$
שוק ההון

לייבפרסון תדחק את מניות הסלולר מחוץ לת"א 35

אם לא יהיו תנודות חריגות בשווייה בחודש הקרוב מניית לייבפרסון תיכנס למדד ת"א־35 במקומן של סלקום ופרטנר. קמטק בדרכה לת"א־90 ויתכן שגם גלוברנדס תצטרף אליה

אורי טל טנא 08:2112.06.18
סוף חודש יוני מתקרב ואיתו גם תתחיל הספירה לקראת לעדכון הרכב המדדים הקרוב שיתבצע בשלב נעילת המסחר ב־2 באוגוסט. עדכון המדדים יתבסס על שיעור אחזקות הציבור במניות ב־30 ביוני, על המחיר הממוצע של המניות בין 1 ביולי לבין 12 ביולי וכן על כמות המניות הרשומה באותו יום. כבר כעת ניתן להצביע על מרבית השינויים הצפויים בעדכון זה, שאחריו מדד ת"א 35 יכיל מעט יותר מניות טכנולוגיה, והרבה פחות מניות תקשורת.

 

מדד ת"א־35

מדד ת"א־35 מכיל כעת 36 מניות, זאת לאחר כניסתה של פתאל למדד במסגרת המסלול המהיר בחודש מאי. מהמדד ייצאו בעדכון אוגוסט המניות שיהיו מדורגות במקום ה־40 ומטה מבין המניות שעומדות בתנאי המדד. עיקר התנאים הם שייכות למאגר רימון, שווי של יותר ממיליארד שקל לאחזקות הציבור במניה שנכללת במדד ושווי של 1.5 מיליארד שקל לאחזקות הציבור במניות שאינן נכללות בו.

 

 

 

כבר כעת ניתן לומר כמעט בוודאות שמניות פרטנר וסלקום, שדורגו במקומות ה־45 וה־44 ביום ראשון השבוע, ייצאו מהמדד וייכנסו למדד ת"א־90. זאת, אלא אם יהיה זינוק של 28% בשווייה של מניית סלקום או של 32% בשווייה של מניית פרטנר בחודש הקרוב. בהנחה ששתי מניות הסלולר ייצאו מהמדד, תיכנס למדד מניה אחת. בסבירות גדולה זו תהיה לייבפרסון שנמצאת בפער גדול מהמניות שאחריה. עם כניסתה של לייבפרסון למדד ת"א־35, המניה תצא ממדד ת"א־90.

 

תחת ההנחה שלייבפרסון תיכנס לת"א־35, תעודות הסל יזרימו לה ביקושים של 47 מיליון שקל. חרף היציאה הצפויה של סלקום ופרטנר ממדד ת"א־35, שתי המניות צפויות לקבל ביקושים מתעודות הסל של 20 מיליון שקל ו־10 מיליון שקל בהתאמה. העובדה שגם מניה שעוברת ממדד ת"א־90 לת"א־35 וגם מניות שעוברות ממדד ת"א־35 למדד ת"א־90 זוכות לביקושים, נובעת מהשפעת מגבלת המשקל הנמוכה במדד ת"א־90.

 

 

מה דעתך על מניית שלאג:
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
קנייה חזקה קנייה המתן מכירה מכירה חזקה

 

מדדי ת"א־90 ות"א־125

למדדי ת"א־90 ות"א־125 ייכנסו המניות המדורגות במקום ה־80 ומעלה מבין המניות שעונות על תנאי המדדים, ושאינן שייכות למדד ת"א־35. מניית קמטק המדורגת במקום ה־59 תיכנס כמעט בוודאות למדדים אלו. עם כניסתה של קמטק למדדים היא צפויה לקבל ביקושים של 32 מיליון שקל מתעודות הסל. נכון ליום ראשון, שווי השוק של המניה המדורגת במקום ה־80 עמד על 782 מיליון שקל, ולכן בשלב זה מסתמן שלא יהיו נכנסות נוספות למדדים במסגרת המסלול הרגיל. ממדד ת"א־90 ות"א־125 ייצאו שתי מניות למדד SME60.

 

  

שינויים צפויים במדד ת"א־ 125 ו במדד ת"א־ 90 שינויים צפויים במדד ת"א־ 125 ו במדד ת"א־ 90

 

מניית חברת התעופה אל על מסתמנת כיוצאת הוודאית מהמדד, ואליה תצטרף אחת מהשתיים – מניית שלאג או מניית אטראו שוקי הון.

 

שלאג ואטראו שוקי הון היו מדורגות ביום ראשון במקומות ה־99 וה־97 לצורך חישוב עדכון המדד. דירוג של 100 ומטה מוציא את המניה מהמדד, אך גם אם שתיהן יהיו מעל לדירוג זה, אחת מהן תצא בגלל ההתאמה של מספר מניות המדד ל־90. בתרחיש שנראה כרגע מעט פחות סביר, אם שתיהן יהיו מדורגות במקום ה־100 ומטה, שתיהן ייפלטו, ואז יתפנה מקום נוסף במדד שעליו יתמודדו בית שמש וקומפיוג'ן. כאמור, הסבירות לכניסת אחת משתי המניות האלו למדד, כעת, נראית נמוכה, וזאת מהסיבה שהן לא תלויות בעצמן אלא בחולשה אפשרית הן של שלאג והן של אטראו שוקי הון.

 

מניית גלוברנדסתיכנס למדדים בעדכון אוגוסט, וזאת במסגרת המסלול המהיר. תנאי הכניסה למדדים במסלול המהיר קלים בהרבה מאשר במסלול הרגיל. כדי שהמניה תיכנס למדדי ת"א־90 ות"א־125, עליה להיות מדורגת במקום ה־85 לפחות מבין המניות שיהיו במדד ת"א־90 לאחר ביצוע העדכון. נכון ליום ראשון, סף הכניסה הוא למדדים הוא שווי שוק של 710 מיליון שקל - אך סף זה ישתנה עד המועד הקובע כתלות במחירי המניות. שווי השוק של גלוברנדס ביום ראשון עמד על 705 מיליון שקל, ולכן כניסתה למדדי ת"א־90 ות"א־125 גבולית ותלויה במחיר הממוצע שבו היא תיסחר בשבועיים הראשונים של חודש יולי. אם המניה תיכנס למדדים אלו, היא תהיה המניה ה־91 במדד ת"א־90, זאת מכיוון שמניה הנכנסת למדד במסלול המהיר לא גוררת יציאת מניה אחרת במקומה.

 

אם גלוברנדס לא תצליח להיכנס לת"א־90, היא תסתפק בכניסה למדד SME60 ותהיה המניה ה־61 במדד זה. אם היא תיכנס למדד ת"א־90, היא תזכה לביקושים של 20 מיליון שקל מתעודות הסל, ובמקרה שהיא תסתפק במדד SME60, הביקושים עבורה יסתכמו ב־7.5 מיליון שקל בלבד.

 

מדד SME60

גם מניית דלק תמלוגים צפויה להיכנס באוגוסט למדדים במסגרת המסלול המהיר. מחיר המניה בשבועיים הראשונים של יולי יקבע אם תיכנס למדד SME60 או למדד צמיחה. בנוסף, המניה תיכנס למדד נפט וגז. בדומה למניית גלוברנדס, גם דלק תמלוגים זוכה מההקלות של המסלול המהיר, וכדי להיכנס ל־SME60, עליה להיות מדורגת במקום ה־55 מבין מניות המדד כפי שיהיו מיד לאחר עדכון הרכבו. שווי אחזקות הציבור בדלק תמלוגים עם הנפקתה היה 130 מיליון שקל, גבוה ב־10% משווי אחזקות הציבור של המניה ה־55 במדד.

 

לכן, אם דלק תמלוגים תשמור על ערכה בחודש הקרוב, היא תיכנס למדד SME60, ואם מחירה יירד בצורה חדה, היא תסתפק במדד הצמיחה. בתרחיש שבו גם גלוברנדס וגם דלק תמלוגים ייכנסו למדד SME60, המדד יכיל לאחר העדכון 62 מניות. במסלול הרגיל ייכנסו למדד SME60 שתי המניות שייצאו ממדד ת"א־90 ומנגד מניית קמטק צפויה לצאת ממנו ולעבור למדד ת"א־90. בנוסף, מניית אינטק פארמה תצא מהמדד לקראת מחיקתה מהמסחר בתל אביב. מניה שתדורג במקום ה־45 ומעלה מבין המניות שעונות לתנאי המדד מבחינת שווי אחזקות הציבור תיכנס למדד. מניית נאוויטס פטרוליום, שדורגה במקום ה־37 ביום ראשון, תיכנס ל־SME60 כמעט בוודאות.

 

הזינוק אתמול במניית ננו דיימנשן ביותר מ־50% העלה אותה גם כן אל מעל למקום ה־45, וכעת גם היא מועמדת להיכנס למדד. בעקבות הכניסה הצפויה של נאוויטס פטרוליום, המניה הקטנה ביותר במדד תצא ממנו. כמעט בוודאות מדובר במניית מטומי. אם גם ננו דיימנשן תיכנס למדד, תצא ממנו מניה נוספת. בתרחיש זה אם אינטרנט זהב תימנע מביצוע הנפקה בחודש הקרוב, היא צפויה לצאת מהמדד. אם אינטרנט זהב כן תבצע הנפקה, היוצאת הנוספת מהמדד תהיה אחת משלוש המניות: אוריין, טלרד או תאת טכנולוגיות.

בטל שלח
    לכל התגובות
    x