$
בורסת ת"א

בזק מציגה נפילה של 22% ברווח ברבעון השני

הקבוצה שבשליטת שאול אלוביץ' סיימה את הרבעון עם רווח של 377 מיליון שקל. ההכנסות ירדו ב-3.5% ל-2.51 מיליארד שקל. החברה הציגה ירידה בהכנסות מטלפוניה וצמצום במספר מנויי הלוויין והסלולר

אלירן מלכי 09:1104.08.16

קבוצת בזקמדווחת על ירידה בהכנסות וברווחים ברבעון השני של 2016 - כשהחברות בקבוצה מציגות ירידה בהכנסות מטלפוניה וצמצום במספר מנויי הלוויין והסלולר.

 

הקבוצה שבשליטת יורוקום של שאול אלוביץ' סיימה את הרבעון עם הכנסות של כ- 2.51 מיליארד שקל בהשוואה לכ- 2.60 מיליארד שקל ברבעון השני אשתקד - ירידה של כ- 3.5%.  

הרווח הנקי הרבעוני הסתכם בכ- 377 מיליון שקל, בהשוואה לכ- 482 מיליון שקל ברבעון השני אשתקד, ירידה של כ- 21.8%.

 

הקבוצה דיווחה על EBITDA של 1.05 לעומת 1.24 מיליארד שקל ברבעון המקביל ורווח תפעולי של 616 מיליון שקל לעומת 794 מיליון בתקופה המקבילה.

 

הרווח התפעולי הרבעוני  ירד ב-22.4% ל- 616 מיליון שקל. -EBITDA בתקופה המדווחת נחתך ב=15% ל- 1.06 מיליארד שקל (שיעור EBITDA של 42.1%) בהשוואה לכ- 1.25 מיליארד שקל (שיעור EBITDA של 47.8%) ברבעון השני אשתקד.

 

הירידה בתוצאותיה של בזק מיוחסת על ידי הקבוצה לקיטון בהכנסות בכל מגזרי הקבוצה ובעיקר בהכנסות חברת פלאפון.

 

בהתאם למדיניות הדיבידנד של החברה המליץ הדירקטוריון לחלק את כלל הרווח במחצית הראשונה של השנה, סכום של 665 מיליון שקל, כדיבידנד לבעלי המניות. הדיבידנד יעמוד על 24 אג' למניה.  

 

שאול אלוביץ', בעל השליטה ביורוקום המחזיקה בבבזק שאול אלוביץ', בעל השליטה ביורוקום המחזיקה בבבזק צילום: עמית שעל

 

תוצאות חברת בזק

הכנסותית של חברת בזק עמדו ברבעון המדווח על 1.10 מיליארד שקל, בדומה לרבעון המקביל. החברה שבניהול סטלה הנדלר הציגה ירידה רבעונית בהכנסות מטלפוניה לצד גידול בהכנסות משירותי אינטרנט וכן מהכנסות משירותי דאטה.

 

הכנסות משירותי טלפוניה ירדו ב-5.6% והסתכמו בכ- 374 מיליון שקל - מול 396 מיליון שקל ברבעון השני אשתקד. ההכנסה הממוצעת לקו ירדה ב-3.3% וכקווי הטלפון צומצמו ב-2.4%.

 

ההכנסות משירותי אינטרנט הסתכמו בכ- 398 מיליון שקל בהשוואה לכ- 387 מיליון שקל ברבעון השני אשתקד, עלייה של כ- 2.8%. 

 

הכנסות משירותי תמסורת ותקשורת נתונים הסתכמו בכ- 270 מיליון שקל בהשוואה לכ- 264 מיליון שקל ברבעון השני אשתקד, עלייה של 2.3%. הגידול בהכנסות משירותי דאטה נבע מגידול בכמות הלקוחות העסקיים של החברה ומספר קווי התקשורת.

 

הרווח התפעולי הרבעוני הסתכם בכ- 540 מיליון שקל, בהשוואה לכ- 662 מיליון שקל ברבעון השני אשתקד, ירידה של כ- 18.4%. ה-EBITDA ברבעון השני של שנת 2016 ירד ב-14% ל-725 מיליון שקל.

 

בזק נהנתה מצמצום בהוצאות המס, שהסתכמו 109 מיליון שקל, מול 180 מיליון שקל ברבעון השני אשתקד, ירידה של כ- 39%.

 

בשורה התחתונה נרשמה לבזק ירידה של 14.7% ברווח הנקי ל-326 מיליון שקל, מול  382 מיליון שקל ברבעון המקביל. 

 

מספר קווי האינטרנט של בזק הסתכם בסוף הרבעון השני של שנת 2016 בכ- 1.52 מיליון, גידול של כ- 18 אלף קווים ביחס לרבעון הראשון 2016. ההכנסה הממוצעת (ARPU) מלקוחות האינטרנט של החברה (קמעונות) ברבעון השני של שנת 2016 הסתכמה בכ- 90 שקל, בהשוואה לכ- 91 שקל ברבעון הראשון 2016, וכ- 88 שקל ברבעון השני אשתקד.

 

מספר קווי טלפון בסוף מרץ 2016 עמד על 2.151 מיליון, בהשוואה לכ- 2.166 מיליון ברבעון הראשון 2016, וכ- 2.204 מיליון ברבעון השני אשתקד. ההכנסה החודשית הממוצעת לקו (ARPL) לרבעון השני של שנת 2016 עמדה על כ- 58 שקל, בהשוואה לכ- 59 שקל ברבעון הראשון 2016, וכ- 60 שקל ברבעון השני אשתקד.

 

 

סטלה הנדלר מנכ"לית בזק סטלה הנדלר מנכ"לית בזק צילום: יחיאל ינאי

 

תוצאות יס

חברת הלוויין יס מסיימת את הרבעון השני עם ירידה במספר המנויים ל-623 אלף מנויים - מול 629 אלף ברבעון הקודם ו-636 אלף ברבעון המקביל אשתקד. הההכנסה החודשית הממוצעת מלקוח (ARPU) עמדה על 231 מיליון שקל, בדומה לרבעון הקודם ולרבעון המקביל. 

 

ההכנסות ברבעון הסתכמו בכ- 434 מיליון שקל לעומת כ- 439 מיליון שקל ברבעון השני אשתקד, ירידה של כ- 1.1%. הירידה בהכנסות מיוחסת לקיטון במצבת הלקוחות.

 

הרווח התפעולי בתקופה המדווחת ההסתכם בכ- 77 מיליון שקל לעומת כ- 70 מיליון שקל ברבעון השני אשתקד, עלייה של כ- 10%. ה- EBITDA הרבעוני עמד על 151 מיליון שקל, עלייה של כ- 0.7% בהשוואה לרבעון המקביל.

 

ההפסד הנקי ברבעון השני של 2016 הסתכם בכ- 114 מיליון שקל לעומת הפסד של כ- 166 מיליון שקל ברבעון השני אשתקד. הירידה בהפסד נבעה בעיקר מקיטון בהוצאות מימון. 

 

רון איילון מנכ"ל יס רון איילון מנכ"ל יס צילום: אריאל בשור

 

תוצאות פלאפון

הכנסות החברה ברבעון המדווח הסתכמו בכ- 658 מיליון שקל, לעומת כ- 671 מיליון שקל ברבעון הקודם וכ- 721 מיליון שקל ברבעון השני אשתקד, קיטון של כ- 1.9% וכ- 8.7% בהתאמה.

 

מצבת המנויים של פלאפון גדלה נטו ברבעון השני של שנת 2016 בכ- 67 אלף מנויים, לעומת כ- 41 אלף מנויים ברבעון הקודם גידול של כ- 63%. ההכנסה החודשית הממוצעת מלקוח (ARPU) עמדה ברבעון המדווח על 68 שקל, לעומת 57 שקל ברבעון הקודם ו- 65 שקל ברבעון השני אשתקד.

 

ההכנסות משירותים ברבעון השני של שנת 2016 הסתכמו בכ- 456 מיליון שקל, לעומת כ- 455 מיליון שקל ברבעון הקודם וכ- 502 מיליון שקל ברבעון השני אשתקד. הירידה בהכנסות משירותים בהשוואה לרבעון המקביל נובעת משחיקת תעריפים, כתוצאה מהמשך תחרות מוגברת בענף הסלולר וכן ממעבר לקוחות קיימים לחבילות זולות יותר עם נפח גלישה רחב יותר.

 

ההכנסות מציוד קצה הסתכמו ברבעון השני של שנת 2016 בכ- 202 מיליון שקל, לעומת כ- 216 מיליון שקל ברבעון הקודם, קיטון של כ- 6.5%, ולעומת כ- 219 מיליון שקל ברבעון השני אשתקד, קיטון של כ- 7.8%. הירידה בהכנסות ממכירת ציוד קצה בהשוואה לרבעון המקביל נבעה בעיקר משינוי בתמהיל המכירות, שבא לידי ביטוי בקיטון במכירות מכשירי סלולר יקרים; ומנגד גידול במכירת אביזרים נלווים ומוצרים אלקטרוניים שאינם מכשירי סלולר, כגון מוצרי מולטימדיה.

 

ה-EBITDA הרבעוני הסתכם בכ- 103 מיליון שקל, לעומת כ- 105 מיליון שקל ברבעון הקודם, קיטון של כ- 1.9%, ולעומת כ- 159 מיליון שקל ברבעון השני אשתקד, קיטון של כ- 35.2%.

 

הרווח הנקי עמד על 13 מיליון שקל, בדומה לרבעון הקודם, לעומת כ- 49 מיליון שקל ברבעון השני אשתקד, קיטון של כ- 73.5%.

 

רן גוראון מנכ"ל פלאפון רן גוראון מנכ"ל פלאפון צילום: נמרוד גליקמן

 

בזק בינלאומי

בזק בינלאומי מסיימת את הרבעון השני עם ירידה של 3.6% בהכנסות ל-377 מיליון שקל - מול 391 מיליון שקל ברבעון השני אשתקד. הקיטון בהכנסות נובע בעיקרו מהירידה בהכנסות מפעילות השיחות בין מפעילים.

 

הרווח התפעולי הרבעוני עמד על 47 מיליון שקל, לעומת כ-62 מיליון שקל ברבעון השני אשתקד, קיטון של כ- 24.2%. ה- EBITDA בתקופה המדווחת צוצמם ב-12.8% ל-82 מיליון שקל.

 

בזק בינלאומי דיווחה על רווח נקי של 33 מיליון שקל ברבעון השני של השנה, מול 45 מיליון שקל ברבעון המקביל - נפילה של 26.7%. הירידה ברווח הנקי הושפעה מההסכם הקיבוצי שנחתם בחברה.

 

 

מוטי אלמליח מנכ"ל בזק בינלאומי מוטי אלמליח מנכ"ל בזק בינלאומי

 

בטל שלח
    לכל התגובות
    x