סגור

בזמן שהכלכלה מתכווצת, הבנקים רושמים רווחי שיא

צמיחה בתיקי המשכנתאות, עלייה בגביית עמלות ושחרור הפרשות אשראי הקפיצו את הרווח הרבעוני של הפועלים ודיסקונט ל־1.65 מיליארד שקל ו־983 מיליון שקל בהתאמה. עם זאת, הבנקים נחבטו מהירידות בשוק האג"ח

כלכלת ישראל אמנם התכווצה ברבעון הראשון של השנה ב־0.7%, אולם הירידה היתה רחוקה מלהשפיע על התוצאות הכספיות של הבנקים. המשך צמיחת תיק המשכנתאות, העמלות הגואות ושחרור הפרשות אשראי הביאו את הבנקים הפועלים ודיסקונט להציג רווחי שיא.
בנק הפועלים, הבנק השני בגודלו בישראל מבחינת שווי שוק, סיכם את הרבעון הראשון של 2022 עם רווח של 1.65 מיליארד שקל, שיא ברווח הרבעוני עבור הבנק וגבוה בכ־22% בהשוואה ל־1.35 מיליארד שקל ברבעון המקביל בשנה שעברה. גם בנק דיסקונט, הבנק הרביעי בגודלו, הציג תוצאות שיא עם רווח נקי שהסתכם ב־983 מיליון שקל לעומת 662 מיליון שקל בתקופה המקבילה ב־2022 - קפיצה של 48.5%.
2 צפייה בגלריה
מימין: מנכ"ל בנק הפועלים דב קוטלר ומנכ"ל בנק דיסקונט אורי לוין
מימין: מנכ"ל בנק הפועלים דב קוטלר ומנכ"ל בנק דיסקונט אורי לוין
מימין: מנכ"ל בנק הפועלים דב קוטלר ומנכ"ל בנק דיסקונט אורי לוין
(צילומים: גדי דגון)

הירידות בשוק האג"ח הזיקו

העלייה ברווחים של הבנקים נעשתה גם תוך הגדלת הלימות ההון שלהם. הרבעון השני של 2022 הוא הרבעון שבו הסתיימה ההקלה שניתנה לבנקים בתקופת משבר הקורונה, שבו יוכלו להקטין את יחס הלימות ההון שלהם ב־1%. כלומר, החל מאפריל הבנקים מחויבים לעמוד ביחס הלימות הון בשיעור של 10.23%. סיום ההטבה נעשה בתזמון אומלל מבחינת הבנקים מאחר שברבעון הראשון נרשמו ירידות בשוק האג"ח, אחד המרכיבים העיקריים בהון העצמי של הבנקים. על פי הדו"חות, הפועלים ודיסקונט נפגעו מהירידות האלה בהיקף של 800 מיליון שקל.
הפועלים ודיסקונט הם הבנקים שעשו פעילות אקטיבית כבר במרץ האחרון לשיפור יחס הלימות ההון. בהתאם לכך, הפועלים הודיע על עצירת חלוקת הדיבידנד עוד ברבעון האחרון של 2021 וגם ברבעון הראשון של 2022, ודיסקונט יצא לגיוס הון באמצעות הנפקת מניות בהיקף 1.4 מיליארד שקל.
ואכן, על פי הדו"חות, מהלכים אלה שיפרו את יחס הלימות ההון שלהם. בבנק הפועלים השתפר יחס הלימות ההון מ־10.96% בדצמבר 2021 ל־11.7% במרץ האחרון, ובבנק דיסקונט נרשם שיפור מ־10.14% ל־10.55%. נציגי הנהלת בנק הפועלים, בהובלת דב קוטלר, מציינים כי לבנק יש תוכניות להחזיר את הדיבידנדים החל מהרבעון השני של השנה בהתאם לרווח הרבעוני, כאשר העודפים של בנק הפועלים לחלוקת דיבידנד מסתכמים ב־3.6 מיליארד שקל.
2 צפייה בגלריה
בנק דיסקונט רמת גן
בנק דיסקונט רמת גן
בנק דיסקונט רמת גן
(צילום: תומריקו)

לא מרחיבים חשיפה לנדל"ן

התוצאות של דיסקונט נתמכו גם על ידי מכירת מתחם משרדים בדרום תל אביב. הבנק, בניהולו של אורי לוין, מכר בספטמבר בשנה שעברה את משרדיו ברחוב הרצל בתל אביב לישראל קנדה, אלמוגים ויוסי אברהמי. דיסקונט החזיק ב־71% מהמתחם ו־29% נוספים הוחזקו על ידי קרן ריאליטי. העסקה בוצעה לפי שווי של 685 מיליון שקל - ובעקבות העסקה רשם דיסקונט ברבעון הראשון של השנה רווח נטו (לאחר מס) של 315 מיליון שקל.
כך או כך, תוצאות שני הבנקים מוכיחות כי בידי הנהלת הפועלים ודיסקונט להמשיך להציג צמיחה גם בלי להגדיל את החשיפה לענף הנדל"ן - שהיה המנוע המרכזי לצמיחה בשנה שעברה. הבנקים מוגבלים לחשיפה של עד 22% מהונם לענף הנדל"ן (או 26% לחשיפה שכוללת גם את ענף התשתיות הלאומיות).
בנק הפועלים, על פי הערכות, הגיע לגבול החשיפה לענף הנדל"ן כבר ב־2021 ומאז פועל להקטין את החשיפה שלו באמצעות רכישת ביטוחים וסירוב להלוואות מסוכנות. החשיפה של הבנק לענף ירדה מ־131 מיליארד שקל בסוף 2021 ל־130.4 מיליארד שקל ברבעון הראשון. בבנק דיסקונט הבעיה חמורה פחות, וזה חשוף לענף הנדל"ן בשיעור של 17.3% לעומת חשיפה של 17.1% בתחילת השנה. על כן, דיסקונט רשם עלייה מינורית יחסית בחשיפה לענף הנדל"ן מ־69.3 מיליארד שקל בסוף השנה שעברה ל־69.9 מיליארד שקל ברבעון הראשון של 2022.

זינוק בהכנסות מריבית

דיסקונט שם לו למטרה להגדיל את נתח המשכנתאות שלו באמצעות נגיסה מחלקם של מתחריו. הבנק הצליח להגדיל בשנה שעברה בשיעור של 1% את חלקו בענף המשכנתאות לכדי 11.3%, על חשבון נתחו של מזרחי טפחות, הבנק הדומיננטי בענף המשכנתאות (בעל נתח שוק של 36.5%, נכון לסוף 2021). מתחילת 2022 גדל היקף תיק המשכנתאות בדיסקונט ל־68.3 מיליארד שקל לעומת 54 מיליארד שקל בסוף 2021 - צמיחה של 26%. לעומתו, תיק המשכנתאות של בנק הפועלים הציג צמיחה מתונה יותר של 4.1% והסתכם ברמה של 119.3 מיליארד שקל בהשוואה ל־114.3 מיליארד שקל בסוף השנה שעברה.
בסיכום דו"חות 2021 של הבנקים, היקף העמלות שהם גבו מהלקוחות הסתכם בלא פחות מ־13.55 מיליארד שקל, כ־2.5 מיליארד שקל מתוכן עמלות ניהול עובר ושב. הבנקים המשיכו ליהנות מעלייה בהיקף העמלות גם ברבעון הראשון.
הפועלים רשם הכנסות מעמלות מלקוחות שהסתכמו ב־984 מיליון שקל ברבעון הראשון לעומת 900 מיליון שקל ברבעון המקביל ב־2021 - עלייה של 9%. העמלות בבנק דיסקונט הגיעו ל־101 מיליון שקל, הבדל של 14% לעומת הרבעון המקביל בשנה שעברה. עמלות הן תמיד נושא שמרכז תשומת לב בקרב הבנקים, במיוחד בשל הרצון של הבנקים הדיגיטליים השונים למשוך לקוחות באמצעות צמצום עלויות או קביעתן מראש.
שני הבנקים הציגו גם עלייה בהכנסות בגין הפסדי אשראי, לאור היציאה הסופית של המשק מהשפעות מגפת הקורונה. ב־2020 הצטוו הבנקים על ידי בנק ישראל להגדיל את ההפרשה להפסדי אשראי תחת האיום של גל אי־השבת חובות על ידי הלווים. הפרשות אלה נרשמו כהפסדים. עם ירידת הפאניקה הכלכלית, בנק ישראל התיר למשוך בחזרה את ההפרשות - ולרשום אותן כהכנסות. ההוצאות של בנק הפועלים בגין הפסדי אשראי הסתכמו בשלושת החודשים הראשונים של 2022 בהכנסה של כ־600 מיליון שקל בהשוואה להכנסה של 508 מיליון שקל בתקופה המקבילה ב־2021. דיסקונט רשם הכנסה של 60 מיליון שקל לעומת 147 מיליון שקל ברבעון המקביל בשנה שעברה.
בשורה העליונה, בנק הפועלים הציג עלייה בהכנסות מריבית לרמה של 3.4 מיליארד שקל - זינוק של 31% לעומת 2.6 מיליארד שקל ברבעון המקביל בשנה שעברה. ההכנסות של דיסקונט מריבית הסתכמו ברבעון הראשון של 2022 ב־1.8 מיליארד שקל בהשוואה ל־1.5 מיליארד שקל בתקופה המקבילה ב־2021 - צמיחה בשיעור של 19.7%.

שיפור ביעילות של הבנקים

עד כמה הבנקים יעילים? חישוב יחס היעילות התפעולית בבנקים מתבצע בעזרת חילוק ההוצאות התפעוליות בסכום ההכנסות נטו מריבית וההכנסות שאינן מריבית. כלומר, ככל שהיחס קטן יותר, כך הבנק יעיל יותר. הדו"חות הכספיים של בנק הפועלים ודיסקונט מציגים שיפור (כלומר ירידה) ביחס היעילות התפעולית. היחס בבנק הפועלים מסתכם ב־50.9% לעומת 53.6% בשנה שעברה. יחס היעילות של בנק דיסקונט ירד לכדי 55.3% (בנטרול הרווח החד־פעמי היחס הוא 63.7%) לעומת יחס של 71% ברבעון המקביל ב־2021.
דיסקונט הצליח להציג ירידה בהוצאות שכר ברבעון הראשון של 2022 לעומת הרבעון שקדם לו, זאת על רקע יישום תוכנית התייעלות ופרישה ומרצון של עובדים. הוצאות השכר של הבנק הסתכמו ברבעון הראשון ב־855 מיליון שקל וב־770 מיליון שקל בנטרול מענקים. הוצאות השכר של בנק הפועלים הגיעו ל־1.16 מיליארד שקל ברבעון הראשון לעומת 1.09 מיליארד שקל ברבעון המקביל בשנה שעברה.
בנוסף, הבנק הודיע על תוכנית תגמול הוני לבכירים בבנק בדמות חלוקת מניות חסומות, שבמסגרתה צפוי קוטלר ליהנות מ־3,120 מניות חסומות. כמו כן, 327 אלף מניות חסומות נוספות יסופקו ל־91 מנהלים בכירים בבנק ול־11 חברי הנהלה. המניות החסומות יהוו 0.03% ממניות בנק הפועלים, שנסחר כיום בשווי של 41.3 מיליארד שקל - קרי 12.4 מיליון שקל.