$
בורסת ת"א

בזק חותכת את תחזית ההחזר שתקבל מאלוביץ' ל-40% מחובותיו לחברה

ענקית התקשורת הישראלית מעדכנת את אומדן ההחזר כלפי מטה, מ-57 ל-43 מיליון שקל בלבד. החברה סיימה את הרבעון השלישי עם ירידה של 18% ברווח ל-322 מיליון שקל; זרוע הסלולר פלאפון מסכמת רבעון חיובי עם עלייה במספר המנויים, אך גם היא סבלה משחיקה בהכנסות כתוצאה מהתחרות בשוק

אביב גוטר 09:3330.11.17

תחת עננת החקירה: קבוצת בזק מסכמת את הרבעון השלישי לשנת 2017, הרבעון הראשון המלא מאזהתפוצצה פרשת בזק בסוף יוני האחרון. הכנסות הקבוצה ברבעון השלישי הסתכמו בכ- 2.42 מיליארד שקל, בהשוואה לכ- 2.51 מיליארד שקל ברבעון השלישי אשתקד - ירידה של כ- 3.8% שנובעת מנסיגה בכל מגזרי הפעילות.  

הרווח התפעולי הרבעוני ירד ב-9.2% ל-544 מיליון שקל, בהשוואה ל-599 מיליון שלק ברבעון המקביל. ה-EBITDA בתקופת הדוח ירד ב-5.9% ל-980 מיליון שקל, לעומת 1.04 מיליארד שקל ברבעון המקביל. שיעור ה-EBITDA ירד ל-40.6%, מול 41.5% ברבעון המקביל. הוצאות המסים ההסתכמו בכ-128 מיליון שקל, בהשוואה לכ- 99 מיליון שקל ברבעון השלישי, עלייה של כ- 29.3%. העלייה נובעת בעיקר מצמצום ניכר בהוצאות המסים ברבעון המקביל.

 

בשורה התחתונה רשמה בזק ברבעון השלישי רווח נקי של 322 מיליון שקל, לעומת 394 מיליון שקל ברבעון המקביל – ירידה של 18.3%.

 

הממצא הבולט ביותר בדו"חות הוא עדכון כלפי מטה של המקדמות אותן קיבל בעל השליטה בחברה שאול אלוביץ' מעסקת מיזוג בזק-yes  - עסקה שעומדת בליבת החקירה המתנהלת נגד בזק. בזק ממשיכה להעריך כי ההסתברות למיזוג yes לתוך בזק כחלק מביטול ההפרדה המבנית עד סוף השנה אפסי.

 

מתחזית התזרים המזומנים החופשי המעודכנת של החברה עולה כי סכום המקדמות שאלוביץ' נדרש להשיב לבזק עומד על 113 מיליון שקל. בזק מורידה בדוח הנוכחי את אומדן התשלום שהיא מצפה מאלוביץ' להשיב לה מהסכום האמור ל-43 מיליון שקל בלבד, כ-40% מהחוב, מול אומדן קודם שהציגה שעמד על 57 מיליון שקל, 50% מהחוב.

  

בעל השליטה בבזק שאול אלוביץ' בעל השליטה בבזק שאול אלוביץ' צילום: אוראל כהן

 

בזק הקווית

 

הפעילות הקווית של בזק סיכמה את הרבעון השלישי עם הכנסות של 1.06 מיליארד שקל, בהשוואה לכ-1.09 מיליארד שקל ברבעון המקביל - ירידה של 2.6%. בבזק מייחסים את הירידה לצמצום בהכנסות משירותי טלפוניה ושירותים הניתנים על ידי ספקי תקשורת. מנגד רשמה החברה עלייה בהכנסות משירותי אינטרנט.

 

במגזר הטלפוניה הסתכמו ההכנסות ב-345 מיליון בהשוואה לכ-375 מיליון שקל ברבעון השלישי אשתקד, ירידה של כ-8% הנובעת מהמשך מגמת השחיקה במוצר. מספר קווי הטלפון עמד בתום הרבעון על 2.061 מיליון, בהשוואה ל-2.077 מיליון ברבעון השני של שנת 2017 ול-2.137 מיליון ברבעון המקביל אשתקד. ההכנסה החודשית הממוצעת מקו עמדה על 56 שקל לעומת 55 ברבעון השני ו-58 ברבעון המקביל.  

 

ההכנסות משירותי אינטרנט הסתכמו ב-413 מיליון שקל לעומת 399 מיליון שקל ברבעון השלישי בשנה שעברה, עלייה של 3.5%. מספר קווי האינטרנט הסתכם בסוף הרבעון על 1.61 מיליון, עלייה של כ-15 אלף קווים ביחס לרבעון השני 2017. מספר הקווים הניתנים על ידי בזק במסגרת רפורמת השוק הסיטונאי עמד ברבעון המדווח על 484 אלף קווים, עלייה של 40 אלף קווים ביחס לרבעון הקודם ושל 137 אלף בהשוואה לרבעון המקביל. ההכנסה הממוצעת (ARPU) מלקוחות האינטרנט של החברה הסתכמה בכ-91 שקל, בדומה לרבעון הקודם ומול 89 שקל ברבעון השלישי אשתקד.

 

הפעילות הקווית מסכמת את הרבעון עם ירידה של 5.2% ברווח התפעולי ל-492 מיליון שקל, בהשוואה ל-519 מיליון שקל ברבעון המקביל בשנה שעברה. ה-EBITDA הרבעוני עמד על 678 מיליון שקל, לעומת 707 מיליון שקל ברבעון המקביל, ירידה של 4.1%. הרווח הנקי של בזק הקווית ירד ב-19.5% ל-276 מיליון שקל, בהשוואה לכ-343 מיליון שקל ברבעון השלישי בשנה שעברה. בבזק מציינים כי הירידה ברווח הנקי נבעה בעיקר מקיטון בהכנסות, לצד עלייה בהוצאות מימון ומסים.

 

מנכ"לית בזק, סטלה הנדלר: "בזק ממשיכה להוביל את שוק התקשורת הישראלי באיכות הרשת ובשירותים חדשניים. גם ברבעון החולף המשכנו להתמודד מול תחרות מתעצמת, אך הצלחנו באמצעות מנועי צמיחה חדשים להניב הכנסות משמעותיות, אשר מיתנו את הפגיעה בתוצאות החברה. אנו נמצאים בתקופה של צמיחה אקספוננציאלית בשימושים ברשת, והיום יותר מתמיד ברור כי התשתית הקווית היא קריטית לצמיחת המשק".

 

 

סטלה הנדלר מנכ"לית בזק הקווית סטלה הנדלר מנכ"לית בזק הקווית צילום: ינאי יחיאל

 

פלאפון: מספר המנויים עלה, אך ההכנסה מכל לקוח ירדה

 

זרוע הסלולר של הקבוצה מסכמת רבעון חיובי למדי עם עלייה במספר המנויים ובהכנסה החודשית הממוצעת מלקוח (ARPU) לעומת הרבעון הקודם, אולם בהשוואה לרבעון הקודם הכנסה זו ממשיכה לרדת בעקבות ריבוי השחקנים והתחרות בשוק.

 

מצבת המנויים של החברה הסתכמה בכ-2.475 מיליון מנויים לעומת 2.410 ברבעון הקודם ו-2.348 מיליון מנויים ברבעון המקביל בשנה שעברה. ה-ARPU עומדת ברבעון הנוכחי על 63 שקל, עלייה של 2 שקלים לעומת הרבעון הקודם ומיוחסת בעיקר לעונתיות, שכן בחודשי הקיץ ההכנסות משירותי נדידה עולות בעקבות מנויים רבים הרוכשים חבילות סלולר פעילות מחוץ לישראל.

 

באשר לנתונים הפיננסיים רושמת פלאפון קיטון של 2.2% בשורת ההכנסות, שהסתכמו הרבעון בכ-635 מיליון שקל לעומת 649 ברבעון המקביל בשנה שעברה.

 

 

מנכ"ל פלאפון, רן גוראון מנכ"ל פלאפון, רן גוראון צילום: אוראל כהן

 

 

ההכנסות משירותים הסתכמו בכ-461 מיליון שקל לעומת 468 מיליון שקל ברבעון המקביל - ירידה של 1.5%, הנובעים משחיקת הכנסות כתוצאה מתחרות בשוק.

 

ההכנסות מציוד קצה הסתכמו בכ-174 מיליון שקל לעומת 181 מיליון שקל ברבעון המקביל, ירידה של 3.9%. בפלאפון מציינים שהירידה בהכנסות ממגזר נובעת מביטול מס הקניה על מכשירים סלולריים אשר הביאה להפחתת מחירים ומירידה בכמות מכירות מכשירי הסלולר.

 

הוצאות התפעול הסתכמו בכ-613 מיליון שקל, לעומת 622 מיליון שקל ברבעון השלישי של השנה שעברה - ירידה של 1.4%. לטענת החברה הירידה בהוצאות מיוחסת לאימוץ מוקדם של תקן חשבונאי IFRS 15, ירידה בעלות מכירת ציוד קצה, הוצאות הנדסיות והמשך צמצום הוצאות החברה.

 

ה- EBITDA הסתכם ברבעון בכ- 122 מיליון שקל לעומת כ- 119 מיליון שקל ברבעון המקביל עלייה של כ- 2.5%. הרווח התפעולי הסתכם ברבעון בכ-22 מיליון שקל 27 מיליון שקל ברבעון המקביל, ירידה של כ-18.5%. הירידה ברווח התפעולי לעומת הרבעון המקביל נובעת בעיקר מירידה בהכנסות, שקוזזה על ידי ירידה בעמלות הפצה שהיוונו לנכס כתוצאה מאימוץ מוקדם של תקן IFRS 15, כנגד גידול בהוצאות הפחת בהתאמה.

 

הרווח הנקי הסתכם ברבעון בכ- 24 מיליון שקל, לעומת כ-34 מיליון שקל ברבעון קודם, ירידה של כ-29.4%, ולעומת כ-32 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד, ירידה של כ-25%.

 

בזק בינלאומי

 

בזק בינלאומי מסיימת את הרבעון השלישי עם הכנסות של 367 מיליון שקל, לעומת 384 מיליון שקל ברבעון המקביל - ירידה של 4.4% אותה מייחסת החברה לשחיקה החדה בפעילות השיחוות הבינלאומיות ומהירידה בהכנסות מהעברת שיחות בין מפעילים

.

הרווח התפעולי הרבעוני ירד ב-13.3% ל-39 מיליון שקל, לעומת כ-45 מיליון שקל ברבעון המקביל. הרווח הנקי הסתכם ב-27 מיליון שקל לעומת 33 מיליון שקל ברבעון המקביל - ירידה של 18.2%. הירידה ברווחיות מיוחסת לירידה בהכנסות.

 

בתוך כך הודיע משרד התקשורת כי החליט לקנוס את בזק בינלאומי בסכום של 156 אלף שקל לאחר שפעלה בניגוד להוראות הרישיון כאשר ניתקה מנויים בפרק זמן מאוחרים על אף שהיא הייתה מחוייבת לנתק אותם לא יאוחר מיום העבודה שלאחר מסירת ההודעה.

בטל שלח
    לכל התגובות
    x