$
פרסום ושיווק

כתב אישום נגד שופרסל: הזמינה שירותי כח אדם מקבלן שלא החזיק ברישיון

מחקירה של משרד העבודה והרווחה עולה כי חברת "שירות ותפעול מעל כולם" סיפקה כח אדם ל-4 קצביות בסניפי שופרסל וזאת, ללא שהיה בידה רישיון כנדרש בחוק. בחודש שעבר שהורשעה ונקנסה שופרסל בגין עברה על חוקי העבודה והמנוחה

נורית קדוש 12:0409.12.19

חודש אחרי שהורשעה ונקנסה בגין עברה על חוקי העבודה והמנוחה כאשר העסיקה עובדים בשעות נוספות מעבר למותר בחוק, שוב מתמודדת שופרסל עם כתב אישום הנוגע להעסקת עובדים. הלשכה המשפטית במשרד העבודה והרווחה הגישה כתבי אישום כנגד שופרסל וכנגד מנהל בחברה, על התקשרות עם חברת כח אדם שאין בידה רישיון, בניגוד לחוק. כתב אישום הוגש גם כנגד "שירות ותפעול מעל כולם הן בגין פעילות כחברת כח אדם ללא רישיון והן בגין ניכוי סכומים משכרם של עובדים עבור דמי ביטוח רפואי בשיעור העולה על הסכום שנקבע בתקנות, בניגוד לחוק עובדים זרים.

 

 

 

מחקירה שערך האגף לאכיפה פלילית במינהל הסדרה ואכיפה במשרד העבודה והרווחה עלה כי חברת "שירות ותפעול מעל כולם" סיפקה כח אדם ל-4 קצביות בסניפי שופרסל וזאת, ללא שהיה בידה רישיון ממשרד העבודה והרווחה, כנדרש בחוק.

 

איציק אברכהן מנכ"ל שופרסל איציק אברכהן מנכ"ל שופרסל צילום: אוראל כהן

 

חוק העסקת עובדים על ידי קבלן כוח אדם והתוספת השנייה לחוק קובעים כי קבלני כוח אדם וכן ספקי שירות בתחומי השמירה והניקיון, מחויבים בקבלת רישיון ממינהל הסדרה ואכיפה. קבלת הרישיון מותנת בבדיקת הרקע ואופן ההתנהלות של החברה ומנהליה, ומאפשרת למינהל לפקח על העסקת העובדים בחברה ועל קיום זכויותיהם הסוציאליות. החוק קובע עונש פלילי לא רק על קבלן שירות המספק שירותים ללא רישיון, אלא גם על מזמין שירות המתקשר עם חברה שעובדת ללא רישיון.

 זאת, בכדי להרתיע ביחס לעצם ההתקשרות עם הגורם הלא מורשה ולהגביר את כלי האכיפה ביחס לעובדי חברות הקבלן המשויכים, על פי רוב, לאוכלוסיות מוחלשות.

 

כתב אישום זה מצטרף לכתב אישום נוסף שהוגש נגד החברה לפני כחודשיים. לאחר חקירת האגף לאכיפה פלילית במשרד העבודה והרווחה, השית בית הדין לעבודה קנס בסך 252,000 שקל על שופרסל וזאת, על העסקת 63 עובדים למעלה מ-12 שעות ביום, בשעות נוספות מעבר למותר בחוק שעות עבודה ומנוחה.

 

עו"ד גלי לוי, התובעת הראשית מסרה כי: "המדובר בעבירות שנאכפות במסלול הפלילי בלבד. הדבר מעיד על החומרה שמייחס המחוקק לעבירות אלה. המדובר בפעילות בעלת משמעות והשלכות על שוק העבודה שהסדרתה נקבעה בחוק. כפי שניתן להיווכח הליכים פליליים ננקטים גם כנגד החברות וגם כנגד נושאי משרה ואנו פועלים בנחישות למנוע ניסיונות לחמוק ממשטר הרישוי הקבוע בחוק".

x