סגור
משפט נתניהו - המשך חקירה נגדית של בעז בן צור על מומו פילבר שלמה פילבר
שלמה פילבר (צילום: יואב דודקביץ)

פרשנות
עדות פילבר הגיעה לסיומה: ניסיון אחרון להחיות את גופת פגישת ההנחיה

היום סיים שלמה פילבר שלושה חודשים של עדות מפרכת, מייסרת, מזגזגת, רבת פנים ורבת מוטבים. לתביעה הותיר את התעקשותו על קיומה של פגישת ההנחייה. להגנה הוא מותיר את הערפל סביב מועד קיומה, לצד סימני שאלה כבדים על אמינותו

גופתה של פגישת ההנחייה הוצאה הבוקר (ד') מקברה. השופטים והסניגורים התאספו סביבה כדי לחזות במאמצי ההחייאה שביצעה בה התובעת עו״ד יהודית תירוש. "היי, תראו, היד זזה, העיניים מצמצו!", זעקה תירוש בהתרגשות. "כלום לא זז!", צעקו בתגובה הסניגורים בועז בן צור וז׳ק חן.
כמובן שלא כל הנוכחים בנתיחה שלאחר המוות הזו שותפים במידה שווה לצער הפרידה מהמנוחה - השופטת רבקה פרידמן-פלדמן מסרבת עדיין לחתום על תעודת הפטירה. ורק תירוש עדיין שולחת שוקים חשמליים שמקפיצים את הגופה, רגל פה, רגל שם, מייחלת שתקום על רגליה ותשוב לקפוץ בכוחות עצמה.
המאמץ של תירוש בחקירה החוזרת שלה הבוקר בבית המשפט המחוזי בירושלים התמקד באפשרות שהפגישה שבה הנחה ראש הממשלה נתניהו את מנכ״לו שלמה פילבר להיטיב עם בזק ושאול אלוביץ׳ התקיימה ביום רביעי, 10 ביוני 2015 - כלומר, בשבוע הראשון למינויו של פילבר (ב-7 ביוני), לפני פגישתו עם בעל השליטה אלוביץ' ויועצו אלי קמיר ב-13 ו-14 ביוני.
המועד הזה אמור להתיישב גם עם התזה של התביעה, וגם עם ההפרכה של הסניגורים שקעקעו את התאריך המקורי של פילבר – ימי שני ושלישי שלפני יום רביעי שאותו השליכה היום תירוש לזירה.
תירוש סיפרה על פגישה של פילבר שנקבעה לאותו יום בצהריים עם דוד שרן, מנהל לשכת נתניהו, שלשכותיהם צמודות זו לזו. היא פירקה לדקות את הנוכחות של פילבר ב״אקווריום״ ושאלה: ״במקטע הזמן הזה אינך יכול לשלול שהיית בפגישה עם ראש הממשלה? עו״ד בן צור קטע את התשובה: "העד נשאל על זה וענה בראשית ובנגדית". השופט משה בר-עם הצטרף למאמצי ההגנה: "העד כבר השיב לשאלה הזו. העד אומר מה שהוא זוכר. עכשיו גברתי מנסה לקעקע את הגרסה שלו, אבל אלו לא שאלות השלמה".
הדיון היה מיועד בעיקרו למיטיבי לכת. הוא התרכז במותר והאסור בחקירה חוזרת. הסניגורים הרבו להתנגד בטענה שתירוש מנסה להחיות את הגופה באמצעים פסולים. עו״ד ז׳ק חן היה הנרגש מכולם: ״החקירה הנגדית שלנו קעקעה את החקירה הראשית. זה תפקידנו וזו לא עילה לחקירה חוזרת. חברתי תירוש טוענת שהיא משלימה פרטים לתמונה המלאה, אבל הבעיה היא שהיא לא הציגה כלום מכל זה בחקירה הראשית".
"חברתי טוענת שהעד פילבר מוטה לטובת ההגנה", הוסיף עו"ד חן. "זו אמירה צינית שחוטאת לאמת. הוא מוטה לטובת התביעה, וגם זה בגרסתו השקרית בגלל החרב שמונפת על ראשו. הוא מעיד ומסתכל בפחד לכיוון התביעה. זו לא חקירה חוזרת, כבודכם, זה מקצה תיקונים כדי להטיל ספק בתזת ההגנה, לא כדי לשרת את האמת״.
תירוש התעקשה על לגיטימיות המהלך: ״התשובות של העד לגבי פגישת ההנחייה נמצאות בהודעות שמסר במשטרה שאותן ביקשנו להגיש, ובתחילת החקירה הראשית. אנחנו רוצים להראות את התמונה השלמה, ובחקירה החוזרת היום אני מנסה להשלים את התמונה״.
אלא שהמשימה הזו באמצעות עד כשלמה פילבר היא די קשה. לאיש יש נטייה סדרתית ״לא לאשר ולא לשלול״. נכון, הוא עומד על כך שהייתה הנחייה, אבל הוא לא בדיוק תורם, שלא לומר מחרב, את האפשרות לעגנה במועד מוסכם, ובמיוחד במועד שישרת את התזה של התביעה – בחלון הזמנים שלאחר המינוי ולפני המפגש עם אנשי בזק.
היום סיים שלמה פילבר שלושה חודשים של עדות מפרכת, מייסרת, מזגזגת, רבת פנים ורבת מוטבים. לתביעה הותיר את התעקשותו על קיומה של פגישת ההנחייה. להגנה הוא מותיר את הערפל סביב מועד קיומה, לצד סימני שאלה כבדים על אמינותו. לכן, יעלה משקלן של הראיות מזמן אמת – מיילים, מסמכים, ווטסאפים.
בסופו של יום, הכאוס הזה משרת את ההגנה שתפקידה להטיל ספק סביר, ונדמה שאת המכשול הזה היא צלחה, אם כי השופטים עשויים להגביה את המכשול למקום שקשה יהיה לצלוח אותו – לקבוע שמספיקה להם עצם ההנחייה, ומועד קיומה חשוב פחות. זו תהיה הזירה המרכזית שגלונים של דיו מדפסת יישפכו עליה בסיכומים.
בחישוב מורכב שלא נלאה בפרטיו עולה שאם הכל יתנהל כשורה, כלומר בלי הפסקות קורונה ארוכות ושמירת קצב של שלושה דיונים בממוצע בשבוע, הסיפור יסתיים בפסק דין חלוט, לאחר ערעור לעליון, בסביבות 2030. אין לדעת כמה מהשנים האלה נתניהו יהיה ראש ממשלה והאם יעלה בידו לפוצץ את המשפט עוד לפני סיומו באמצעות מינויים וחקיקות.
אם בכל זאת נגיע לגמר, נתניהו ואלוביץ' יהיו כבר בני 82, גיל קצת מתקדם מכדי להיכנס לכלא. צבי בר נכנס בגיל 84, אבל קיבל חנינה. בכל מקרה, המשפט הזה עלול להיכנס להיסטוריה כמשפט היחיד שבו לא חשוב מה העונש שיושת בסופו של יום על הנאשמים, ברור לגמרי שהעונש שהמדינה עומדת לשלם הוא גבוה פי כמה וכמה. סיכומי הקטיגור, נתניהו וצוות עוזריו, יישמעו במערכת הבחירות הקרובה, והשאלה היא האם הם ידרשו עונש מוות למערכת המשפט או יסתפקו בריסוקה והמרתה למשהו שונה לגמרי.