סגור
מבנים ב קיבוץ בארי
הרס בקיבוץ בארי (צילום: Maja Hitij/Getty Images)

מבקר המדינה: מזכיר הממשלה מנצל את העתירה לבג"ץ כדי לעכב העברת מסמכים על 7.10

המדינה הודיעה היום לבג"ץ כי קיום ביקורת של מבקר המדינה על המלחמה בעזה כעת, יפגע בגופי הביטחון; המבקר מזהיר בתגובה כי התנגדות צה"ל עלולה לסכל כל ביקורת עליו לתקופה ארוכה מאוד. לדבריו, "הלוואי שכל הנוגעים בדבר היו קשובים לביקורת מגורמים שונים לפני 6.10"

משרד מבקר המדינה מזהיר כי התנגדות צה"ל לביקורת על מחדלי 7.10 "עלולה לסכל על ביקורת עליו במשך תקופה ארוכה". לדברי המבקר, עריכת הביקורת היא חובה כלפי הרוגי המלחמה.
המדינה הודיעה היום (ה') לבג"ץ כי לעמדת גופי הביטחון, קיום ביקורת של מבקר המדינה על המלחמה בעזה בעת הזו, יוביל ל"פגיעה משמעותית ביכולת התפקודית של גופי הביטחון ולפגיעה בלחימה".
הודעת המדינה לבג"ץ הוגשה בשם הרמטכ"ל וראש השב"כ, במסגרת עתירה של תנועת אומ"ץ, התנועה לאיכות השלטון ופורום "חומת מגן לישראל" הכולל בכירים לשעבר בזרועות הביטחון, נגד הבדיקה שמבצע מבקר המדינה מתניהו אנגלמן על אירועי המלחמה.
משרד מבקר המדינה שלח הודעה מעדכנת לבג"ץ, שלפיה "המבקר מצר על הביטוי והיחס לביקורת כפוגעת במאמץ המלחמתי, והוא בדעה שהלוואי שכל הנוגעים בדבר היו קשובים לביקורת מגורמים שונים עובר ל-6.10".
המבקר קובע כי "הגישה אותה מציע צה"ל היא בלתי סבירה באורח קיצוני, ותוצאתה עלולה להיות אי-קיום ביקורת מכל סוג ומין בצה"ל, משך תקופה ארוכה מאוד, תוך פגיעה ישירה גם בביקורת המדינה על הגופים האזרחיים".
המבקר מציין כי "השלב הראשון של הבדיקה, הקבוע לחודש הנוכחי, אינו נוגע לנושאי ליבה מבצעיים של צה"ל , אלא מדובר בביקורת מדינית ואזרחית, שהנגיעה של צה"ל אליו היא כמבוקר משני. כך, לדוגמה ביקורת בנושא טיפול המוסדות להשכלה גבוהה בסטודנטים שגוייסו למילואים והביקורת בעניין איסוף, פינוי וטיפול בחללים אזרחיים".
לדברי המבקר, "באופן מעשי, המשמעות של צו הביניים המבוקש היא היתר לגופים המבוקרים להימנע, בין היתר, מקיום חוק יסוד: מבקר המדינה, המחייב גופים מבוקרים למסור למבקר המדינה מסמכים ומידע ללא דיחוי". הוא חושף כי "שלשום הודיע מזכיר הממשלה (יוסי פוקס, ש"א) למבקר המדינה על דחיית דרישת המבקר לעניין מסגרת הזמן שלגביה יועברו מסמכים, לצורך קיום הביקורת, וזאת עד להכרעת בית המשפט העליון בסוגיה".
המבקר מזהיר כי "קיום ביקורת באיחור ניכר, משמעו פגיעה מובהקת בנגישות לראיות שעלולה לפגוע בביקורת ובאפקטיביות שלה נוכח חלוף הזמן, קושי באיתור מסמכים, חילופי גברא והיחלשות הזיכרון". לדבריו, "ביקורת מדורגת ומידתית כמתוכנן, לא זו בלבד שלא תפגע במאמצי הלחימה ובביטחון המדינה, אלא תוכל לסייע במניעת תוצאות עתידיות קשות, חלילה, ומניעת מחדלים שעלו למדינת ישראל במחיר כבד. זוהי גם החובה הערכית כלפי אזרחי מדינת ישראל אלו החיים ואלו שכבר אינם עימנו, הזכאים לתשובות לשאלות הקשות העולות בעקבות אירועי 7.10".
את משרד מבקר המדינה מייצגים בהליך עוה"ד אליה צונץ קולר, ניקולס גיפס וישראל קליין ממשרד ש. הורוביץ ושות'.