סגור
לשכת הוצאה לפועל
לשכת הוצאה לפועל: יטופלו עניינים דחופים בלבד (צילום: באדיבות דוברות רשות האכיפה והגבייה)

בעקבות המלחמה: דחיית מועדי תשלום למאות אלפי חייבים בהוצאה לפועל ובהליכי חדלות פרעון

במערכת הוצאה לפועל ישנם כ- 551 אלף חייבים וכ-8600 חייבים במסגרת הליכי חדלות פירעון. ההקלות לא יחולו על התשלום השוטף של חייבים בנושא מזונות.

לידיעת מאות אלפי החייבים במערכת ההוצאה לפועל ולמי שמצוי בהליך חדלות פירעון במסגרת מערכת ההוצאה לפועל: רשות האכיפה והגבייה הודיעה היום על דחיית מועדי תשלום לחייבים בהוצאה לפועל ובהליכי חדלות פרעון. בהודעת הרשות נמסר כי "אם בשל מצב החירום המיוחד אין באפשרותך לשלם את צו התשלומים החודשי בהוצאה לפועל או את צו התשלומים החודשי בהליכי חדלות פרעון (סכום כספי שמפקיד החייב כל חודש לקופת הנושים -ל.ד) , לא נדרשת הגשת בקשה להארכת מועדים ולא ינקטו כנגדך צעדים. מועדי התשלום של צווי התשלומים בהוצאה לפועל נדחים עד לסיום מצב החירום המיוחד. יובהר, כי הריבית תמשיך להיצבר על החוב", הודיעה הרשות. לעדכון מועד פקיעת מצב החירום יש לעקוב באתר הרשות. יש להדגיש כי ההקלות לא חלות על התשלום השוטף של חייבים בנושא מזונות.
כמעט בכל תיק הוצאה לפועל יש צו תשלומים. במערכת הוצאה לפועל נכון לסוף שנת 2022 ישנם 551,129 חייבים, ובתחום חדלות הפירעון בהוצאה לפועל קיימים כ-8600 חייבים.
חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי נכנס לתוקף ב-15 בספטמבר 2019 והוא מסדיר את הליכי חדלות פירעון בחקיקה עדכנית. עד ספטמבר 2019 בקשות לפשיטות רגל (שהוגשו על ידי החייב עצמו או הנושה של החייב) הוגשו לבתי המשפט המחוזיים בארץ, ומאז הם כבר אינם הכתובת. למעשה, מי שמבקש להכריז על עצמו פושט רגל צריך להגיש את בקשתו בהתאם לחוב שלו להוצאה לפועל או לממונה על חדלות פירעון. מערכת ההוצאה לפועל מטפלת בהליכי חדלות פירעון של יחיד בעל חוב הנמוך מ- 150,000 שקל. הממונה על הליכי חדלות פירעון במשרד המשפטים (הכנ"ר) מטפל בהליכי חדלות פירעון של יחיד בעל חוב מעל 150,000 שקל.
השבוע פורסם כי בשל המצב הביטחוני ונוכח ההכרזה על מצב חירום מיוחד יצאו תקנות המספקות הקלות על מאות אלפי חייבים במערכת ההוצאה לפעול. מיום שני השבוע ועד ה-13 באוקטובר יפעלו לשכות ההוצאה לפועל במתכונת מצומצמת ויטופלו עניינים דחופים בלבד. בין השאר לא תהיה קבלת קהל, לא יתקיימו דיונים, לרבות דיוני הבאה ומאסר ולא יבוצעו הליכים מבצעיים. כלומר, בין השאר לא ניתן יהיה להטיל עיקולים על חייבים ועוד.