סגור

לאחר הקפיצה ברווח: בנק הפועלים לא מחלק דיבידנד, אך מעניק מענק לבכירים

פועלים מסיים את הרבעון הראשון עם עלייה של 22% ברווח הנקי ל-1.65 מיליארד שקל, התשואה להון טיפסה ל-15.6%, מול 13.5% ברבעון המקביל. הקפאת הדיבידנד נועדה להגדיל את ההון העצמי באופן שיאפשר הגדלת האשראי; הבנק מעניק למנכ"ל קוטלר 3,120 מניות, ועוד 327 אלף מניות ל-91 מנהלים בכירים

בנק הפועלים מסכם את הרבעון הראשון של 2022 עם רווח של 1.65 מיליארד שקל, בהשוואה ל-1.35 מיליארד שקל ברבעון המקביל בשנה שעברה, עלייה של 22.2%. התשואה להון טיפסה ל-15.6%, מול 13.5% ברבעון המקביל.
ההכנסות ברבעון טיפסו ב-7.5%, "על רקע הצמיחה בפעילות הליבה של הבנק והשינויים בשער המדד" והסתכמו ב-3.84 מיליארד שקל, לעומת 3.58 מיליארד שקל ברבעון המקביל ב-2021. הבנק הציג קפיצה של 31% בהכנסות מריבית ל-3.4 מיליארד שקל, מול 2.6 מיליארד שקל ברבעון המקביל בשנה שעברה. ההכנסות מריבית נטו עמדו על 2.71 מיליארד שקל, לעומת ל-2.23 מיליארד שקל ברבעון המקביל.
הבנקים מתחילים בימים אלה לגזור את קופוני הריבית. בנק ישראל העלה את הריבית ל-0.35% בחודש אפריל האחרון על רקע עליית המחירים בשוק הישראלי והוא אמור להודיע היום על העלאת ריבית נוספת. העלאת הריבית על ידי בנק ישראל תומכת בהכנסות הבנקים שמספקים אשראי ללקוחות בריבית גבוהה יותר.
הפועלים ממשיך ליהנות מהכנסות בגין הפסדי אשראי, לאור היציאה הסופית של המשק מהשפעות מגפת הקורונה. בשנת 2020 הצטוו הבנקים על ידי בנק ישראל להגדיל את ההפרשה להפסדי אשראי, בשל החשש לגל אי השבת חובות על ידי הלווים. הפרשות אלו נרשמו כהפסדים בדוחות הבנקים.
עם דעיכת המגיפה והסרת הפחד מסדר היום אישר בנק ישראל למשוך חזרה את ההפרשות ולרשום אותם כהכנסות. ברבעון הראשון של 2022 רשם הבנק בסעיף ההוצאות על הפסדי אשראי הכנסה של כ-600 מיליון שקל, בהשוואה להכנסה של 508 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.
1 צפייה בגלריה
דב קוטלר, מנכ"ל בנק הפועלים
דב קוטלר, מנכ"ל בנק הפועלים
דב קוטלר, מנכ"ל בנק הפועלים
(צילום: יריב כץ)

עצירת דיבידנד

על אף הזינוק ברווח, בנק הפועלים, ממשיך לנקוט במדיניות עצירת הדיבידנד למשקיעים – הרבעון השני ברציפות. הבנק השני בגודלו בישראל החליט להימנע מחלוקה בחצי השנה האחרונה על מנת להגדיל את ההון העצמי. זאת על מנת שיוכל להגדיל את היקף האשראי שהוא נותן ולחפות על חשיפה גבוהה מדי לשוק הבינוי והנדל"ן. חשיפה זו, על פי בנק ישראל, מערערת את יציבותו של בנק הפועלים בפרט והבנקים הגדולים בכלל.
על כן, הוראת בנק ישראל החדשה דורשת מהבנקים לפרט את חשיפתם לענף, וזאת כדי שהמשקיעים יוכלו לאמוד את הסיכון בצורה טובה יותר. לפי הדוח הנוכחי, נכון ל31 במרץ 2022 סיכון האשראי הכולל בענפי הבינוי והנדל"ן של הבנק הסתכם בכ-143 מיליארד שקל, סכום דומה לזה שאפיין אותו בסוף השנה שעברה. כלומר, על רקע חשיפתו הגבוהה לענף הנדל"ן (מימוני קרקעות למגורים וליווי מיזמי בנייה למגורים ברחבי הארץ), עצר בנק הפועלים את חשיפתו לענף.
הפועלים אמנם עצר את הדיבידנד, אך הודיע כי ייצא בתוכנית תגמול הוני לבכירים בבנק בדמות חלוקת מניות חסומות. המנכ"ל דב קוטלר יהנה מ-3,120 מניות חסומות. 327 אלף מניות חסומות נוספות יסופקו ל-91 מנהלים בכירים בבנק ו-11 חברי הנהלה. המניות החסומות יהוו 0.03% ממניות הבנק שנסחר היום בשווי של 41.3 מיליארד שקל, קרי 12.4 מיליון שקל.