$
שוק ההון

אלקטרה: עלייה ברווח ובהכנסות ברבעון הראשון של 2018

החברה דיווחה על גידול של כ-21.7% ברווח הנקי לכ-43.4 מיליון שקל; הכנסות עלו בכ-10% לכ-1.54 מיליארד שקל, זאת בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד

אורן פרוינד 12:1423.05.18

קבוצת אלקטרה בניהולו של איתמר דויטשר סיכמה היום (ד') את הרבעון הראשון לשנת 2018 עם עלייה ברווחים. החברה סיימה את הרבעון הראשון לשנת 2018 עם גידול של כ-21.7% ברווח הנקי לכ-43.4 מיליון שקל, בהשוואה לכ-35.6 מיליון שקל ברבעון המקביל שנה שעברה.

 

 

קבוצת אלקטרה פועלת כיום, באמצעות החברות הבנות שבבעלותה, בחמישה מגזרי פעילות: פרויקטים למבנים ותשתיות בישראל; פרויקטים למבנים ותשתיות בחו"ל; שירות ואחזקה; פיתוח והקמה של נדל"ן בייזום, ומגזר הזכיינות.

 

הכנסות הקבוצה עלו ברבעון הראשון לשנת 2018 בכ-10% לכ-1.54 מיליארד שקל. עיקר הגידול בהכנסות בתקופת הדוח מתייחס למגזר פיתוח והקמה של נדל"ן בייזום ומגזר זכיינות. הרווח הגולמי ברבעון הראשון לשנת 2018 עלה בכ-22% לכ-121 מיליון שקל. עיקר הגידול ברווח מתייחס למגזר פרויקטים למבנים ותשתיות בישראל, למגזר שירות ואחזקה ולמגזר פיתוח והקמה של נדל"ן בייזום.

 

מבחינת החלוקה למגזרים נרשמה במגזר פרויקטים למבנים ותשתיות בישראל צמיחה של כ-3% בהכנסות הרבעון הראשון לשנת 2018 לכ-972 מיליון שקל. הרווח התפעולי במגזר טיפס ברבעון בכ-40% לכ-38 מיליון שקל. הגידול נובע בעיקר מהתקדמות בביצוע פרויקטים משמעותיים בתחום קבלנות ראשית לתשתיות ובתחום התקנת מערכות אלקטרו-מכאניות.

 

במגזר פרויקטים למבנים ותשתיות בחו"ל, רשמה הקבוצה ברבעון הראשון לשנת 2018 עליה של כ-58% בהכנסות לכ-96 מיליון שקל. הגידול נובע בעיקר מגידול בפעילות הקבוצה באירופה. הרווח התפעולי במגזר זה הסתכם בכ-4 מיליון שקל, בדומה לרבעון המקביל אשתקד.

 

איתמר דויטשר אלקטרה איתמר דויטשר אלקטרה

 

במגזר שירות ואחזקה נרשמה ברבעון הראשון של שנת 2018 עליה של כ-4% בהכנסות לכ-421 מיליון שקל, בהשוואה לכ-405 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הרווח התפעולי במגזר זה גדל ברבעון בכ-9% לכ-41 מיליון שקל. הגידול בתוצאות של מגזר זה נובע בעיקר מתוצאות חברות שאוחדו לראשונה, שלא נכללו ברבעון המקביל אשתקד.

 

במגזר פיתוח והקמה של נדל"ן ביזום עלו ההכנסות ברבעון הראשון לשנת 2018 בשיעור חד לכ-84 מיליון שקל, בהשוואה לכ-17 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הגידול בהכנסות נובע מגידול בהיקפי הפרויקטים שמבצעת הקבוצה בתחום היזמות למגורים, בהתאם לקצב ההתקדמות. הרווח התפעולי במגזר זה טיפס בכ-97% ברבעון לכ-10 מיליון שקל. עיקר הגידול ברווח נובע מגידול בהיקפי הפרויקטים שמבצעת הקבוצה בתחום היזמות למגורים.

 

במגזר הזכיינות רשמה החברה ברבעון הראשון לשנת 2018 גידול בשיעור חד בהכנסות לכ-30 מיליון שקל, בהשוואה לכ-3 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. עיקר הגידול בהכנסות נבע מהכרה בהכנסות בפרויקט לייזום, הקמה ותפעול קמפוס אלקטרה באוניברסיטת בר אילן, החל ממועד הסגירה הפיננסית ולאורך תקופת ההקמה. החברה רשמה ברבעון הפסד תפעולי במגזר זה של כ-3 מיליון שקל, בדומה לרבעון המקביל אשתקד. עיקר ההפסד ברבעון נובע מעלויות הגשת מכרזים.
בטל שלח
    לכל התגובות
    x