סגור

בקשה לתביעה נגזרת: הפניקס משווקת פוליסות מבטיחות תשואה שנאסרו לשיווק

לפי תביעה של 124 מיליון שקל שהוגשה לביהמ"ש המחוזי בת"א, חברת הביטוח משווקת עד היום פוליסות מגובות אג"ח מדינה שמשרד האוצר אסר את שיווקן. עוד נטען כי בפוליסות המשווקות לעובדי אל על הפניקס ביצעה תיארוך לאחור לסוף 1990

פרשת התיארוך לאחור של פוליסות מבטיחות תשואה המגובות באג"ח מדינה, שנחשפה בתוכנית זמן אמת של ערוץ הטלוויזיה כאן11, מגיעה לערכאות. בסוף השבוע הוגשה למחלקה הכלכלית בבית המשפט המחוזי בתל אביב בקשה לאישור תביעה נגזרת של 124 מיליון שקל נגד הפניקס אחזקות, נגד חברת הביטוח הפניקס, ונגד נושאי משרה בקבוצת הפניקס, בהם חברי דירקטוריון בהווה ובעבר.
לטענת התובע, יקיר תורג'מן, באמצעות משרד עוה"ד נאור־גרשט, חברי הדירקטוריון ונושאי המשרה הפרו את חובותיהם כלפי הפניקס אחזקות והפניקס ביטוח, בכך שאפשרו להפניקס ביטוח, במשך יותר מ־30 שנה, לגייס ולסייע לעמיתי הפניקס ביטוח מחברת התעופה אל על להנות מפוליסות מבטיחות תשואה המגובות באג"ח מיועדות שהונפקו על ידי המדינה, זאת אף שמשרד האוצר אסר את שיווקן של פוליסות אלו כבר בסוף דצמבר 1990.

1 צפייה בגלריה
עו"ד רנן גרשט
עו"ד רנן גרשט
עו"ד רנן גרשט
(צילום: עמית שעל)
לפי הדיווח של הפניקס אחזקות לבורסה, לטענת התובע, "הפניקס ביטוח פעלה להמשך שיווק פוליסות אלו לאחר דצמבר 1990, תוך שנהנתה מכספי המדינה, הפרה את הוראות הדין ותוך ביצוע פעולות של תיארוך לאחור (Backdating) של פוליסות ביטוח רבות. התובע מעריך את הנזק הישיר שנגרם לקבוצת הפניקס, ואשר נתבע על ידו, ב־124 מיליון שקל זאת בשל ההפרש הנובע מההבדלים במקדמי ההמרה בין הקצבאות ששולמו וישולמו בפוליסות מבטיחות התשואה, ששיווקן נאסר, לבין הקצבאות שהיו משולמות אילו היו מופקות פוליסות משתתפות ברווחים כדין.
עוד טוען התובע כי חברי הדירקטוריון חשפו את הפניקס אחזקות ואת הפניקס ביטוח לסיכונים רבים, ולהערכתו, אם משרד האוצר ידרוש מהפניקס ביטוח להשיב את מלוא הכספים שהוצאו מהמדינה שלא כדין, הרי שמדובר על החזר של 1.43 מיליארד שקל.
הפוליסות שנאסרו לשיווק הניבו למחזיקים בהן תשואה של 4% לשנה והצמדה למדד המחירים לצרכן, והיו מורכבות מרכיב חיסכון (72%) ומביטוח למקרה מוות (28%). ערך הפידיון של הביטוח היסודי היה 72% מהפרמיות ששולמו בתוספת ריבית שנתית מצטברת, התלויה בסדרת אג"ח ח"ץ (חיים צמודות) ובשנה שבה הוצאה הפוליסה. ואולם בהפניקס הוחלט לוותר בפוליסות אלה על רכיב הביטוח, ורכיב החיסכון היווה 100% מהצבירה, דבר שהגדיל מאוד את התשואה לעמית שהגיע לגמלאות.
משרד האוצר אסר על שיווק הפוליסות שהיוו נטל כבד על הקופה הציבורית, אך לטענת התובע, "אלא שעל מנת לגייס לקוחות חדשים ולהמשיך ליהנות בעצמה מפוליסות מבטיחות תשואה, פעלה החברה בניגוד להנחיות המדינה והמשיכה לשווק פוליסות אלה גם לאחר דצמבר 1990. כאמור, על מנת להכשיר את השרץ, השתמשה החברה במסמכים כוזבים ותיארכה לאחור את מועד הנפקת הפוליסות האלה.... והכל תחת עיניו (העצומות לרווחה, יש לומר) של דירקטוריון החברה - שידע או היה עליו לדעת ולא נקט כל פעולה. לו היה הדירקטוריון ממלא את תפקידו נאמנה, ודורש וחוקר את התנהלות החברה בכל הנוגע לפעילותו בעניין הפוליסות האלה, הרי שהיה עליו לעצור פעילות זו לאלתר".
הפניקס חתמה ב־31 בדצמבר 1990 על הסכם מול אל על להנהגתה של תוכנית פנסיה מקיפה לעובדיה הקבועים של חברת התעופה. לפי דוגמה שהובאה בכתב התביעה "מהצעה אישית לביטוח שהונפקה לעובד אל על, הנושאת את התאריך 14 בפברואר 1993 והמתאפיינת ברכיבי הביטוח מבטיח התשואה כמפורט בהסכם המסגרת, מצוין כי תאריך תחילת הביטוח הוא 1 בדצמבר 1990. ללמדך כי מדובר בתיארוך לאחור של תחילת תקופת הביטוח של יותר משנתיים".