סגור
טיפול רכב מוסך חלקי חילוף
טיפול במוסך (שאטרסטוק)

תיקוני הרכב יוזלו? המדינה רוצה לפתוח את שוק מוסכי ההסדר לתחרות

רשות שוק ההון פרסמה טיוטה לפיה לרשימת מוסכי ההסדר המוגבלת יצורפו "מוסכים מוסכמים", שגם בהם ניתן יהיה לתקן את הרכב. חברות הביטוח יפרסמו את דירוג המוסכים לפי טיב השירות שלהם, על חברות הביטוח ייאסר להתקשר בהסכם מסחרי המגביל את המוסך המוסכם בסכום תיקון הרכב או בממוצע עלות תיקון רכב

המאמץ להקטין את עלויות המחיה בישראל מגיע לביטוחי הרכב. טיוטה שפרסמה היום (ד') רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון לעדכון ההוראות בענף רכב רכוש, כוללת הרחבה של מספר המוסכים והשמאים שיוכלו לספק שירות למבוטחים בחברות ביטוח – על ידי הרחבת רשימת מוסכי ההסדר.
על פי הרשות, הרחבת הרשימה, תסיים את ניגוד האינטרסים המובנה בין הלקוח המבוטח לחברות הביטוח, סוכני הביטוח, השמאים והמוסכים. פתיחת השוק של ענף המוסכים לטיפול ברכבים מבוטחים תביא לשכלול השוק, פתיחת התחרות, הורדת מחירי החלפים ושיפור שירותי התיקון, כך מקווה הרשות.
מוסך הסדר הוא מוסך שנמצא בהתקשרות קבועה עם חברת הביטוח, כאשר כל חברת ביטוח מפרסמת לסוכני ביטוח את רשימת מוסכי ההסדר שעמם היא עובדת. המספר המועט של מוסכי הסדר שעובדים עם חברות ביטוח מביא לעלייה במחירי החלפים ולעיוות שוק המוסכים שמתגלגל למחירי הביטוח. הרשות מבקשת לשנות את ההגדרות בשוק ולצרף לרשימות האמורות "מוסכים מוסכמים" שבהם יהיה ניתן לתקן את הרכב.
המושג הסדר לא יחול עוד עם פתיחת המוסכים המוסכמים. היחס היום בין מוסכי הסדר למוסכים פרטיים עומד על 40% לעומת 60% בהתאמה. תיקונים במוסכים פרטיים, לפי הרשות, מביאים להצפת מחירים של חלקי חילוף לרכבים, מתוך הרצון להגדיל את היקפי התשלומים עבור מבוטחים בתביעות הביטוח. לפי נתוני הרשות, תביעה ממוצעת לרכב שתוקן במוסכי הסדר נאמדת ב-8,000 שקל, לעומת שווי כפול במוסכים פרטיים.
מוסכי הסדר, אשר עובדים עם שומות קבועות, עובדים פחות או יותר תחת מחירים קבועים. הגדלת המטריה של מוסכים שיעבדו כפי שעובדים מוסכי ההסדר תביא להשקפת הרשות להוזלה במחירי החלפים, שתגולם לבסוף במחירי הביטוח.
בהתאם לנתונים, השימוש העולה במוסכים פרטיים הביא לעלייה בפרמיה שחברות הביטוח גובות, מתוך ההכרה כי בתביעות הן ישלמו יותר. ענף ביטוחי הרכב כולל 360 אלף תביעות בשנה, והיקף הפרמיות בו נאמד ב-8 מיליארד שקל. 70% מההוצאות בפרמיה של חברות הביטוח היא עלות התיקונים.
על פי הטיוטה, חברת ביטוח לא תתקשר בהסכם מסחרי המגביל את המוסך המוסכם בסכום תיקון הרכב או בממוצע עלות תיקון רכב, מתוך מתוך הרצון להקטין את ניגוד העניינים בין המבוטח לחברת הביטוח. בנוסף חברות הביטוח יפרסמו את דירוג המוסכים לפי טיב השירות שלהם. בנוסף, למן ההתקשרות עם מוסך הסכם יתאפשר לכל מוסך אחר בעל מאפיינים דומים לאותו המוסך, ועל בסיס אמות מידה מקצועיות אשר ייקבעו על ידי חברת הביטוח, להתקשר עמה בהסכם התקשרות זהה. על בעל המוסך מצידו, לא יתאפשר לתת כל תמורה או כל טובת הנאה אחרת לסוכן ביטוח, שמאי או כל גורם אחר בקשר לתיקון במוסך.
הטיוטה מביאה גם לשינוי ברשימת השמאים בהם עושים שימוש במדידת הנזק לרכב. על מנת למתן את ניגוד האינטרסים בין שמאי שנבחר על ידי חברת ביטוח לבין המבוטח, רשות שוק ההון קובעת כי במידה שהמבוטח מבקש לאחר תאונה לעשות שימוש בשמאי ממאגר השמאים העובדים עם החברה, חברת הביטוח תשלוף באופן רנדומלי שמאי מהרשימה ולא תבחר את המועדף עליה. בגרסה הראשונה של הטיוטה, משה ברקת, יו"ר הרשות, ביקש לאפשר למבוטח לבחור שמאי כראות עיניו מרשימת השמאים, אולם לאחר דין ודברים עם חברות הביטוח ונציגי השמאים, נמצאה פשרה.
היום השמאי נבחר על ידי המבוטח, אולם בפועל, המבוטח לרוב בוחר בשמאי שהומלץ לו על ידי מנהל המוסך והמבוטח לא מזהה את ניגוד האינטרסים בו הוא עומד למול המוסך, השמאי וחברת הביטוח. מנגנון הבחירה הרנדומלי יביא לסיום ניגוד האינטרסים. הרשות הבטיחה גם סוכריה לשמאים, כאשר החליטה כי אלו יפסיקו לעבוד תחת מודל שכר בסיסי קבוע (דרך החברות) ויוכלו לתמחר את השעות שלהם לפי ותק ואיכות.
הצורך במאבק בקשר הקיים בין שמאים לבין חברות ביטוח התברר בחודשים האחרונים לנוכח "פרשת האובדנים" שהתקיימה באיילון. הפרשה נוגעת לפרקטיקה פסולה שהייתה נהוגה באיילון בין השנים 2018 ל-2020. בתקופה זו מכרה החברה חלקי חילוף מתוך מכוניות שהיו אמורות להיות מוכרזות כ'טוטאל לוס'. החברה עבדה מאחורי הקלעים עם שמאים כדי "להכשיר" את אותם חלקים ולאחר מכן למכור אותן במגרשי מכוניות, תוך גזירת רווח. רשות שוק ההון אמורה להטיל קנס על חברת הביטוח לנוכח הסיכון אותה העמידה איילון את מבוטחיה ובכלל.
טיוטת הרשות פורסמה על מנת לקבל את הערות השוק, שלב שאמור להסתיים תוך שבועות ספורים. הרשות תשאף לקיים את הרפורמה עוד בתקופתו של היו"ר הנוכחי משה ברקת שיסיים את תפקידו באוקטובר הקרוב.