סגור

הכנסות אל על צנחו ב-64% ברבעון; ארצות הברית מבקשת הסברים על מדיניות ההחזרים

חברת התעופה רשמה הפסד של 86.1 מיליון דולר ברבעון הראשון, לעומת הפסד של 139.6 מיליון ברבעון המקביל; משרד התחבורה האמריקאי מבקש מידע בנוגע למדיניות ההחזרים עקב לקוחות שהתלוננו שלא קיבלו את כספם במועד והחשש כי אל על מפרה את החוק; יתרת ההתחייבויות של אל על ממכירה מראש של כרטיסים נותרה 242 מיליון דולר

עקבות הקורונה והסגר השלישי שחל בחודש פברואר השנה הכבידו על אל על, שהתקשתה להמריא גם ברבעון הראשון של 2021. הכנסות חברת התעופה הסתכמו ב-116.8 מיליון דולר, ירידה של 64% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד, שבתחילתו משבר הקורונה לא נראה באופק.
ההפסד התפעולי של אל על ברבעון הראשון השנה הסתכם ב-76.6 מיליון דולר, שיפור בהשוואה להפסד תפעולי של 93.2 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. בשורה התחתונה אל על מציגה הפסד של 86.1 מיליון דולר, בהשוואה להפסד של 139.6 דולר אשתקד.

1 צפייה בגלריה
אל על בואינג 737 נוחת בציריך
אל על בואינג 737 נוחת בציריך
אל על בואינג 737, נוחת בציריך
(צילום: שאטרסטוק)

את ההפסדים של אל על ברבעון הראשון אפשר לסכם במילות השיר שכתב יהונתן גפן, "פחות אבל עוד כואב". מי שירצה למצוא את נקודת האור בתוצאות העסקיות של אל על יוכל לאתר אותה בסעיף הרווח התפעולי של החברה בניכוי פחת והפחתות ובניכוי תשלומי שכירות (EBITDAR), שהסתכם ברבעון הראשון השנה ב-2.5 מיליון דולר, בהשוואה להפסד של 22.3 מיליון דולר ברבעון המקביל.
הנהלת אל על דבקה בהערכתה כי המהלכים התפעוליים והמימוניים שהחברה מבצעת יאפשרו לה להגיע ב-2021 לאיזון תזרימי. אחד המהלכים שעומד על הפרק הוא יישום תוכנית התייעלות מסיבית, במסגרתה אל על צפויה לפטר כ-1,900 מעובדיה במהלך הרבעון השני.
רואי החשבון של אל על ממשיכים להפנות את תשומת לב קוראי הדו"חות הכספיים של חברת התעופה לכך שיכולת החברה לעמוד בכל התחייבויותיה הפיננסיות תלויה בקיומם של אירועים שאינם בשליטה מלאה של החברה ואינם ודאיים, אך הכרחיים כדי לאפשר לחברה להתמודד עם השלכות משבר הקורונה. בהתאם, נכון למועד אישור הדו"חות הכספיים שפורסמו היום, עדיין קיימים ספקות משמעותיים בדבר המשך קיומה של החברה כעסק חי.
אחת מהתחייבויות אל על היא להחזיר כסף ללקוחות עקב ביטולי טיסות. אל על בוחרת לא לשתף את קוראי הדו"חות בנתון המדויק, ומסתפקת בציון העובדה שמדובר "בהיקפים מהותיים". יתרת ההתחייבויות של אל על בגין מכירה מראש של כרטיסי טיסה ליום 31 במרץ 2021 עמדה על 242 מיליון דולר, כמו בסוף הרבעון הרביעי של 2020. לא כל הסכום הזה מהווה חוב בגין ביטולי טיסות, וחלק ממנו נובע ממכירות חדשות שבוצעו במהלך התקופה ומשוברים שאל על הנפיקה כחלופת החזר כספי.
באל על מציינים שלאור כמות הכרטיסים הגדולה הדורשת את טיפול החברה, ובעיקר לנוכח המצב התזרימי שלה, לא עלה בידיה להשלים את ביצוע ההחזרים בגין ביטולי הטיסות במועדים הנדרשים לפי הדין. עם זאת, עם כניסתו לתוקף של ההסכם עם המדינה, באל על טוענים שקצב הטיפול בהחזרים הכספיים ללקוחות החברה הואץ.
במקביל אל על דיווחה לראשונה על בקשה למסירת מידע שהתקבלה ממשרד התחבורה האמריקאי בנוגע למדיניות ההחזרים ללקוחות ולשינויים המשמעותיים בלוח הטיסות אל ארצות הברית וממנה. זאת עקב תלונות שהתקבלו במשרד התחבורה האמריקאי מלקוחות, ולפיהן הם לא קיבלו את כספם מאל על במועד, והחשש המתעורר שלפיו אל על מפרה חוקים אמריקאיים.
בקשת מידע נוספת התקבלה גם מרשות התעופה האזרחית של הולנד, שרוצה לקבל את המידע הנמסר לנוסעים בטיסות אל הולנד וממנה. באל על מעריכים כי ככל שיוטל קנס על החברה במסגרת ההליכים הללו, הוא יהיה בסכום שאינו מהותי.
אתמול דווח כי קני רוזנברג קיבל היתר שליטה באל על ביחד עם בנו.