$
בורסת ת"א

כדי לשרת חוב בישראל: אולייר נטלה הלוואת בזק בריבית חריגה

ימים ספורים לפני התשלום למחזיקי האג"ח, לא היו בקופתה של חברת הנדל"ן למגורים מברוקלין די מזומנים. החברה לקחה הלוואה ל־45 יום בריבית של 9.75% והבטיחה אותה בזכויותיה בשלושה נכסים ובערבות אישית של בעל השליטה יואל גולדמן

יניב רחימי 07:1103.12.18

פרטים שחשפה חברת הנדל"ן האמריקאית אולייר בדו"חותיה הכספיים יכולים לספק הסבר לתשואות הדו־ספרתיות שאליהן זינקו בשבועות האחרונים מרבית האג"ח האמריקאיות. אולייר היא הנציגה הבכירה במדד תל בונד־גלובל, שכולל את כל איגרות החוב השקליות של החברות הזרות שגייסו אג"ח בתל אביב. זאת בזכות ארבע סדרות אג"ח בדירוג A2 מחברת מידרוג, המסתכמות בחוב של 2.4 מיליארד שקל. שתי סדרות האג"ח הלא מובטחות שלה, סדרות ב' וד', איבדו בסוף יום המסחר אתמול.

 

 

 

18.7%-13.6%, ועברו להיסחר בתשואות דו־ספרתיות של 12.5% ו־14.6 בהתאמה, המעידות על החשש של המשקיעים ביחס ליכולת שירות החוב של החברה.

 

השאלה המרכזית שעולה מהביאורים לדו"חות הרבעון השלישי שהציגה אולייר, היא מדוע נטלה הלוואה בריבית של 9.75% ל־45 יום בלבד, ואף הבטיחה אותה בזכויותיה בשלושה נכסים ובערבות אישית של בעל השליטה בחברה יואל גולדמן.

 

נטלה הלוואה 3 ימים לפני תשלום האג"ח

 

אולייר שילמה בסוף נובמבר, ממש בשבוע שעבר, 31 מיליון דולר למחזיקי אג"ח סדרה ב', אולם נראה שהחשש של המשקיעים נובע מהאופן שבו מימנה את התשלום. בביאורים לדו"חות הכספיים עדכנה אולייר שהיא מנהלת משא ומתן להסכם עם משקיע להשקעת הון מועדף (Preferred Equity) ב־35 מיליון דולר בתאגיד שבבעלות חברה מוחזקת. באולייר מעריכים שההסכם יושלם במהלך דצמבר השנה, אך מסייגים שאין כל ודאות שההתקשרות אכן תושלם.

 

 

שלושה ימים לפני מועד התשלום, ב־27 בנובמבר, נטלה החברה המוחזקת של אולייר אשראי לזמן קצר מתאגיד הקשור לאותו משקיע. הלוואה זו הסתכמה ב־29 מיליון דולר, ומתוכה משכה אולייר 26.3 מיליון דולר נטו (בניכוי ריבית והוצאות). ההלוואה, שהתקבלה מהמשקיע ל־45 ימים בלבד, נושאת ריבית שנתית של 9.75% ומובטחת בזכויות האחזקה של אולייר בשלושה נכסים, וכן בערבות אישית של בעל השליטה באולייר יואל גולדמן.

 

בסוף ספטמבר לא היו בקופה של אולייר די מזומנים כדי לשרת את החוב הקבוע לתשלום בסוף נובמבר, והאשראי לזמן קצר שהחברה נטלה בדקה ה־90 יוצר את הרושם שאולייר נדרשה למתוח את איבריה כדי לעמוד בתשלום האג"ח במועדו.

 

יואל גולדמן השיב 3.7 מיליון דולר שלקח

 

אלא שבכך לא הסתיים תפקידו של בעל השליטה ביצירת מקורות לשירות החוב כלפי המחזיקים. ב־28 בנובמבר, יום אחרי קבלת האשראי לזמן קצר ויומיים לפני המועד לתשלום למחזיקי אג"ח ב', השיב גולדמן לאולייר 3.7 מיליון דולר. מדובר בכספים שהיו מיועדים לחברת נכס בשליטת אולייר, ולפי הדו"ח הכספי, הועברו בשוגג ברבעון השני לחברה שבבעלות בעל השליטה.

 

פרויקט פרנקלין של אולייר בברוקלין פרויקט פרנקלין של אולייר בברוקלין צילום: אורן פרוינד

 

 

בדו"חות נכתב שאולייר, המתמקדת בנדל"ן למגורים בברוקלין, חייבה את בעל השליטה גם בתוספת ריבית שנתית של 7.4%, הזהה לריבית האפקטיבית השנתית הגבוהה מבין סדרות האג"ח שלה. אולייר סבלה ברבעון השלישי של השנה מתזרים מזומנים שלילי של 12.2 מיליון דולר מפעילות שוטפת. זאת בהשוואה לתזרים חיובי של 3.3 מיליון דולר ברבעון המקביל.

 

בנוסף הציגה החברה, המאוגדת באיי הבתולה, גירעון של 47 מיליון דולר בהון החוזר בדו"חות המאוחדים ברבעון השלישי. בשבעת הרבעונים הקודמים, הגירעון בהון החוזר היה גבוה הרבה יותר, ונע בטווח של 212-130 מיליון דולר.

בטל שלח
    לכל התגובות
    x