סגור
Dun's 100

עלייה והסדרת מעמד בישראל בזמן מלחמה

האם המלחמה הקלה על המבקשים לעלות ולהשתקע בישראל או שההיפך הוא הנכון

בקשות לעלייה ולהסדרת מעמד בישראל, מנוהלות באופן שוטף עפ"י מדיניות בלתי מתפשרת של משרד הפנים. פרוץ המלחמה והתמשכותה על גבי תקופה כה ארוכה מציבה אתגרים משפטיים וביטחוניים ייחודיים בפני מדיניות זו ומציבים את הצורך בבחינתה המחודשת;
פרוץ המלחמה וגל האנטישמיות המתגבר בעולם כיום, הביאו איתם "גל צונאמי" של פניות מטעמם של אנשים, שביקשו ליישם את חוק השבות המאפשר לכל יהודי לעלות לארץ ישראל ולקבל אזרחות ואף פניות רבות ממבקשים זרים, שאינם יהודים, מטעמים שונים, אשר ביקשו להשתקע בישראל דווקא בתקופה זו. מבקשים אלו, לא אחת נתקלו באופן מפתיע בחסמים שלא היו שם קודם למלחמה, שכן נוסף על המדיניות שהייתה נהוגה עד ה6.10.23 משרד הפנים נדרש כעת לבדוק ביתר שאת ובקפידה את הרקע של המבקשים והמסמכים המוגשים לו בחשדנות רבה, לוודא שאין בין המבקשים כאלה העלולים לסכן את ביטחון המדינה או כאלה המבקשים לנצל שעתה הקשה של המדינה. זהו תהליך מסובך ומורכב.
1 צפייה בגלריה
בר נבון
בר נבון
בר נבון
(צילום: מייקל כהן)
על אף ההכרה כי למשרד הפנים האחריות לפעול בזהירות תוך שמירה על עקרונות הדמוקרטיה, הביטחון וזכויות האדם של האזרחים והתושבים, יש לוודא כי ההליך אינו פוגע בזכויות היסוד של המבקשים אם בבקשה למקלט, לעלייה או כל סיבה אחרת. אם יוכח כי אכן נצפתה פגיעה כזו, דלתות הערכאות המשפטיות פתוחות בפניי המבקשים לערער על ההחלטה ואף על מדיניות .
בסופו של דבר המלחמה תסתיים, בצורה זו או אחרת, בתפילה כי תסתיים עם השבת כלל חטופינו, ויש לשאוף להמשך מדיניות מאוזנת שמתייחסת ברגישות לצרכי העולים ולמבקשים, גם בזמן חירום, תוך שמירה על האינטרסים הביטחוניים והמשפטיים של מדינת ישראל. בכך ניתן להבטיח את המשך קיומה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, הפועלת בהתאם לעקרונות הצדק והחוק.
מאת עו"ד בר נבון, שותפה ומייסדת, הראל נבון עו"ד
d&b – לדעת להחליט