סגור
הרס בתים הרוסים שרופים ב קיבוץ בארי  התקפת 7 באוקטובר
בית שרוף בקיבוץ בארי (צילום: גדי קבלו)

הממשלה אישרה פה אחד את תקציב שיקום חבל תקומה: 19 מיליארד שקל בחמש שנים

הממשלה אישרה את 'תכנית החומש' של מנהלת תקומה לשיקום, חיזוק ופיתוח חבל התקומה. 14 מיליארד מהתקציב אושרו לשיקום החבל לאורך 2023-2028 ו-5 מיליארד הנותרים שוריינו לפיתוח בין 2025-2028, את הפירוט לגביהם הממשלה תאשר בהחלטה נוספת בשנת 2024

חצי שנה לאחר השבת השחורה: הממשלה אישרה היום אחר הצהריים (ד') פה אחד את התוכנית האסטרטגית- 'תכנית החומש' של מנהלת תקומה לשיקום, חיזוק ופיתוח חבל התקומה. התוכנית שאושרה הינה בהיקף של 19 מיליארד שקלים ל-5 שנים (מיליארד שקל בשנת 2023 ועוד 18 מיליארד שקל בשנים 2024-2028).
14 מיליארד מתוך התקציב אושרו לשיקום החבל לאורך 5 שנים 2023-2028 ופיתוח לשנת 2024. חמש מיליארד שקלים הנותרים שוריינו לטובת פיתוח חבל התקומה בין השנים 2025-2028, ואת הפירוט לגביהם הממשלה תאשר בהחלטה נוספת בשנת 2024.
התכנית כוללת עוגנים משמעותיים שיאפשרו בין היתר את חיזוק מכללת ספיר, הקמת מרכז חוסן בין לאומי, הקמת מערך אג-טק אזורי, הקמת מרכז הספורט ההישגי "וינגייט דרום", תכנית להנגשת החבל באמצעות תחבורה ציבורית לחלקים נוספים בארץ ועוד.
התכנית מושתתת על עקרונות של ראייה הוליסטית ודחיפה מתמדת קדימה, שיתוף והיוועצות, שקיפות לאורך כל הדרך, שיתוף פעולה עם ההנהגה המקומית, מחויבות לתוצאות, תכנון בר קיימא ובנייה מחודשת מיטיבה, חיבור בין צרכים מהשטח למדיניות מושכלת, חדשנות, אימוץ גישת תכנון גמישה ומותאמת לשינויים, השקעה בעוגנים אזוריים ובפעולה בראייה מרחבית ומערכתית, ניהול תכנון מתכלל, רב תחומי ובר קיימה, אמון ושיתוף ונכונות לשותפויות רב מגזריות.
התכנית כוללת השקעות רחבות בתחומי הקהילה והפרט, בסביבת החיים לרבות בדיור, בינוי ותשתיות, בתחום כלכלה, עסקים ותעסוקה, חקלאות, תיירות ומורשת והנצחה, וכוללת בתוכה הן עוגנים חבליים, הן פעולות ותוכניות ברמת הרשות המקומית בכל תחומי החיים והן אפשרות לגמישות תקציבית ליישובים עצמם.
במסגרת התוכנית יינתן מענה על פי אבני היסוד שהוגדרו במתווה שאושר בממשלה בחודש דצמבר 2023, ובהם אדם וקהילה במרכז, חינוך איכותי,בינוי ודיור - סביבת חיים מיטיבה ((Build Back Better), תשתיות תומכות צמיחה, חיזוק משק האנרגיה, חיזוק התעסוקה, סיוע לעסקים ,מסחר, תעשייה ותעשייה חקלאית ופיתוח כלכלי, וחיזוק הביטחון האישי והלאומי.
התוכנית הלאומית לשיקום ופיתוח חבל התקומה גובשה על ידי מנהלת תקומה בחודשים האחרונים ביחד עם הקהילות, הרשויות, משרדי הממשלה וגורמי מקצוע נוספים.