סגור

העדר מאגרים אסטרטגיים – מתכון לאסון במשק החשמל

השבתת חלק משדות הגז של ישראל לחמשה שבועות עם תחילת מבצע חרבות ברזל הציפה את האיום לאבד כמחצית מאספקת החשמל בעת מלחמה נרחבת בשתי חזיתות בהעדר מאגרים אסטרטגיים לגז, סולר ופחם. המחיר של התעלמות הממשלה מן הצורך להקים מאגרים עד כה יחייב השקעות עתק במיליארדים במשך עשור וייקור חד של מחיר החשמל לצרכן.
בניגוד לאירופה, לא השכילה ממשלת ישראל – למרות אזהרות תקופתיות מראשי משק האנרגיה –להקים מאגרים אסטרטגיים של סוגי דלק חלופי לגז טבעי וכן גז טבעי לשלושה חודשים לפחות בגלל העלות הגבוהה.
כיום מהווה הגז הטבעי כ-71 אחוז מסך ייצור החשמל משלושה שדות בים – כריש לוויתן ותמר. הפחם מהווה כ-17 אחוז ממקורות ייצור החשמל ואילו אנרגיות מתחדשות מהוות כ-12 אחוז מייצור החשמל, מחצית ממה שתכנן משרד האנרגיה לפני מספר שנים.
השבתה של שדות הגז כתוצאה ממלחמה בשתי חזיתות, מעריך ד"ר עמית מור מנכ"ל משותף של חברת אקו-אנרג'י ומרצה לכלכלת אנרגיה באוניברסיטת רייכמן, תפגע ב-40-60 אחוז מסך מקורות האנרגיה לתחנות הכוח השונות ותגרום לגל מתרחב של הפסקות חשמל יזומות יומיות רבות לצרכנים במשק. בואו ונקווה שתסריט שכזה לא יתגשם בקיץ.
מלחמת חרבות הברזל האירה את הצורך הדחוף ביצירת מאגרים של סוגי דלק חליפי לגז טבעי שכן גם מלאי הפחם בישראל הוא מוגבל. במקרה של משבר גז טבעי ניתן להפעיל מחדש יחידות ייצור חשמל בפחם וחלק מתחנות הכוח המופעלות בגז ניתנות להפעלה בסולר. מאגרי הגז הסולר היום הם שוליים והאספקה של סולר אליהן תדרוש צי גדול של מיכליות. עלות הגדלת המאגרים נמדדת במיליארדים רבים והיא תושת כמובן על ספקיות החשמל ומכאן למחיר החשמל לצרכן העלול לעלות ב- 15-20 אחוז במהלך השנים הקרובות, אם אכן תאשר הממשלה מפעל לאומי שכזה.
1 צפייה בגלריה
מימין פרופ' יאיר זימון ועודד שורר
מימין פרופ' יאיר זימון ועודד שורר
מימין פרופ' יאיר זימון ועודד שורר
לדוגמא נזכיר כאן כי לפני כעשור נדרשה חברת החשמל לרכוש סולר בכמויות גדולות בעלות של כ-3.5 מיליארד ש"ח בעקבות ההפסקה הפתאומית בהזרמת גז טבעי ממצרים. אז היה מרכיב הגז הטבעי בשרשרת ייצור החשמל נמוך בהרבה ועדיין דרשה חברת החשמל לייקר את המחיר לצרכן ב-19 אחוז.
לקח שני הוא הצורך הדחוף להקים מאגרי גז ביבשה. זאת במקום לעודד את מפיקות הגז לייצא גז טבעי מעבר למוסכם במתווה המקורי עליו חתמו ממשלת ישראל ומפיקות הגז. לפני כ-40 שנה נעשה פיילוט להקים מאגר גז טבעי בהרי ירושלים שנכשל. לפני פינוי סיני הזרימה המדינה גז טבעי מבארות באזור שדות בפיתחה למאגר זוהר הריק ליד ערד. משרד האנרגיה מתכוון לבצע עתה פיילוט מוגבל של הזרמת גז טבעי לאחד משדות הגז הריקים בארץ אך החילופים התכופים בצמרת המשרד עיכבו כל הערכות משמעותית לאפשרות של השבתת שדות הגז בים במקרה של התרחבות המלחמה באזורנו.
הפתרון המיידי הוא התקנה מואצת של מערכות אנרגיה משמש ורוח. יש מה ללמוד מן העזתים שלא שמו יהבם על אספקת החשמל המקרטעת. לפני מלחמת חרבות הברזל ניזונו כ-50 אחוז מבתי האב ברצועה ממערכות חשמל סולארי עם יכולת אגירה.
כל עיכוב בהחלטה של ממשלת ישראל בנושא פיתוח המאגרים האסטרטגיים כדי לאפשר כושר נשימה לשלושה חודשים לפחות, יפגע ביכולת השרידות של מערכת החשמל הארצית . ויפה שעה אחת קודם.
פרופ' יאיר זימון הוא מרצה לכלכלה ומימון באוניברסיטת ת"א. עודד שורר הוא שותף בחברה Kashat Ventures Studio לפיתוח עסקים בתחום הפינטק