סגור

כבר אין הקלות לשוכרים: הרווח של אלוני חץ טיפס ב-20% ברבעון

החברה שפועלת בתחומי הנדל"ן המניב והאנרגיה המתחדשת סיכמה את הרבעון הראשון עם רווח מתואם של 133 מיליון שקל; פעילות הנדל"ן רשמה צמיחה של 28% בהכנסות הודות לביטול הקלות שניתנו לשוכרים בתקופת הקורונה

קבוצת אלוני חץ רשמה ברבעון הראשון של 2022 שיפור בשני מגזרי הפעילות שלה - נדל"ן מניב ואנרגיה מתחדשת, אך המניה נחלשה ב-3.8% ברקע הירידות בשוקי ההון.
הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות של אלוני חץ קפץ ב-46% ביחס לרבעון המקביל אשתקד והסתכם ב-155 מיליון שקל. ה-FFO (רווח נקי מתואם הרלוונטי בדו"חות חברות נדל"ן מניב) המיוחס לבעלי המניות עלה ב-20% ל-133 מיליון שקל.
במגזר הנדל"ן עלו ההכנסות מדמי שכירות וניהול נדל"ן להשכרה ב-28% ל-280 מיליון שקל, שמתוכם 86% מפעילות חברת אמות שבשליטתה (54%) והשאר מפעילותה בבריטניה באמצעות חברת ברוקטון.
עיקר השיפור נבע מעלייה של 55 מיליון שקל בהכנסות אמות בעקבות ביטול ההקלות שניתנו לשוכרים בתקופת הקורונה, בעקבות תוספת הכנסות מרכישת נכסים חדשים ומנכסים שהקמתם הסתיימה, וכן בעקבות עלייה בשכר הדירה בחוזי שכירות חדשים.
אלוני חץ רשמה עלייה בהכנסה גם בעקבות שערוך נדל"ן להשקעה בשווי של 124 מיליון שקל, שנובע בעיקר מהתאמת שווי נכסיה של אמות בעקבות עליית המדד ב-1.17%. חלקה של אלוני חץ ברווחי החברות הכלולות עמד ברבעון הראשון של 2022 על 43 מיליון שקל, ירידה של 42% לעומת הרבעון מקביל, הנובעת בעיקר מחלקה של אלוני חץ בחברה-הבת AH Boston, שרשמה שערוכים חיוביים ברבעון המקביל אשתקד אך לא ברבעון המדווח.
1 צפייה בגלריה
נתן חץ יזם נדלן מנכ"ל ו בעלים של חברת אלוני חץ
נתן חץ יזם נדלן מנכ"ל ו בעלים של חברת אלוני חץ
נתן חץ, בעל השליטה בחברת אלוני חץ
(צילום: עמית שעל)
במגזר האנרגיה, שבו פועלת אלוני חץ באמצעות חברת אנרג'יקס (53%), עלו הכנסותיה של הקבוצה ב-58% ל-92 מיליון שקל. 65% מההכנסות הם מפעילותה של אנרג'יקס בפולין, 26% מפעילותה בישראל ו-9% מארצות הברית.
לצד השיפור בהכנסות, רשמה הקבוצה גם עלייה בהוצאות. הוצאות הנהלה וכלליות עלו ב-25% ל-40 מיליון שקל בעיקר בשל הרחבת הפעילות באנרג'יקס ובברוקטון. כמו כן העלייה במדד (1.17% בהשוואה ל-0.1% ברבעון המקביל) הובילה לעלייה של 147% (97 מיליון שקל) בהוצאות המימון של הקבוצה שהסתכמו ב-163 מיליון שקל.
השווי של הנדל"ן להשקעה, נדל"ן להשקעה בהקמה וזכויות במקרקעין של הקבוצה הגיע בתום הרבעון ל-21.7 מיליארד שקל, לעומת 21.4 מיליארד בסוף 2021. בישראל מחזיקה הקבוצה בנכסים בשווי של 16.8 מיליארד שקל (77%) ובבריטניה בשווי של 4.9 מיליארד שקל (23%).
ההון המיוחס לבעלי המניות עמד בסוף מרץ 2022 על 7.7 מיליארד שקל, לעומת 7.6 מיליארד בסוף שנת 2021 ו-6.5 מיליארד שקל ברבעון המקביל אשתקד.
בסוף מרץ 2022 החזיקה אלוני חץ במזומנים ושווי מזומנים בשווי של 1.6 מיליארד שקל, לעומת 1.2 מיליארד בסוף 2021, ו-1.7 מיליארד ברבעון המקביל.
מנכ"ל ומייסד הקבוצה נתן חץ הסביר בשיחה עם כלכליסט היום כי אף שהעלייה בשיעורי האינפלציה הגדילה את עלויות המימון של החברה, היא נהנית מכך שחוזי השכירות בנכסיה צמודים למדד המחירים לצרכן, והיקף נכסיה גבוה בהרבה מהיקף החוב.
בהקשר לעליית הריבית ציין חץ כי גם אחרי עליית הריבית לאחרונה, עלות גיוס החוב של הקבוצה כיום נמוכה מהריבית בחובות הישנים אותם היא פורעת. חץ התייחס גם לירידות החדות בשערי המניות של חברות ההייטק, וציין כי אלוני חץ לא צפויה להיפגע מכך כיוון שרבות מחברות ההייטק גייסו הון רב במהלך השנים האחרונות שעדיין נתון לרשותן להמשך פעילות והשקעה.
במהלך הרבעון השקיעה אלוני חץ 204 מיליון שקל ברכישה של מניות אנרג'יקס, ו-72 מיליון שקל בהון של ברוקטון. כמו כן הנפיקה אג"ח בתמורה ברוטו של 781 מיליון שקל' וחתמה על הסדר אשראי עם בנק בישראל בהיקף של 150 מיליון שקל.
החברה חילקה באפריל האחרון דיבידנד בשווי של 131 מיליון שקל, וצפויה לחלק דיבידנד נוסף בהיקף של 54 מיליון שקל במהלך חודש יוני.