$
בורסת ת"א

הרמטיק פנתה לביהמ"ש בבקשה לחלט את פיקדונות מוטי בן משה בעסקת אפריקה

החברה שכיהנה כנאמן סדרות האג"ח באפריקה מבקשת לאחד את כל ההליכים המתנהלים בינה לבין בן משה ולאפשר לה לחלט את סכום הפיקדון, העומד על 100 מיליון שקל: "החברות שבבעללותו הפרו בבוטות פעם אחר פעם התחייבויות מפורשות שלקחו על עצמן"

גולן חזני 20:1421.04.20

חברת הרמטיק מבקשת מבית המשפט אישור לחלט את הפקדונות של מוטי בן משה למחזיקי האג"ח של אפריקה ישראל. התביעה הוגשה הבוקר לבית המשפט המחוזי בתל אביב אמצעות עורכי הדין גיא גיסין ואופיר נאור.  

בן משה סגר עם נציגות האג"ח על רכישת אפריקה ישראל לפני כשנתיים אבל לא השלים את העיסקה בטענה שלא התקבלו אישורים משלוש מדינות אירופיות להגבלים עסקיים. המחזיקים האשימו אותו כמי שנסוג והוא טען שהם אלה שנסוגו מהעסקה. בן משה פנה לבית המשפט לקבל את הערבויות חזרה והמחזיקים תובעים לחלט אותן.

 

בן משה העמיד את הערבות באמצעות ארבע חברות בשליטתו והתביעה טוענת כי אותן חברות "הפרו בבוטות, פעם אחר פעם, ונסוגו מהתחייבויות מפורשות שלקחו על עצמן במסגרת שני הסדרי החוב האמורים, באופן המזכה את מחזיקי אגרות החוב, בפיצוי מוסכם בגובה הפקדונות אשר חילוטם מתבקש, על פירותהם".

 

הרמטיק היתה נאמן סדרות האג"ח באפריקה ובן-משה הגיש נגדה תביעה בסכןפ של 341 מיליון שקל, הפרש המחיר בין ההצעה שלו לרכישת אפריקה לבין המחיר דבו נמכרו בסופו של דבר נכסי החברה לרוכשים אחרים. הרמטיק טוענת כי החברות של בן משה פנו לאחר אישור הסדר החוב השני וביקשו שבמקום 1.8 מיליארד שקל במזומן מסכום של 2.2 מיליארד שקל עלות הרכישה, ישולמו מיליארד שקל בהלוואת מוכר, ארוכת טווח ובתנאים בלתי סבירים בעליל.

 

."בן משה ניסה לכסות דרישתו זו בדרכים עקלקלות ובטענה כאילו לא ניתן היה להשלים השגת אישורים בעניין הגבלים עסקיים ממדינות שונות באירופה, והכל כדי להכנס למו"מ מחודש לשיפור התנאים והשגת אותה הלוואת מוכר", נכתב בתביעה. לאור השינויים שביקש בן משה, טוענת הרמטיק, בוטל ההסדר השני.

 

בקשה של המחזיקים לחילוט הפקדונות לא נידונה בהליך של אפריקה ישראל מאחר שאיתן אורנשטיין נשיא בית המשפט המחוזי ת"א, טען כי דינה לא לידון במסגרת הליכי חדלות פרעון אלא בהליכים אזרחיים. הפקדון של בן משה מתחלק בין אקסרא הפרטית (50 מיליון שקל), אלון ריבוע כחול (40 מיליון שקל) והחברה הבת שלה דור אלון (10 מיליון שקל). רמטיק טוענת כי בנסיבות אלו, שבהן ביקש בן משה לשפר את ההסדר להלוואת מוכר מהותית, ברור כי הפרת תוכנית ההסדר מזכה את הנאמן בחילוט כלל הפקדונות אשר הועמדו להבטחתה.

 

הרמטיק מבקשת לאחד מספר הליכים שמתקיימים כיום, כולל בקשת אקסטרא להשבת הפקדון, ובקשה דומה של דור אלון (אלון ריבוע כחול לא הגישה בקשה להשבת הפקדון). תביעה אחרת של אקסטרא היא להשבת הנזקים של 341 מיליון שקל פיצוי על עליית ערך הנכס לאחר שהעיסקה עמו לא יצאה לפועל. חברת הנאמנות מבקשת לאחד את כל ההליכים להליך אחד ולהעניק לה אפשרות לחלט את הבטחונות ולחלקם למחזיקים.

 

מטעמו של בן משה נמסר כי "מעיון ראשוני בכתב התביעה ניכר שזה הוגש רק כתגובה לתביעה שהגישה החברה להחזרת הפיקדון שמעוכב ע"י הנאמן שלא כדין, זה יותר משנה, כזכור לאחר שהנאמן ובעלי האג"ח הודיעו חד צדדית על פיצוץ ההסדר. צר לנו כי גם בחלוף הזמן שעבר, לא השכיל הנאמן אלא למחזר בכתב התביעה הזה את אותן טענות חסרות שחר שהעלה בעבר כתירוץ לכשליו ומחדליו".

 

מוטי בן משה מוטי בן משה צילום: עמית שעל

x