$
שוק ההון

הכשרת הישוב רוצה לגייס הון, אבל אין מי שייתן אישור להנפקה

מניית הכשרת היישוב זינקה בחמש השנים האחרונות ב-275%, לצורך הנפקת מניות הכשרת היישוב צריך את אישורו של חברה בבעלותו של יעקב נמרודי, אך אינו במצב בריאותי לקבל החלטות

אלי שמעוני 20:0513.11.17

חברת הנדל"ן הכשרת היישובמנסה לרכוב על גל ההנפקות בבורסה, ולנצל את רמת המחירים אליה הגיעה המניה בשנים האחרונות. מניית החברה, שבשליטת משפחת נמרודי, רשמה בחמש השנים האחרונות זינוק של 275%, והדירקטוריון רוצה להנפיק מניות. אולם קיים חסם משפטי שמפריע להכשרת היישוב לגייס הון במניות - המניות של משפחת נמרודי עצמה.

 

 

תקנון החברה, שנחתם בשנת 1953, מקשה על החברה לעשות שינויים במבנה ההון המניות. לפי תקנון החברה לחברה שני סוגים של מניות: מניות רגילות ומניות יסוד. המניות הרגילות הן המניות הנסחרות בבורסה, והן מקנות זכויות הצבעה רגילות וזוכיות בקבלת דיבידנדים. מניות הייסוד לא מקנות זכויות לדיבידנדים, אך מי שמחזיק בהן בפועל מכריע את את ההחלטות באסיפות החברה.

 

לפי תקנון הכשרת היישוב, באסיפה הכללית של בעלי המניות, כל החלטה, למעט החלטות הנוגעות לחלוקת דיבידנד, מניות היסוד מקנות למחזיק בהן מספר קולות שווה בהצבעה למספר הקולות של שאר המניות הרגילות שהגיעו לאסיפה. המשמעות היא שלבעלי מניות הייסוד מוקנות 50% מזכויות ההצבעה בחברה, כך שלבעל מניות המחזיק בהן, גם אם יש ברשותו רק מניה רגילה אחת, יש רוב אוטומטי באסיפות.

 

מי שמחזיק במניות היסוד של החברה היא חברת NLD שבשליטת יעקב נמרודי, שרכש את השליטה מידי ההסדרות הציונית ב-1987. נמרודי רכש את שליטה בהכשרת היישוב בחלקים, כאשר את המניות הרגילות רכש מידי בנק לאומי, ואת מניות הייסוד שהוחזקו על ידי הסוכנות היהודית רכש בנפרד בתמורה ל-6.5 מיליון דולר. מיד לאחר הרכישה אגב, מי שייצג את נמרודי מול גופי הסוכנות היהודית היה עו"ד וחבר הכנסת אהוד אולמרט.

 

 

עופר נמרודי עופר נמרודי צילום: ורדי כהנא
 
הדירקטוריון מבשל הטבה לנמרודי?

מבנה הון זה מונע מהכשרת היישוב לגייס הון במניות רגילות, כל עוד קיימות מניות היסוד. אולם בשנים האחרונות מצבו הבריאות של יעקב נמרודי לא מאפשר לו לקבל החלטות, והסמכויות לטפל בזכויות הרכושיות ניתנו על ידי צו בית משפט לילדיו: עופר נמרודי וסמדר נמרודי רינות. סמכויות אלו לא כוללות את ההסמכה להצביע מכוח זכויותיו של באסיפה הכללית של NLD בתמיכה לוויתור על הזכויות העודפות המוקנות למניות היסוד.

 

בהודעה שפרסמם דירקטוריון החברה, ששלמה מעוז עומד בראשו נכתב: "במסגרת דיוני דירקטוריון החברה ביעדי החברה והאסטרטגיה העסקית שלה, המתקיימים מעת לעת, נדונה, בין היתר, האפשרות למימון התנופה המשמעותית בפעילות החברה, גם בדרך של גיוס הון באמצעות הנפקת מניות. דירקטוריון החברה בדעה, כי מימון הוני, לצד גיוסי החוב, היו חלופה רצויה לניהול נכון של מבה ההון שלה, וכן לניהול תזרים המזומנים של החברה, אשר עשוי לתמוך בהמשך הצמיחה העסקית של החברה, מבלי להרחיב את היקפי החוב שלה ותוך חסכון בהוצאות המימון שלה, וזאת בפרט, על רקע ההזדמנויות העסקיות העומדות בפיה".

 

בהמשך מציין הדירקטוריון כי בעבר היו נסיונות לפעול לאיחוד הון המניות (כך שיהיה מורכב מסוג אחד), תוך ויתור על הזכויות העודפות של מניות הייסוד. אולם הצעות לא לא זכו לאישור משפחת נמרודי, וכעת סבור הדירקטוריון כי המצב השתנה. בהודעת הדירקטוריון נכתב: "דירקטוריון החברה בדעה כי ההתפתחות המוצלחת בעסקי החברה בשנים האחרונות, אשר הובילה, בין היתר, לעלייה משמעותית בשווי השוק של החברה, מהווים רוח גבית משמעותית ויוצרים שעת כושר, לקיום דיונים עם כלל הגורמים הרלווטיים, וגיוסם לביצוע פעולה משותפת, שתיטיב עם החברה ועם כלל בעלי מניותיה". עוד נכתב בהודעה כי הדירקטוריון החליט לבחון באמצעות הנהלת החברה ובאופן את המתווים והחלופות האפשריים, כולל מה הן האפשרויות להעניק פיצוי למשפחת נמרודי עבור ויתור על מניות היסוד.
בטל שלח
    לכל התגובות
    x