

המשמעות של אובדן ההכנסות מתחום הנדל"ן המסחרי היא רבעון שני אבוד. רבעון בודד בתחום זה הוא לא מהותי עבור אמות, אך סימן השאלה הגדול הוא האם החברה תידרש לבצע הפחתה בדמי השכירות של הנדל"ן המסחרי בעתיד.

 

אמות מייחסת את החולשה המסתמנת בתחום המשרדים ל"הנחיות שפרסמה הממשלה והמגבלות שהוטלו בעטיין שהביאו למעבר של חלק גדול מהעובדים במשק לעבודה מהבית". אמות מציינת שגם בתחום המשרדים היא קיבלה בקשות רבות לדחיות והפחתות תשלומים, אך בניגוד לתחום הנדל"ן המסחרי היא לא נענתה לבקשות אלה, למעט היענות לפריסת תשלומים של 5 מיליון שקל מהרבעון השני לשלישי. נתון נוסף בדו"חות, שמהווה סימן אזהרה לעומק המיתון שמשבר הקורונה עלול ליצור, הוא שגביית דמי השכירות בתחום המשרדים באפריל (לאחר מועד הדו"ח) עמדה על שיעור נמוך מאוד של 84%. אף שסביר להניח כי חלק ניכר מתשלומים אלו יתקבלו בחודשים מאי ויוני, הנתון מהווה סימן ראשוני לקשיים של שוכרי המשרדים שייתכן שיובילו בעתיד לירידה בשיעורי התפוסה במשרדים ולקושי אפשרי בגביית החוב.

 

אמות ביצעה שיערוך משמעותי כלפי מעלה של הנדל"ן שלה בסוף 2019, מה שהעלה את ההון העצמי שלה, אך מנגד הפחית את תשואת ה־NOI של הנכסים ל־6.43% בנטרול שטחים פנויים, ותשואה של 6.3% ללא נטרול זה. כעת אמות עדכנה ב־3.5% כלפי מטה את תחזית ה־NOI שלה ל־2020 בגלל משבר הקורונה, וזאת בהנחה שלא צפוי גל נוסף של המגפה השנה.

 

בסוף 2019 הכילה קופת המזומנים של אמות 72 מיליון שקל בלבד. לחברה היה מזל כאשר ערב המשבר היא גייסה בפברואר חוב של 800 מיליון שקל בריבית משוקללת של 1% צמודת מדד. אמות גייסה חוב נוסף של 248 מיליון שקל באמצעות הרחבת סדרת אג"ח ו', הסדרה הגדולה ביותר שלה (צמודת מדד במח"מ של 7.5 שנים), בתשואה צמודת מדד של 2.5%. באפריל ביצעה אמות הרחבה נוספת של אג"ח ו' וגייסה 424 מיליון שקל בתשואה של 2%. לאחר גיוסי החוב לאמות יש די מזומנים לצורך תשלומי האג"ח בשנה הקרובה, ללא מיחזור חוב. מאז, חלה עלייה נוספת במחיר אג"ח ו' שנסחרת כעת בתשואה של 1.4%.

x