סגור

אחרי הפסיקה הדרמטית נגד מיטב דש: ייצוגית נוספת נגד בית ההשקעות

באוגוסט פסקה שופטת בימ"ש המחוזי ד"ר מיכל גונן, במסגרת תביעה ייצוגית, כי בית ההשקעות ישיב רבע מיליארד שקל לעמיתים בגין גביית דמי ניהול בניגוד להסכמים. בייצוגית החדשה הנגזרת מהפסיקה, טוען בעל מניות כי למחזיקי המניות נגרם נזק של 141 מיליון שקל, כתוצאה מהתנהלותה של מיטב דש מאז שנת 2015, בה התקבלה התביעה

אחרי הפסיקה הדרמטית נגד בית ההשקעות מיטב דש בחודש אוגוסט האחרון, כששופטת בית המשפט המחוזי בתל אביב, ד"ר מיכל אגמון גונן, קבעה במסגרת תביעה ייצוגית שעליו להשיב לעמיתים למעלה מרבע מיליארד שקל בשל גביית דמי ניהול בניגוד להסכמים, מגיעה כעת תביעה ייצוגית נוספת נגד החברה, שנגזרת ממנה.
בית ההשקעות דיווח לבורסה על התביעה שהוגשה נגד נושאי משרה בחברה, בטענה שהפרו את חובת הגילוי, פרסמו דיווחים עם פרטים מטעים, פעלו ברשלנות ולא ביצעו הפרשות נאותות בדוחות הכספיים.
4 צפייה בגלריה
אילן רביב מנכ"ל מיטב דש 1
אילן רביב מנכ"ל מיטב דש 1
אילן רביב מנכ"ל מיטב דש 1
(צילום: עמית שעל)
הבקשה לאשר את התביעה כייצוגית הוגשה על ידי בעל מניות במיטב דש, שטוען כי למחזיקי מניות החברה נגרם נזק של 141 מיליון שקל כתוצאה מהתנהלותה של מיטב דש מאז שנת 2015, מועד התקבלותה של התביעה הייצוגית.
מניית מיטב דש צנחה בעקבות הפסיקה שניתנה בסוף אוגוסט ב-15% בתוך שני ימי מסחר ולפי התביעה החדשה שהוגשה על ידי בעלי המניות, מאז ועד היום היא איבדה כרבע משווייה במצטבר.
בין הנתבעים ניתן למצוא את יו"ר מיטב דש אלי ברקת, המנכ"ל אילן רביב, הדירקטורים ובעלי השליטה צבי ואבנר סטפק ובכירים נוספים בבית ההשקעות ובחברת הגמל. כתב התביעה הוגש ב-20 בספטמבר לבית המשפט המחוזי בתל אביב.
4 צפייה בגלריה
מוסף 8.12.16 אלי ברקת בעלים של דש אייפקס
מוסף 8.12.16 אלי ברקת בעלים של דש אייפקס
יו"ר מיטב דש אלי ברקת
(צילום: עמית שעל)
התובעים טוענים כי מיטב דש הטעתה את בעלי המניות בחמש דרכים שונות: ההטעיה הראשונה נוגעת לתיאור החברה עקב אישור הייצוגית ב-2015 כתביעה "שולית וחסרת כל חשיבות". ההטעיה השניה היא אי גילוי האומדן של ההשפעה הכספית הפוטנציאלית של הכרעת הייצוגית על מיטב דש. התביעה גורסת כי גם אם החברה האמינה כי סיכויי התביעה הייצוגית להתקבל היו נמוכים, היא עדיין הייתה צריכה להעניק גילוי אומדן לבעלי המניות.
ההטעיה השלישית היא הבחירה של החברה שלא להפריש הון לאחר שהבקשה לייצוגית התקבלה על ידי בית המשפט. זאת, למרות שמחקרים הראו כי בקשת תביעה ייצוגית להיות מאושרת לאחר קבלתה הינם גבוהים למדי. ההטעיה הרביעית נוגעת לדוחות השנתיים לשנת 2020, בהם לפי התביעה, החברה השמיטה את פסקת הערכת הסיכונים בקשר לתובענות הייצוגיות.
4 צפייה בגלריה
כנס שוק ההון 10.7.17 פאנל השקעות צבי סטפק מייסד ובעלים משותף מיטב דש
כנס שוק ההון 10.7.17 פאנל השקעות צבי סטפק מייסד ובעלים משותף מיטב דש
צבי סטפק מייסד ובעלים משותף מיטב דש
(צילום: אוראל כהן)
ההטעיה החמישית נוגעת לדוח המיידי שפורסם עם מתן פסק הדין ובו נכתב על השבת דמי ניהול בסכום של מעל ל-250 מיליון שקל. אולם, על פי התביעה, מציבור המשקיעים הוסתרה העובדה שסכום זה הוא בגין התקופה לסוף שנת 2015 וכי האומדן האמיתי לגבי סכום דמי הניהול שיש להשיבם לכל התקופה (עד 2021) הוא מעל לחצי מיליארד שקל. התיקון של מיטב דש לגבי הסכום נעשה בדיווח חוזר שנעשה בתחילת ספטמבר בו הבהירה כי קיים סכום נוסף.
חברי הקבוצה המיוצגים בתביעה הם המשקיעים שרכשו מניה או נייר ערך אחר של מיטב דש, למעט בעל השליטה, החל מספטמבר 2015 ועד לסוף הרבעון הראשון השנה או לאחר הודעת החברה על תוצאות התביעה. נציין כי בדוח לרבעון הראשון של השנה צוין כי מיטב דש ביצעה הפרשה של 27 מיליון שקל שביצע בית ההשקעות ברבעון הראשון.

4 צפייה בגלריה
אבנר סטפק 1
אבנר סטפק 1
אבנר סטפק
(צילום: אוראל כהן)