$
שוק ההון

משבר הקורונה

יציל את הכלכלה? בנק ישראל יוצא בתוכנית הרחבה מוניטרית

בנק ישראל ירכוש בשוק המשני אג"ח ממשלתיות ומודיע על הקלות רגולטוריות. אמיר ירון, נגיד בנק ישראל: "הקורונה פוגשת את המשק במצב טוב, המדיניות המוניטרית תישאר מרחיבה"

רחלי בינדמן 09:0315.03.20

בתום דיונים של הוועדה המוניטרית של בנק ישראל שנערכו אמש והבוקר (א') הוחלט כי לאור התנודתיות הגבוהה בשווקים הפיננסיים בעולם ובישראל, בנק ישראל יפעיל מהיום כלים נוספים במסגרת ביצוע המדיניות המוניטרית. בנק ישראל יפעל בשוק הפתוח וירכוש בשוק המשני אג"ח ממשלתיות מסוגים שונים ולתקופות שונות לפדיון בכמויות הנדרשות על מנת לוודא ששוק האג"ח הממשלתי מתפקד כיאות.

 

 

בנוסף, בנק ישראל יבצע עסקות ריפו עם אג"ח ממשלתי כבטוחה מול מוסדות פיננסיים. מטרת צעדים אלו היא למתן את התנודתיות החריגה ולהגדיל את הנזילות בשווקים הפיננסיים שבהם פועלים הגופים הפיננסיים השונים, העסקים ומשקי הבית. בנוסף, צעדים אלו יגבירו את האפקטיביות של המדיניות המוניטרית - הם יחזקו את התמסורת מהריבית שקובעת הוועדה המוניטרית של בנק ישראל גם לשיעורי הריבית לטווחים הארוכים יותר.

 

עוד מעדכנים בבנק ישראל על הקלות מצד המערכת הבנקאית - הקלות בתשלום החזרי משכנתא תוך דחיית התשלום השוטף לתקופה של מספר חודשים, הלוואות לעסקים קטנים ובינוניים שנקלעו לבעיית נזילות במסגרת הקרן לעסקים קטנים, הצעת פיקדונות מותאמים לתנודתיות בשווקים, הצעות לשירותים דיגיטליים מורחבים מרחוק כדי להקל על לקוחות שאינם יכולים להגיע לסניף והקמת מוקד טלפוני ייעודי לאזרחים מבוגרים ומתן שירותי שליחים ללקוחות הנמצאים בבידוד.

 

עוד הוחלט על שורה של הקלות רגולטוריות מצד הפיקוח על הבנקים - הקלות במגבלה על הלוואות למשקי בית לכל מטרה, במשכון הדירה - הבנק יהיה רשאי להעניק הלוואה לכל מטרה במשכון הדירה, קרי להרחיב את המשכנתא קיימת של הלקוח שלא לצורך רכישת דירה בשיעור מימון של עד 70% כאשר טרם ההקלה המגבלה עמדה על 50%, וזאת בתנאי שהלווה יצהיר שההלוואה לא נועדה לצורך רכישת דירה להשקעה. כמו כן תוגדל מסגרת האשראי למשקי בית ועסקים - הבנק יהיה רשאי להגדיל ללקוח את מסגרת האשראי באופן חד צדדי באותם תנאים שבהם ניתנה המסגרת הקיימת ובכך להקל על לקוחות שנקלעו לקשיים תזרימיים או שעלולים לחזור להם צ'קים מחוסר כיסוי. בנק שיעשה זאת יציג ללקוח מסמך המתעד את הגדלת המסגרת, גובה המסגרת החדשה ושיעור הריבית שיחול עליה.

 

בנוסף, כדי לאפשר בעת הזו לכלל הלקוחות לבצע פעולות בנקאיות מרחוק מבלי צורך להגיע לסניף, בנקים יוכלו להציע לכלל הלקוחות להצטרף מרחוק ל"בנקאות בתקשורת", לצורך קבלת מידע ולצורך ביצוע פעולות באמצעות הטלפון, אתר האינטרנט, והאפליקציה הבנקאית.

 

כדי להמשיך ולשמור על אספקה סדירה של שירותי מזומן ללקוחות באמצעות הכספומטים, בנק ישראל מאפשר באופן זמני לשנות את תמהיל השטרות במכשירי המשיכה האוטומטיים (למשל, להפחית בשטרות בעריכים של 20 ו-50 שקלים, ולהגדיל את כמות השטרות בערכים של 100 ו-200 שקלים) כך שכל מכשיר יכיל בתוכו סכום כספי מקסימלי, ולקוחות יוכלו לצמצם את תדירות ההגעה שלהם למכשיר הכספומט הבנקאי.

נגיד בנק ישראל אמיר ירון נגיד בנק ישראל אמיר ירון צילום: עמית שעל

 

 

עוד הוחלט כי במידה ויוכרז אירוע חירום אזרחי הפיקוח על הבנקים יעשה שימוש בסמכותו להנחות את הבנקים לא להגביל חשבון או בעל חשבון בגין שקים שסורבו לתקופת השעיה מוגבלת של עד 90 יום.

 

במטרה לתמוך בהמשך פעילות ענף הנדל"ן ולסייע לקבלנים לעמוד בצרכי המימון המתגברים, לנוכח הצפי של מחסור בעובדים ועיכובים בבנייה, בנקים יוכלו להגדיל את האשראי לענף הבינוי והנדל"ן, כך שסך האשראי (בניכוי תשתיות לאומיות) יעלה משיעור של 20% ל-22% מסך כל תיק האשראי של הבנק (סך המגבלה, כולל תשתיות, תעמוד על 24%). הקלה זו תאפשר למערכת הבנקאית להגדיל את האשראי לענף בהיקף של כ-15 מיליארד שקל.

 

פרופ' אמיר ירון, נגיד בנק ישראל אמר היום: "הקורונה פוגש את המשק במקום טוב מאוד. הנתונים הכלכליים החזקים - ביניהם יחס חוב תוצר ושיעור אבטלה נמוכים, עודף בחשבון השוטף, רמה גבוהה של יתרות מט"ח, ומערכת פיננסית חסונה - מגדילים את העמידות של המשק למול ההתפתחויות. ההחלטות על המגבלות השונות שננקטו הן בעלות השלכות כלכליות כבדות משקל. בנק ישראל, ואני בראשו, פועל על-מנת לצמצם את הפגיעה בעסקים ובציבור, כך שניתן יהיה לצלוח את התקופה הזאת בשלום, ובפגיעה המינימלית האפשרית. אנחנו ערוכים לכל התפתחות ונמשיך לנקוט צעדים ככל שיידרשו, ובהתאם להתפתחויות השונות: המדיניות המוניטרית ממשיכה להיות מרחיבה ובכך תומכת בפעילות הכלכלית; לבנק ישראל, ולי העומד בראשו, יש כלים מגוונים לתמוך בפעילות הכלכלית והפיננסית במשק".

x