סגור

כלל ביטוח: האספה לאישור מינוי הדירקטורים - בשבוע הבא

האספה לאישור מינוים של דוד גרנות ואהרון פוגל היתה אמורה להתקיים אתמול - אך נדחתה לבקשת רשות ניירות ערך

יומיים אחרי שדחתה את האספה לאישור מינוים של דוד גרנות ואהרון פוגל כדירקטורים בחברה, מודיעה כלל ביטוח על כינוס האספה ב-31 במאי, כלומר בשבוע הבא.
האספה היתה אמורה להתקיים אתמול, אבל יום קודם לכן הודיעה כלל על דחייתה.
כלל טענה בדיווח כי "האספה נדחית לבקשת רשות ניירות ערך לשם מיצוי בחינת השפעת מינוי שני הדירקטורים שמינוים על סדר היום של האספה על השליטה בחברה. החברה נתבקשה להעביר לרשות ניירות ערך את עמדתה הכתובה בנושא זה".

1 צפייה בגלריה
מימין דוד גרנות ו אהרון פוגל
מימין דוד גרנות ו אהרון פוגל
דוד גרנות ואהרון פוגל
(צילום: עופר חן, אוראל כהן)
ההתערבות של הרשות נעשתה אף שחוק החברות מאפשר לכל בעל מניות להציע מועמדים לדירקטוריון בכל חברה. כלל ביטוח לא התנגדה רשמית להצבעה לגבי השניים, אולם טענה כי מבחינת הדירקטוריון שלה שמונה חברים הם מספר מספיק, ואין צורך בהרחבתו בשני חברים נוספים.
גרנות ופוגל הומלצו על ידי אלפרד אקירוב, שמחזיק ב-15% ממניות החברה, ועל פי השקפת חלק מהדירקטורים המכהנים של החברה, הם אמורים להגדיל את השפעתו של אקירוב בחברה. לנוכח השקפה זו ביקשה רשות ניירות ערך מדירקטוריון כלל להביע את עמדתו לגבי צירופם וההשפעה שיש לצעד זה על השליטה בחברה בצורה מפורטת יותר למול מחזיקי מניות כלל.