סגור

חלום הדירה מתרחק: מחירי הדירות זינקו השנה ב-9.2%

מדד המחירים לצרכן עלה בספטמבר ב-0.2% - בהתאם לתחזיות המוקדמות. בלטו במיוחד: הירקות הטריים שהתייקרו בחודש החולף ב-9.5%. ב-12 החודשים האחרונים רשם המדד גידול של 2.5% - השיעור החד מאז 2011. הדירות התייקרו בחודשים יולי-אוגוסט ב-1.2% לעומת יוני-יולי

מדד המחירים לצרכן עלה ב-0.2% בחודש ספטמבר 2021, בדומה לתחזיות המוקדמות של האנליסטים. מתחילת השנה ובשנים עשר החודשים האחרונים (ספטמבר 2021 לעומת ספטמבר 2020) עלה מדד המחירים לצרכן ב-2.5%. בהתייחס לאינפלציה מדובר בגידול השנתי הגבוה ביותר מאז 2011.
1 צפייה בגלריה
סניף של רשת ה סופרים יינות ביתן פירות וירקות
סניף של רשת ה סופרים יינות ביתן פירות וירקות
סניף של רשת ה סופרים יינות ביתן פירות וירקות
(צילום: מיכה לובטון)

עליות מחירים בולטות נרשמו בסעיף ירקות טריים שעלה ב-9.5%. ירידות מחירים בולטות נרשמו בסעיפי תרבות ובידור שירד ב-2.6% והלבשה שירד ב-2.1%.
מדד המחירים של תפוקת התעשייה ליעדים מקומיים ירד ב-0.2% בחודש ספטמבר 2021. מתחילת השנה עלה המדד ב-10.2% וב-12 החודשים האחרונים (ספטמבר 2021 לעומת ספטמבר 2020) עלה מדד המחירים של תפוקת התעשייה ליעדים מקומיים ב-10.4%. המדד ללא דלקים עלה ב-0.1% בחודש ספטמבר 2021 כאשר ירידות מחירים בולטות נרשמו במוצרי נפט מזוקק שירדו ב-3.3%.

דירות חדשות התייקרו תוך שנה בכמעט 12%

הדירות התייקרו בשנה שחלפה ב-9.2%. מהשוואת מחירי העסקאות שבוצעו בחודשים יולי 2021 – אוגוסט 2021 לעומת מחירי העסקאות שבוצעו בחודשים יוני 2021 – יולי 2021, נמצא כי מחירי הדירות עלו ב-1.2% ובכך השלימו עלייה של 9.2% לעומת התקופה המקבילה אשתקד (יולי 2020– אוגוסט 2020). בפילוח שינויי מחירי הדירות לפי מחוזות בחודשים יולי 2021 – אוגוסט 2021 לעומת החודשים יוני 2021 – יולי 2021, נרשמו עליות מחירים במחוזות הבאים: ירושלים 2.5%, מרכז 1.9%, תל אביב 1.8%, דרום 1.1% וחיפה 0.6%; לעומתם מחוז הצפון רשם ירידה של 0.5%.
בפילוח שינויי מחירי הדירות לפי מחוזות לעומת התקופה המקבילה אשתקד, יולי 2021 – אוגוסט 2021 לעומת יולי 2020 – אוגוסט 2020, נרשמו עליות מחירים בכל המחוזות: ירושלים (10.7%), מרכז (10.5%), צפון (9.6%), תל אביב (9.5%), דרום (7.3%) וחיפה (6.0%).
במדד מחירי הדירות החדשות נמצא כי מחיריהן עלו בחודשים יולי 2021 – אוגוסט 2021 לעומת יוני 2021 – יולי 2021 ב-0.6% ובכך השלימו עלייה של 11.8% לעומת התקופה המקבילה אשתקד (יולי 2020 – אוגוסט 2020). אחוז העסקאות שבוצעו בתמיכה ממשלתית והשתתפו בחישוב מהווה 21.9% בהשוואה ל-20.2% בתקופה הקודמת (יוני 2021 – יולי 2021).
בנוסף לכך, מדד מחירי תשומות הבנייה למגורים עלה ב-0.3% בחודש ספטמבר 2021.
מתחילת השנה עלה מדד מחירי תשומות הבנייה למגורים ב-4.5% ובשנים עשר החודשים האחרונים (ספטמבר 2021 לעומת ספטמבר 2020) עלה מדד מחירי תשומות הבנייה למגורים ב-4.9% בשל העלייה במחירי המדד ללא שכר עבודה ב-8.1% ובמחירי שכר העבודה ב-1.1%.
משום שחוזים לרכישת דירות צמודים למדד תשומות הבניה, העלייה החדשה במדד תוביל להתייקרות נוספת של עשרות אלפי שקלים במחיר הרכישה הסופי של הדירות.