$
בורסת ת"א

נאוי: "נפחית מתן אשראי חדש ונתגבר ביטחונות"

חברת האשראי החוץ בנקאי חושפת בדיווח בורסאי כי היא צופה ירידה בהכנסותיה כתוצאה מצמצום תיק האשראי שלה - זאת על רקע הפגיעה הצפויה של התפשטות נגיף הקורונה בבתי העסק הלווים

רחלי בינדמן 07:4512.03.20

חברת האשראי החוץ בנקאית הותיקה נאוי, שבשליטת האחים דורי ושאול נאוי, מדווחת לבורסה על השלכות הקורונה על עסקיה. "הנהלת החברה, יחד עם ועדת האשראי של החברה, בוחנים באופן שוטף את השלכות השפעת נגיף הקורונה, אשר התפשטותו מהווה סיכון מאקרו כלכלי גלובלי ומשרה אי ודאות באשר לפעילות הכלכלית הנוכחית והעתידית ולהשפעות הצפויות על השווקים הפיננסיים ועל פעילותה העסקית של החברה",

 

החברה עדכנה כי במהלך הימים האחרונים, קיבלה בקשות לפידיון ניירות ערך מסחריים (נע"מים), לא סחירים, בסכום שאינו מהותי לחברה, העומד על  95 מיליון שקל, ושייפרע לדבריה בצורה סדירה בהתאם לתנאי ניירות הערך המסחריים. החברה מעריכה כי לאור העובדה שהיא בעלת תזרים מזומנים חזק מפעילותה השוטפת, קשר חזק ואיתן עם המערכת הבנקאית ומסגרות אשראי פנויות מבנקים, "לא צפויה פגיעה ביכולתה של החברה לפרוע את התחייבויותיה באופן סדיר".

 

בנאוי עדכנו עוד כי החברה "פועלת להגברת נזילות נכסיה על ידי הפחתת מתן אשראי חדש ופירעון אשראי קיים בנוסף לתגבור הביטחונות המועמדים כנגד אותו אשראי". במילים אחרות, נאוי הולכת להקשיח את מתן האשראי החדש ללקוחותיה, בעיקר עסקים קטנים ובינוניים, כשהפעילות המרכזית של החברה היא בתחום ניכיון הצ'קים ולדרוש מהם לחזק ביטחונות.

 

נאוי אף מזהירה כי לאור האמור, היא צופה ירידה בהכנסות: "לאור אי הוודאות בשווקים, ההאטה הכלכלית והיערכות החברה, צפויה להערכת הנהלת החברה ירידה בהכנסותיה של החברה כתוצאה מצמצום תיק האשראי".

 

בנאוי הבהירו כי מוקדם לדעת את היקף ההשפעה של האירועים על הפעילות: "מטבע הדברים, מדובר באירוע משתנה אשר אינו בשליטת החברה וגורמים כגון המשך התפשטות נגיף הקורונה או עצירתו, החלטות של מדינות ורשויות רלבנטיות בארץ ובעולם, עשויים להשפיע על פעילות החברה בהתאם, להשפעה על פעילות המשק כולו. בשל קצב ההתפתחויות המהיר של החלטות משרד הבריאות וגורמי הממשלה בארץ ובעולם, החברה תמשיך לעקוב אחר ההתפתחויות ולעדכן את הערכותיה בהתאם".

x