$
פרסום ושיווק

האוצר מתחיל להתקפל: מאשר שיש מקום להעלות את מחירי החלב בפיקוח ומבקש דחייה נוספת

זאת בתשובה לעתירת תנובה נגד כחלון, בדרישה שינמק מדוע לא אימץ את המלצת ועדת המחירים להעלות את מחירי מוצרי החלב בפיקוח. האוצר טוען כי הירידה הצפויה במחיר המטרה, תקזז את העלאת מחירי המוצרים

נורית קדוש 14:2106.11.18

שר האוצר משה כחלון מתחיל להכיר בדרישת המחלבות להעלאת מחירי מוצרי החלב בפיקוח, נוכח התייקרות מחיר החלב הגולמי. בתשובה לעתירת תנובה נגד כחלון בדרישה שינמק מדוע לא אימץ את המלצת ועדת המחירים מחודש מרץ להעלות את מחירי מוצרי החלב בפיקוח ב-3.4%, מבקש האוצר דחייה נוספת להגשת עמדתו, אולם חושף לראשונה כי מגיעה למחלבות העלאת מחירים.

 

באוצר מציינים כי באוקטובר ירד מחיר המטרה ב-4 אגורות ובשל יישום סקר עלויות חדש, בחודש ינואר צפויה ירידה נוספת במחיר המטרה של בין 9.5-8 אגורות נוספות.

באוצר טוענים כי ירידות מצטברות אלו צפויות לקזז חלק ניכר מהצורך בהעלאת מחירי המוצרים המפוקחים בשל מחיר המטרה, כך שההעלאה הנגזרת מהשינוי במחיר המטרה תעמוד על 1.5% מהמחיר המפוקח. זאת כמובן, רק אם בוחנים את הנתונים העתידיים.

 

 

 

 

מוצרי חולב בסופרמרקט מוצרי חולב בסופרמרקט צילום: מיקי נעם אלון

 

באוצר הוסיפו כי ועדת המחירים תתכנס ותדון בעניין זה עד סוף החודש ותשקול גם את הפער שנוצר במהלך החודשים שחלפו מאז המלצתה של ועדת המחירים, ועד למועד קבלת החלטתה העדכנית.

 

נוכח זאת, האוצר מבקש כי יתאפשר לו לשוב ולעדכן את תגובתו עד שבוע לפני מועד הדיון, כלומר עד ליום 12.12.2018.

 

באוצר מקווים לעקוף את הספק העומד ביחס לחוקיותו של הסכם החלב

 

באוצר ביקשו לעקוף את הספק העומד ביחס לחוקיותו של הסכם החלב שנחתם בשבוע שעבר עם הרפתנים. ספק שנוצר בעקבות מכתבה של היועצת המשפטית של משרד החקלאות עו"ד אפרת אביאני ושנחשף אתמול בכלכליסט. אביאני תקפה את ההסכם והטילה ספק בתוקפו. "מדובר בהסכם רצוף פגמים וכשלים, הן בדרך גיבושו והן בתוכנו. פגם משמעותי נוסף נוגע לכך שלא התקיימה התייעצות ביחס לנוסח ההסכם - לא עם הייעוץ המשפטי של משרד החקלאות ולמיטב ידיעתי אף לא עם הייעוץ המשפטי של משרד האוצר. מדובר בהסכם שיש לו משמעויות דרמטיות, חלקן בלתי הפיכות, על ענף זה. על אף חשיבותו הציבורית ומשמעויותיו הכלכליות העמוקות של ההסכם, הוא גובש ללא התייעצות מספקת עם מועצת החלב המופקדת על ריכוז בעלי העניין בענף וללא מעורבות של הייעוץ המשפטי של המשרדים. בנוסף, ההסכמות שהובילו לחתימת ההסכם הושגו תוך הפעלת לחץ כבד ובלתי הוגן על נציגי החקלאים שהיו צד לו".

 

באוצר התייחסו להסכם שנגדו אף הוצא צו על תנאי לבקשת ועד הרפתנים, הטוען כי אין לאיגוד מגדלי הבקר סמכות לייצג את הרפתנים ולחתום על ההסכם.

 

בהתייחס להסכם, כתב האוצר "נחתם סיכום בין משרדי האוצר, החקלאות ונציגים שונים בדבר רפורמה מקיפה במשק החלב. מבלי להידרש בשלב זה להיבטים המשפטיים של פרטי הסיכום ותוקפו של הסיכום, אשר ייבחנו בהמשך, לרבות הצורך לערוך בו שינויים, הרי שכבר בשלב זה ניתן להניח כי ככל שהמתווה שנכלל בסיכום ייושם במתכונתו המוצעת, לאחר תיקוני חקיקה נדרשים לשם כך, צפויה הפחתה נוספת של מחיר המטרה. הפחתה זו עשויה לייתר את הצורך בהעלאת המחירים המפוקחים ב-1.5% שהוזכרו לעיל, וכן את הצורך בהעלאת מחירים המפוקחים בשל השינוי במחיר המטרה בתקופה שקדמה לחודש אוקטובר".

בטל שלח
    לכל התגובות
    x