בורסת ת"א

אנטרופי מורידה את הרף לתגמול מנהלי הבנקים

חברת הייעוץ אנטרופי ממליצה למוסדיים לאשר מנגנון בונוס ליו"ר מזרחי טפחות למרות שהוא אינו מחייב שיפור בתוצאות הבנק

רחלי בינדמן 08:5712.06.13

חברת הייעוץ אנטרופי סבורה כי תנאי התגמול המבוקשים של יו"ר בנק מזרחי טפחותמשה וידמן הם סבירים, ולכן ממליצה לגופים המוסדיים לאשר אותם.

בשבוע הבא יידרשו בעלי מניות המיעוט של הבנק לאשר את תנאי העסקתו של וידמן הכוללים שכר חודשי ברוטו של 180 אלף שקל, לצד מענק שנתי המוגבל בתקרה של תשע משכורות או 1.62 מיליון שקל. בנוסף, במועד סיום העסקתו וידמן יהיה זכאי למענק נדחה המוגבל בתשע משכורות. היקף החבילה המקסימלי עומד על עלות של 5.7 מיליון שקל בשנה עבור הבנק.

 

זכאות בכל תנאי

 

הזכאות של וידמן למענק השנתי כפופה לעמידה בתנאי סף שלפיהם שיעור התשואה על ההון לא יפחת משיעור של 9% והמענק המקסימלי יעמוד ביעד תשואה של 13.5% על ההון. יעד זה נמוך משמעותית בהשוואה לתוצאות הבנק ב־2012–2011, שבהן עמדו התשואות על ההון על שיעורים של 14.6% ו־13.1% בהתאמה. כך, לכאורה גם אם התשואה על ההון תרד באופן משמעותי, וידמן ימשיך ליהנות ממענק.

 

 צילום: אוראל כהן

 

באנטרופי לא מתעלמים מעובדה זו ומציינים כי "מאז יולי 2012 פורסמו שינויים בחקיקה וברגולציה שהיה בהם ויהיה בהם כדי להשפיע על הסביבה העסקית שבה פועל הבנק, וכמו כן, יושמו שינויים מרחיקי לכת בשיעורי הריבית של בנק ישראל, אשר משפיעים על התוצאות העסקיות של הבנק".

 

אנטרופי ערה לעובדה שיעדי התשואה לא ממש מאתגרים את וידמן, וכי "חלק מיעדי התשואה להון שנקבעו בו הנם ישימים כבר היום נוכח תוצאות הבנק בשנים האחרונות", ומסבירה את הסכמתה לתנאי התגמול בשיחות שנערכו עם נציגי הבנק. בשיחות אלה "הודגש על ידי נציגי הבנק כי ההסכם המוצע נותן מענה להגדרת התפקיד של היו"ר כשומר סף, אשר אמון על פיקוח והתוויית מדיניות, וכאחד הגורמים העיקריים האחראים לשמירת האיזונים והבלמים בבנק.

 

"עוד הודגש כי הבנק צופה שהשינויים הרגולטוריים ישפיעו על תוצאות הבנק בשנים הקרובות וכי המדרגות שנקבעו בקביעת המענק הנם בהלימות גבוהה לתוכנית החומש האסטרטגית של הבנק.

מה דעתך על מניית מזרחי טפחות:
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
קנייה חזקה קנייה המתן מכירה מכירה חזקה

 

בהמשך לכך הבנק תיקנן את יעד התשואה להון לשנת 2017 שעמדה על כ־17% ל־14.5% וזאת לנוכח שינוי רגולציה". משכך, קובעים באנטרופי "ולנוכח העובדה שהבנק מציג בשנים האחרונות ביצועים חריגים ביחס לבנקים אחרים, הרי שוועדת התגמול סבורה כי יעדי התשואה להון שנקבעו למר וידמן, הנם סבירים וחלק הארי של התמרוץ מהם נגזר משימור תוצאות הבנק. להבנתנו, ועדת התגמול סבורה כי נכון יהיה לתגמל עבור יעדים שאינם אגרסיביים מדי, ומאידך יסייעו לשמר את מובילות הבנק ביחס לבנקים אחרים, וכן יהוו ביטוי ראוי לתיאבון הסיכון של הארגון".

 

הסימולציה של אנטרופי

 

לבסוף, באנטרופי ערכו סימולציה שבדקה מה היה גובה המענקים של יושבי ראש בבנקים מתחרים לו היו ניתנים על בסיס הביצועים של מזרחי טפחות, שממנה עולה כי המענק ליושבי הראש האחרים, בהינתן הגעה לביצועי מזרחי טפחות, היה גדל משמעותית.

 

כך, למשל, יו"ר בנק הפועלים היה נהנה ב־2012 מעלות שכר כוללת של 10.6 מיליון שקל במקום 8.2 מיליון שקל שקיבל בפועל. יו"ר בנק לאומי היה מקבל שכר בעלות של 7.9 מיליון שקל במקום 3.1 מיליון שקל שקיבל בפועל, ואילו יו"ר דיסקונט היה מקבל שכר בעלות של 5.1 מיליון שקל במקום 2.7 מיליון שקל שקיבל בפועל.

בטל שלח
    לכל התגובות
    x