$
שוק ההון

רשות ני"ע רוצה סמכות להטיל קנסות על הבורסה ועל החברים בה

האוזר רוצה שהבורסה תיכנס תחת כללי האכיפה המינהלית, ולקבל סמכות להטיל עליה עיצומים כספיים של עד 1.5 מיליון שקל. הצעד עלול לפגוע בתוכנית של בן זאב להכניס חברים חדשים לבורסה

רחלי בינדמן 07:1228.11.17

רשות ני"ע, שבראשה עומד פרופ' שמואל האוזר, תוקעת מקלות בגלגלי התוכניות של הבורסה. בשבוע שעבר העלתה הרשות לאתר שלה טיוטת חקיקה להערות ציבור, שהשפעתה עשויה להיות הרסנית למאמצי הבורסה להביא חברים חדשים.

 

מדובר בהצעת חוק להכניס את חברי הבורסה תחת כללי האכיפה המינהלית, וסמכות לרשות ני"ע להטיל עיצומים כספיים בגובה של עד 1.5 מיליון שקל. לא מדובר בהפתעה. בחוק שינוי מבנה הבורסה שנכנס לתוקף לפני כמה חודשים, הוחלט על הפרדה מבנית בין הבעלות בבורסה לחברות בה, תוך ניתוק הקשר בין הבעלות לחברות.

 

במסגרת החוק נקבעו חובות רישוי, ממשל תאגידי ודיווח חדשות על הבורסה ומסלקות הבורסה. כמו כן, קבע החוק חובות נוספות שיחולו על חברי הבורסה וחברי המסלקה. הדרישות הללו מקורן בעובדה שהחוק מאפשר כניסה קלה יותר של חברים לבורסה, לעומת המנגנון הסגור שהיה קיים עד כה, שכלל את הבנקים ואת בתי ההשקעות הגדולים. הם היו חברי הבורסה וגם הבעלים של הבורסה, ושלטו בדירקטוריון הבורסה, כך שכמעט ולא צורפו חברים חדשים.

 

פתיחת החברות בבורסה וניתוק הקשר בין החברות לבעלות יצרו כמובן צורך לפקח על החברים החדשים לטובת הבטחת האינטרס של הציבור שיסחור דרכם. כך למשל, כולל החוק איסור על הבורסה לבצע עסקאות לחשבונה העצמי אלא בהיתר מהרשות, חובת פרסום עמלות ומסחר וסליקה, חובת קבלת אישור הרשות לעריכת שינויים בתקנון הבורסה, חובה על ממשל תאגידי של הבורסה וכן הלאה, בין היתר על רקע העובדה שהבורסה תפעל לראשונה למטרות רווח.

 

לגבי חברי בורסה, קבע החוק שעליהם לדווח לבורסה על העמלות שהם גובים, ובכלל זה עמלות מסחר וסליקה, וכל שינוי בהן, וחובה לציין בפני הלקוח המבקש לפתוח חשבון ניירות ערך את פרסומן של העמלות שחברי הבורסה גובים. ברשות מסבירים כי "כדי שניתן יהיה לאכוף הפרות של החובות נדרש לתקן את הסעיפים בחוק ני"ע, כדי לאפשר להטיל עיצומים כספיים בגין הפרות החוק על הבורסה, המסלקות וחברי הבורסה". הרקע לרצון שרשות ני"ע תפקח על הבורסה הגיע גם מצד חברי הכנסת שאישרו את החוק, שחששו מאובדן השליטה בבורסה.

 

בהנהלת הבורסה, שבראשה איתי בן זאב, מודעים כמובן לצורך בהפעלת כללי אכיפה מנהלית על הבורסה ועל החברים, אך לא בטוח שההצעה לתקן את החוק באה בעיתוי מתאים. בימים אלו פועל בן זאב להקל על הדרישות לצירוף חברים חדשים לבורסה, ובאחרונה נחשף כי הברוקר הגדול בעולם, אינטראקטיב ברוקרס, עשוי להצטרף כחבר בורסה רחוק.

 

במקביל, פנה באחרונה בן זאב לחברי הבורסה בהצעה למכור לבורסה את האחזקות שלהם בה. זאת על רקע העובדה שהחוק קובע כי הם יצטרכו ממילא למכור בתוך חמש שנים את אחזקותיהם מעל 5%, וכי באופן מיידי אחזקותיהם העודפות יורדמו ולא יכולו להקנות להם זכות הצבעה.

 

בן זאב העלה הצעה זו, בין היתר כדי לרכז את המניות של המוכרים ולמכור אותן, כנראה למשקיעים אסטרטגיים. אם לא די בכך, החזון של בן זאב הוא להנפיק את הבורסה למסחר בקרוב, כדי להשתמש בבורסה כפלטפורמה לגיוס כסף לבורסה עצמה. 

שמואל האוזר שמואל האוזר צילום: עמית שעל

 

 

בטל שלח
    לכל התגובות
    x