$
בורסת ת"א

מימון ישיר פרסמה תשקיף: רוכבת על הגל של חברות האשראי החוץ בנקאי

החברה חשפה כי הרווח הנקי שלה ב-2019 יסתכם ב-123 מיליון שקל, זינוק של 72% לעומת 2018. תיק ההלוואות של החברה מסתכם ב-8.6 מיליארד שקל - את רובו מכרה לצדדים שלישיים

רחלי בינדמן 18:2620.02.20

ההנפקה של מימון ישיר יוצאת לדרך עם רוח גבית של הגאות במניות חברות האשראי החוץ בנקאי הנסחרות בבורסה - חברת מימון האשראי החוץ בנקאי פרסמה היום טיוטת תשקיף להנפקה.  

מימון ישיר היא מחברות האשראי החוץ בנקאי הגדולות בישראל ונהיא שלטת על ידי קבוצת ביטוח ישיר של משפחת שנידמן וכן על ידי בית ההשקעות אלטשולר שחם (20%). החברה מתכננת לבצע הנפקה הן באמצעות הצעת מכר והן באמצעות גיוס הון.

 

למימון ישיר תיק הלוואות של 8.6 מיליארד שקל שאת רובו (למעט 2 מיליארד שקל) היא מכרה לצדדים שלישיים (בנקים וגופים מוסדיים) ורק 2 מיליארד שקל נמצאים על המאזן שלה. החברה החלה לפעול ב-2007 והיא מעסיקה 550 עובדים.

 

החברה צפויה להציג ב-2019 רווח שנתי של 123 מיליון שקל (על בסיס אומדן רווח של 23.5 מיליון שקל ברבעון הרביעי שטרם פורסם), עלייה של 72% לעומת 2018. תיק ההלוואות של החברה צמח בממוצע בחמש השנים האחרונות ב-29% לשנה. למעשה, החברה צפויה לבקש מכפיל של כ-12-13 על הרווח הנקי שישקף שווי חברה של 1.5 מיליארד שקל.

 

נקודות מפתח בנתוני התשקיף

בענף האשראי טוענים שלא יהיה נכון להתמקד רק בשורת הרווח הנקי של מימון ישיר, שכן את רוב תיק האשראי שלה היא מוכרת לגופים מוסדיים ולבנקים - החברה מכירה במכירה ברווח מיידי למרות שמדובר בהלוואות עם מח"מ של כ-2.5 שנים, כך שהיא בעצם מכירה מראש ברווח עתידי שנים קדימה.

 

המשמעות היא שמימון ישיר מתבססת על המשך מתן הלוואות חדשות ומכירתן כאשר בתנאים של האטה בשוק או עליה ברמת הסיכון היא תתקשה להעמיד הלוואות חדשות והרווחיות שלה עלולה להיחתך.

 

אם לא די בכך, עצם העובדה שמימון ישיר מוכרת חלק ניכר מההלוואות שלה (לצורך שחרור הון להעמדת הלוואות חדשות בעיקר), מקימה שאלת סיכונים-תום לב (Moral hazard) - שכן לחברה יש עניין להעניק כמה שיותר הלוואות ובמובן זה להגדיל את רמת הסיכון, מתוך ידיעה שרובו הגדול מגולגל החוצה.

 

בשלב זה למימון ישיר שיעור נזקי אשראי מאד נמוך יחסית של 1.37% בלבד ברכב ו-3.66% בהלוואות לכל מטרה. מימון ישיר מעניקה הלוואות בריבית ממוצעת של כ-9%-10% ואחרי נזקי אשראי ועלויות מימון נותר בידיה מרווח של סביב 6% על התיק. 

 

מוקי שנידמן מבעלי השליטה במימון ישיר מוקי שנידמן מבעלי השליטה במימון ישיר

 

 

עיקר האשראי שמעמידה מימון ישיר הוא אשראי לרכישת רכבים (לאו דווקא רכבים חדשים, הלוואות שבהן רמת הסיכון הכי נמוכה). בשנת 2019 לבדה העמידה החברה הלוואות של 4.18 מיליארד שקל לרכישת רכבים לעומת 3.49 מיליארד שקל ב-2018.  לדברי מימון ישיר, שוק האשראי הצרכני מגלגל 175 מיליארד שקל ואילו מימון ישיר מהווה רק 1% ממנו, כך שיש כאן פוטנציאל גדול לצמיחה.

 

מימון ישיר העניקה לערן וולף המנכ"ל 60 אלף אופציות מתוך 144 אלף אופציות שהעניקה לנושאי המשרה, הניתנות למימוש ל-2.69% ממניות החברה (אם ההנפקה תצא לפי שווי של 1.5 מיליארד שקל, המניות של וולף יהיו שוות 40 מיליון שקל).

 

רשות שוק ההון הפיצה אתמול יחד עם הפיקוח על הבנקים טיוטת הוראות משותפת על נוהל מתן אשראי צרכני שיחול לראשונה גם על חברות האשראי החוץ בנקאי ולא רק על הבנקים וחברות כרטיסי האשראי. במימון ישיר מתייחסים לנוהל, המטיל שורה של חבויות על חברת האשראי החוץ בנקאי ועלול להשפיע לרעה על יכולת העמדת אשראי ללקוחות חדשים באופן הבא: "למיטב ידיעת החברה, בכוונת רשות שוק ההון, ביטוח וחסכון לפרסם חוזר אודות פעילות העמדת אשראי צרכני. נכון למועד התשקיף, אין ביכולתה של החברה להעריך את השפעת יישום החוזר על פעילותה, אם בכלל."

 

מנכ"ל מימון ישיר ערן וולף מנכ"ל מימון ישיר ערן וולף

x