$
בורסת ת"א

דו"ח פושר לבנק מזרחי: עלייה של 2% ברווח הנקי ל-260 מיליון שקל

התשואה על ההון ברבעון השלישי ירדה ל-13%, בהשוואה לתשואה של 14.9% אשתקד. ההכנסות מריבית נשארו כמעט ללא שינוי על 900 מיליון שקל. כלכלני אי.בי.אי ציפו לרווח נקי של 280 מיליון שקל ותשואה על ההון של 14.3%

שי סלינס 08:5226.11.12

בנק מזרחי טפחות בניהולו של אלי יונס פרסם היום (ב') את תוצאותיו לרבעון השלישי של השנה ופספס את התחזיות המוקדמות של האנליסטים בשורה התחתונה והעליונה.

הרווח הנקי הסתכם ברבעון השלישי ב-260 מיליון שקל, לעומת רווח נקי של 255 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד - גידול של 2%

 

שיעור התשואה על ההון במונחים שנתיים לרבעון השלישי הסתכם ב-13%, בהשוואה לתשואה על ההון של 14% בתקופה המקבילה בשנה שעברה.

 

ההכנסות מריבית, נטו, ברבעון השלישי הסתכמו ב-900 מיליון שקל, בהשוואה להכנסות של 891 מיליון שקל לפני שנה. ההכנסות שאינן מריבית הסתכמו ב-287 מיליון שקל, לעומת הכנסות של 321 מיליון שקל ברבעון השלישי של 2011.

 

מהבנק נמסר כי כפועל יוצא מדרישות בנק ישראל בתחום הלימות ההון ובהתאם לכוונת הבנק להגיע להון ליבה של 9% כבר בתחילת 2014 – כחלק מהתוכנית האסטרטגית החדשה לשנים 2013 - 2017, נרשם גידול של כ-16% בבסיס ההון של הבנק, ביחס לתקופה המקבילה אשתקד.

 

עוד עולה מהדוחות כי העלייה ביחס ההון רובד 1 לרכיבי סיכון מ-7.7% ל-8.23% בסוף הרבעון השלישי של 2012, השליכה על שיעורי התשואה להון. אלמלא הגדלת בסיס ההון והעלייה ביחס הון הליבה היתה התשואה להון ברבעון השלישי השנה מגיעה ל-13.7% לעומת 14% ברבעון המקביל.

 

 צילום: יריב כץ

 

ברבעון השלישי הסתכמו ההוצאות בגין הפסדי האשראי ב-116 מיליון שקל, שיעור של 0.37% מסך האשראי לציבור נטו, לעומת 142 מיליון שקל, שיעור של 0.48% מסך האשראי לציבור נטו ברבעון המקביל אשתקד, ובסך הכל קיטון בשיעור של 18.3%.

 

יונס התייחס לתוצאות הבנק ומסר כי "התוצאות הכספיות שהבנק הציג מצביעות על המשך ההתרחבות בפעילות העסקית שלנו ועל הצלחתנו לצמוח, לגייס לקוחות בשיעורים ניכרים ובאותה עת להמשיך ולהגדיל את הרווחים, גם בתקופה של הרעה במצב המשק".

 

"מגמה זו באה לביטוי הן בתחום ההכנסות, עם גידול של 8.7% בהכנסות המימון מפעילות שוטפת בתשעת החודשים הראשונים של השנה, והן בתחום ההוצאות עם עליה מתונה של 3.4% בלבד בהוצאות התפעוליות והאחרות בתקופה זו, בהתאם לתוואי התוכנית האסטרטגית של הבנק. מזרחי טפחות ממשיך לשמור על מעמדו המוביל בשוק המשכנתאות, חרף התחרות העזה והתמורות שחלו בענף בשנה האחרונה", הוסיף מנכ"ל הבנק.

 

ההכנסות מעמלות ברבעון השלישי הסתכמו ב-378 מיליון שקל, לעומת 366 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד - גידול בשיעור של 3.3%. ברבעון השלישי קוזזה השפעת הירידה במחזורי המסחר בגידול בהכנסות מעמלות שאינן מפעילות לקוחות בשוק ההון.  

 

התוצאות אכזבו את האנליסטים

כלכלני מחלקת המחקר של בית ההשקעות אי.בי.אי עציפו כי הרווח הנקי של הבנק יעמוד ברבעון השלישי על 280 מיליון שקל והתשואה על ההון תסתכם ב-14.3%. כלכלני פסגות אף היו אופטימים יותר כשהעריכו שהרווח הנקי של הבנק יסתכם ברבעון השלישי על 318 מיליון שקל והתשואה על ההון תעמוד על 15.17%.

 

אתמול פרסם הבנק כי משה וידמן מונה ליו"ר הדירקטוריון ויחליף בתפקיד את יעקב פרי שפרש מהתפקיד לאחר שבחר להיכנס לזירה הפוליטית. דירקטוריון הבנק אישר הערב את מינויו של וידמן, שיחליף את מוזי ורטהיים שכיהן כיו"ר הזמני של הבנק עד אשר נמצא מחליף לפרי.

 

כדי לפתור את בעיית מאבקי השליטה החליטו בדירקטוריון למנות את וידמן כיו"ר לתקופה של 3 שנים בלבד החל מתחילת החודש הבא. בתום התקופה תובא לדירקטוריון הצעת החלטה למנות ליו"ר הבנק דירקטור מטעם קבוצת ורטהיים לתקופה דומה.

x