סגור

קרן רגנאר משקיעה 25 מיליון שקל בדלק נכסים, לפי שווי חברה של 738 מיליון שקל

רגנאר מקבוצת קרנות אלפא של גבי דישי תקבל בתמורה 3.27% מהון המניות של דלק נכסים; ההון העצמי שלה עמד בסוף הרבעון ה-3 על 618 מיליון שקל, כך שההשקעה נעשית בשווי גבוה מההון העצמי; להב אל אר של אבי לוי מחזיקה ב-40% ממניות דלק נכסים ושואפת להנפיק אותה בבורסה

קרן רגנאר, מקבוצת קרנות אלפא של גבי דישי, המנוהלת בידי דישי ווזכי רכטשאפן, משקיעה 25 מיליון שקל בדלק נכסים. דלק נכסים היא חברה אחות שפוצלה מדלק ישראל, ומחזיקה בבעלות על חלק מנכסי הנדל"ן של דלק.
להב אל אר שנשלטת בידי אבי לוי מחזיקה 40% ממניות דלק נכסים. אורי מנצור, איש העסקים מירושלים והשותף של להב בדלק ישראל, מחזיק ב-35%, וב-25% מהמניות מחזיקה קבוצת דלק של יצחק תשובה שמכרה את השליטה בדלק ישראל ללהב אל אר לפי שווי 750 מיליון שקל.
העיסקה נעשית לפי שווי של 738 מיליון שקל לדלק נכסים לפני הכסף (הערכת שווי החברה לפני ההשקעה), ורגנאר תקבל בתמורת ל-25 מיליון השקלים שתזרים לחברה, 3.27% מהון המניות של דלק נכסים, כך שיתר בעלי המניות ידוללו בהתאם.
ההון העצמי של דלק נכסים עמד בסוף הרבעון השלישי על 618 מיליון שקל, כך שההשקעה נעשית בשווי מעל ההון העצמי. רגנאר מקבלת אופציה להשקעה של 25 מיליון שקל נוספים לפי שווי עתידי, כשבמקרה של הנפקה בשמונה השנים הקרובות יהיה השווי 87.5% משווי החברה בהנפקה.
דלק נכסים דורגה לאחרונה בדירוג מקדמי A- עם תחזית דירוג יציבה, וכן נקבע A לאג"ח לא מובטחות בהיקף של עד 500 מיליון שקל, שבכוונתה לגייס. להב שואפת להנפיק את דלק ישראל ודלק נכסים בבורסה בשנה הקרובה.