$
בורסת ת"א

מחזיקי האג"ח יחליטו השבוע אם פניהם למלחמה מול תשובה

מחזיקי האג"ח של קבוצת דלק דורשים התחייבות לגיוס הון או לאי־שעבוד נכסים חופשיים לבנקים. החברה: יש גמישות פיננסית לעמידה בהתחייבויות

גולן חזני 07:1012.04.20

יצחק תשובה אינו ממהר להיעתר לדרישות של מחזיקי האג"ח של קבוצת דלק — מסמך סטנד סטיל וגיוס הון בחברה. התגובה שהעבירה דלק לנציגות המשותפת של שש סדרות האג"ח של החברה כונתה בידי חבריה "מריחה", שכן לא העניקה להם התחייבות לגיוס הון או מסמך סטנד סטיל ובו התחייבות לא לשעבד לבנקים נכסים חופשיים של החברה מבלי לקבל לכך אישור מוקדם מהמחזיקים. דלק, בניהולו של עידן וולס, הבהירה כי בידיה גמישות פיננסית לעמוד בהתחייבויותיה, וציינה לדוגמה את מכירת המניות בחברת ההתפלה IDE, תוך הדגשה כי בכוונתה לפעול בשיתוף פעולה עם הנציגות. דלק גם הבהירה כי הדירקטוריון מקבל את החלטותיו ללא קשר לענייניו של בעל השליטה תשובה.

 

דלק טוענת שאין למחזיקים עילה להעמדת החוב לפירעון מיידי, אך הנציגות לא התרשמה מהטענות וכינסה אסיפת מחזיקים למחר, לדיון במצב החברה ובאפשרויות הפעולה מולה. האפשרות הזו יותר מרומזת להעמדה של החוב לפירעון מיידי. למחזיקים באג"ח של דלק, בהיקף פארי של 6.1 מיליארד שקל, אין שום ביטחונות עבור החוב. השוק העניק לתשובה את החוב למרות ההסדר בדלק נדל"ן לפני שמונה שנים, שאילץ את המוסדיים לתספורת של 1.4 מיליארד שקל, אולי הקשה עד כה.

 

לעומת זאת, לבנקים, שמרביתם זרים, יש ביטחונות טובים בדמות כל מניות החברה־הבת איתקה וכשני שלישים (430 מיליון יחה"ש) מדלק קידוחים, שמשאירים רק 200 מיליון יחה"ש פנויות משעבוד. קושי משמעותי נוסף הוא העובדה שהבנקים HSBC, BNP, סיטי שכבר מימש, ולאומי נהגו נכון כשהעניקו את ההלוואות לחברות־הבנות של דלק בבעלות מלאה, דלק אנרגיה ו־DKL, בכפוף לדיון משפטי בבתי דין באירופה ולא בישראל. נכון שבעבר עצר בית המשפט מימוש ביטחונות של בנקים לבקשת מחזיקי אג"ח, בחברת אורתם סהר, אבל אז היו אלה בנקים ישראליים.

 

החוב למחזיקי האג"ח הוא של החברה־האם דלק, שהיא יישות משפטית נפרדת, ולכן המחזיקים עלולים להיתקל בקשיים, אם ינסו לשים יד על הנכסים המשועבדים — מניות דלק קידוחים ואיתקה — במקרה שיגישו בקשה להקפאת הליכים במקביל להעמדת החוב לפירעון. החברות־הבנות עצמן לא נמצאות בחדלות פירעון.

 

בקשה להעמדת החוב לפירעון מיידי תציב מכשולים לא קלים בפני דלק. במקרה כזה צפויים הבנקים הנושים לממש מיידית את המניות המשועבדות, כפי שנהג סיטיבנק, כששווי המניות גבוה משמעותית מהשווי שלהן בבורסה. הזינוקים במניית דלק קידוחים בשבוע שעבר החזירו את שווי הביטחונות שבידיהם אל "מעל המים", כלומר לשווי שעומד בתנאי ההלוואה, אבל הזכות לממש אותן נותרה בידיהם, לאור הירידה בשבועיים שקדמו לכך אל מתחת למחיר המינימום.

 

העמדת החוב לפירעון מיידי תמנע גם שעבוד נכסים לבנקים הנושים מבין הנכסים החופשיים בקבוצה. דלק מתכוונת למכור את דלק ישראל ולפרוע את החוב הקצר לבנקים, שהוא לשנה הקרובה, ובינתיים לשעבד להם את מניות דלק ישראל. וישנה גם שאלה לגבי נכונות בית משפט להעניק למחזיקים את מבוקשם, כשמולם תטען דלק לאירוע של כוח עליון, משבר הקורונה, וכי היא חברה סולבנטית שפרעה ותפרע חובות בזמן.

 

יצחק תשובה בעל השליטה בקבוצת דלק יצחק תשובה בעל השליטה בקבוצת דלק צילום: קבוצת דלק

x