סגור

גואטה: "שיתופי פעולה בין מוסדיים ללא שקיפות פוגעים באינטרס הציבורי"

יו"ר רשות ני"ע התייחסה בין היתר לקשרים המתהדקים בין הגופים המוסדיים לקראת הצבעה על מינוי דירקטורים. בכנס איגוד החברות הציבוריות אמרה עוד גואטה כי "בלעדי השקיפות אנחנו עלולים להיקלע לשוק של קח–תן בין השחקנים - גופים שונים בעולם מפרסמים דוחות על הפעולות שלהם לקידום ממשל תאגידי ראוי בחברות"

יו"ר רשות ני"ע מעבירה ביקורת על מידת השקיפות החסרה בשיתופי פעולה בין גופים מוסדיים - קשרים שמתהקדים בעת האחרונה, בין היתר לקראת הצבעות על מינוי דירקטורים. בכנס איגוד החברות הציבוריות טענה יו"ר הרשות ענת גאוטה, שאין כיום אפשרות לבקרה ציבורית על החלטות שמתקבלות במסגרת שיתופי הפעולה האמורים.
שיתופים הפעולה הללו מתחזקים בחברות ללא גרעין שליטה - שתופסות יותר ויותר מקום בשוק הישראלי. אחת התוצאות של התהליך הוא העברת הכוח למשקיעים המוסדיים (מנהלי קרנות הפנסיה וקופות הגמל). הדוגמה הבולטת האחרונה לשיתוף הפעולה בין הגופים היתה בהצעה מכרעת בשופרסל, עם השבתו של איציק אברכהן לענקית הקמעונאות בתפקיד יו"ר, לאחר הדחתו מתפקיד המנכ"ל.
לפי גואטה " שיתוף פעולה בין גופים חזקים בלי שקיפות ודיווח לציבור מקשה על קיומה של בקרה ציבורית שהיא הכרחית כדי להבטיח את האינטרסים של הציבור. בלעדי השקיפות אנחנו עלולים להיקלע לשוק של קח–תן בין השחקנים".
להשקפת הרשות, השוק חייב לאמץ מבנה ברור של שיתופי פעולה בין מוסדיים ותאגידים ליצירת ממשל תאגידי טוב יותר, בדומה לפרקטיקה המקובלת בשווקים מערביים. "מוסדיים שונים בעולם מפרסמים את דוח הסטיוארשיפ שלהם, שבו מתוארת הפעולות בהן הם נוקטים על מנת לקדם ממשל תאגידי ראוי בחברות. כך למשל בשנת 2021 בלקרוק דיווחה על גידול של 40% בשיתופי הפעולה שלה עם תאגידים, היא פרסמה את המגעים ואת המטרות שלהם ואת הערך שהם הניבו למשקיעים. הדבר הזה חסר אצלנו וחשוב שניישר קו בעניין הזה ויפה שעה אחת קודם".
גואטה הבהירה כי אינה תומכת לחלוטין בעמדה שקוראת להפקיע את האחריות מהמוסדיים ולהעביר אותה לוועדה ציבורית שתמנה דירקטורים בשוק ההון ותחליט בנושא הצבעות. זאת מאחר שהפעילות הזו חייבת להיות בלתי נפרדת מניהול השקעות.
עמדה זו של רשות ניירות ערך שונה במהות לעמדתה של רשות שוק ההון, הרגולטור שאחראי על הגופים המוסדיים. יו"ר רשות שוק ההון, משה ברקת, מקדם הקמת ועדות הצבעה בקרב המוסדיים כדי שאלו יפעלו במתכונת של פיקוח ובקרה בלתי תלויים בגופים עצמם, בעלי המניות. ועדת ההשקעות לא תמונה על ידי הגוף המוסדי אלא על ידי ועדה ציבורית שתמונה על ידי שר האוצר בדומה למתכונת הוועדות הבוחרות דירקטורים בחברות ביטוח או בנק ללא שליטה. ניתוק הוועדה מהחברה ומהגוף המוסדי תביא להצבעות ניטרליות לטובת החוסכים בלבד גורסים ברשות שוק ההון בניגוד לעמדת רשות ניירות ערך.