סגור

תוכנית התייעלות בגולף: סוגרת 20 חנויות, מפטרת 30% מעובדי המטה ומצמצמת פעילות בעדיקה

החברה תסגור את המרכז הלוגיסטי של עדיקה וכן חנויות של המותג; במקביל לפרסום התוכנית, גולף פרסמה תחזית ל-EBITDA חיובי של בין 12 ל-17 מיליון שקל ברבעון הרביעי

גולף מכריזה על תוכנית התעיילות מקיפה, שכוללת סגירת 20 חנויות (מתוך 320 הקיימות) ופיטורים של כ-30% מכוח האדם במטה החברה (כ-60 עובדים מתוך כ-200). כחלק מהתוכנית, החברה פועלת לצמצום הפעילות של עדיקה, ובכלל זה פינוי המרלו"ג של עדיקה.
צעד נוסף נוגע כולל צמצום הזמנות מלאי וביצוע התאמות בהזמנות רכש המלאי שכבר הוזמן לעונת הקיץ. במקביל מנהלת החברה מו"מ עם חלק ניכר מהמשכירים של חנויות גולף במטרה להפחית את דמי השכירויות. תכנית ההתייעלות מתווספת לצעדים בהם נקטה גולף עם פרוץ המלחמה בעזה, במסגרתם הוציאה לחל"ת כ-440 עובדים, המהווים כ-22% ממצבת כוח האדם שלה וצמצמה הוצאות שיווק.
בחודש אוקטובר, עם פרוץ המלחמה, חלה ירידה משמעותית בתנועת הלקוחות במרכזי המסחר וירידה בביקושים למוצרי החברה, כולל באתר האונליין - המכירות באוקטובר נחתכו ב-67%. עם הזמן שעבר התמתנה מגמת הירידה ובחודש נובמבר נרשמה ירידה של 33% ביחס למכירות נובמבר אשתקד.
מגמת ההתאוששות המשיכה ובחודש דצמבר נרשמה כבר עלייה של 5% במכירות ביחס לדצמבר 2022 - המכירות באונליין רשמו קפיצה של יותר מ-100%. לנוכח השיפור, לצד צעדי יעול מיידים והתוכנית לצאת כאמור להתייעלות, החלה החברה להחזיר באופן חלקי את עובדיה שהוצאו לחל"ת, למעט כח אדם שהוחלט לצמצמו במסגרת תכנית ההתייעלות.
להערכת גולף, ככל שלא יחולו שינויים מהותיים בנסיבות, תצליח החברה לסיים את הרבעון הרביעי השנה עם EBITDA חיובי בהיקף של בין 12 לבין 17 מיליון שקל. נוסף, להערכת החברה, וככל שלא יחולו שינויים מהותיים בנסיבות, החברה צפויה להציג EBITDA חיובי בסיכום 2023. זאת למרות השפעתה המהותית השלילית של פעילות עדיקה שמוזגה לתוך החברה בתחילת השנה ומוצגת כחלק מתחום אופנת ההלבשה.
בתחילת השנה השלימה גולף מיזוג של החברה הבת עדיקה סטייל לתוך החברה - כל נכסיה, התחייבויותיה ועובדיה, הועברו לחברה. בעקבות ההשפעה השלילית של המלחמה על פעילות עדיקה, ובהמשך לתוצאות המאכזות לש פעילות המותג במהלך השנה, פועלת גולף לצמצום משמעותי של ההוצאות הקבועות הקשורות לרשת.
הצמצום כולל כאמור הפסקת ההתקשרות בהסכם השכירות של המרכז הלוגיסטי שהופעל עבור עדיקה, סגירת חנויות פיזיות וכן הפסקת ההתקשרות עם מרבית עובדי רשת עדיקה. בנוסף, הנהלת החברה פועלת למימוש יתרת המלאי שנצבר ובוחנת אפשרויות ביחס ליתרת נכסי המותג ומכירתם. להערכת גולף, צמצום פעילות עדיקה יביא לשיפור בתוצאות החברה.
תוכנית הקיצוצים פורסמה במקביל לדוחות הרבעון השלישי של גולף. מכירות החברה (הפועלת בשני מגזרים מרכזיים, אופנה ואופנת בית) רשמו ברבעון השלישי ירידה של 11.8% והסתכמו ב-205.6 מיליון שקל. מכירות זרוע האופנה, אליה מוזגה עדיקה, ירדו ברבעון ב-17.3% ל-93.5 מיליון שקל; מכירות אופנת הבית ירדו ב- 6.7% ל-112.1 מיליון שקל.
הרווח הגולמי של הקבוצה ירד בשיעור גבוה יותר מזה של המכירות (12.7%-) ל-119.8 מיליון שקל, מה שגרר שחיקה ברווחיות הגולמית ל-58.2% מהמכירות לעומת 58.9% ברבעון המקביל אשתקד. הירידה ברווח הגולמי, לצד עלייה בשיעור הוצאות מכירה ושיווק (ל- 59.5% מהמכירות, לעומת 54.5% ברבעון המקביל), הובילו להעמקת ההפסד התפעולי ל-12.1 מיליון שקל. זאת מול הפסד תפעולי של 4.2 מיליון שקל ברבעון המקביל.