סגור
יוסי כהן לשעבר ראש המוסד
ראש המוסד דאז יוסי כהן. "לא זוכר את האירוע" (צילום: יובל חן)

פטור לסוכן חשאי: ההטבה שסידר המוסד לפורשיו - בניגוד לחוק

במשך שנים התעלם המוסד מדרישת ביטוח לאומי לנכות לגימלאיו תשלומים, וסידר לפורשיו הטבה שיכולה להגיע לעשרות אלפי שקלים. כשהחלה ב־2021 הגבייה המלאה, יצאו הגימלאים למאבק והצליחו להקפיא את המצב הקיים 

המוסד העניק לגמלאיו הטבה כלכלית בשווי של כעשרות אלפי שקלים באמצעות קיצוץ תשלומי ביטוח לאומי שלהם, לכאורה בניגוד לחוק. כך עולה ממסמכים שהגיעו לידי שומרים. גורם הקשור לביטוח לאומי, שביקש להישאר בעילום שם, אישר את הפרטים.
בדומה לצה"ל, אנשי ארגוני הביטחון יכולים לצאת לפנסיה מוקדמת וזכאים ל"פנסיית גישור" עד שיגיעו לגיל הפרישה הקבוע בחוק. עם הפרישה ניתנת להם האפשרות לבצע היוון, שהוא מעין ״מקדמה״ על חשבון הפנסיה העתידית. כלומר, לקבל סכום חד־פעמי גדול עם הפרישה ואז קצבה מוקטנת מדי חודש, וזאת עד לתקרה של רבע מסכום הקצבה החודשית למשך שש שנים.
החל מ־2004 התגלעה מחלוקת מול ביטוח לאומי לאחר שהתברר שארגון הביון ניכה דמי ביטוח לאומי רק על הקצבה המוקטנת לאחר ההיוון, ולא על הסכום המלא ששולם. המסמכים מעלים כי לפחות מאז 2007 שלח ביטוח לאומי מדי שנה מזכר שבו הבהיר כי יש לנכות לגמלאים דמי ביטוח על מלוא סכום הקצבה, כאילו לא בוצע היוון, אך המוסד המשיך בשלו.
ההפרש בדמי ביטוח לאומי יכול להגיע גם למאות שקלים בחודש, ועשוי להצטבר לעשרות אלפי שקלים לכל פורש. "לא יכול להיות שאדם שהיוון את הפנסיה שלו בעצם מעניק לעצמו בכך מעין פטור עקיף של דמי ביטוח לאומי בניגוד לחוק", אומר לשומרים גורם הקשור לביטוח לאומי. "אם הוא מקבל בהיוון נאמר מיליון שקל, ויוצר לעצמו פטור עד גיל 67, יש לזה משמעות כלכלית אדירה".
סביב 2020 עבר הטיפול בשכר העובדים והגמלאים במוסד לחברה חיצונית, שהקפידה על ההנחיות וביצעה ניכוי מלא של דמי ביטוח לאומי כאילו לא בוצע היוון. המשמעות היתה שמאות גמלאי הארגון גילו להפתעתם שהפנסיה שלהם קוצצה במאות שקלים בחודש. הדבר יצר תסיסה והגמלאים החלו לפעול באמצעות "אגמון", עמותת גמלאי המוסד.
העמותה פעלה מול צמרת המוסד ומול ביטוח לאומי, ובשלב מסוים אף נערכה פגישה בין ראש המוסד דאז יוסי כהן והנהלת ביטוח לאומי. הפגישה בראיית פורשי המוסד היתה מוצלחת, ובתחילת מרץ 2021 דווח לגמלאי הארגון כי הוחלט לבצע "הקפאת מצב" ולהשאיר את העניינים כפי שהיה נהוג מאז 2004. כלומר, כל מי שפרש עד אז המשיך לשלם ביטוח לאומי רק על הקצבה המוקטנת, ודמי ביטוח לאומי שכבר נגבו מאותם פורשים הוחזרו להם. הפגישה כונתה "יוזמה חשובה וחיובית במיוחד" של כהן. לא ברור מה הוחלט לגבי מי שפרשו לאחר מכן.
ממשרד ראש הממשלה נמסר בתגובה בשם המוסד: "כלל הניכויים מהגמלאות של פורשי המוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים בפנסיה תקציבית מבוצעים לפי דין ועל דעת הרשויות הנוגעות בדבר". יוסי כהן אמר שאינו זוכר את האירוע.
ביטוח לאומי: "אנחנו פועלים בהתאם לתקנות הקבועות בחוק ולפסיקה, שקבעו שחישוב התשלום במקרים של היוון לפנסיה של פנסיונרים מארגוני הביטחון הוא שונה. גם פנסיונרים מגופי הביטחון משלמים ביטוח לאומי ואינם פטורים מתשלום".