סגור

דו"ח המבקר
אם נכה, עדיף ברשות חזקה: פערים באספקת שירותי רווחה וחינוך

דו"ח המבקר מגלה שלרשויות המקומיות באשכולות גבוהים יש פי 7 עובדים סוציאליים שמטפלים באנשים עם מוגבלויות מלרשויות החלשות. גם הפערים בתקציבים והישגים בחינוך עצומים

פערים גדולים בין רשויות חזקות וחלשות באספקת שירותים בתחומים שונים, מחינוך ועד טיפול בנכים. המספר הממוצע של עובדים סוציאליים המטפלים באנשים עם מוגבלויות ברשויות המדורגות באשכולות פריפריאליים גבוהים (20 תקנים) גדול פי 7 מהממוצע ברשויות המדורגות באשכולות נמוכים (3 תקנים). 78% מהרשויות המדורגות באשכול פריפריאלי גבוה מעסיקות עו"סים המטפלים רק בתחום המוגבלויות לעומת 15% מהרשויות המדורגות באשכול פריפריאלי נמוך.
חמור מכך, עו"סים בתחום המוגבלויות ברשויות החלשות עושים זאת נוסף על טיפול בתחומים אחרים. עומס העבודה על שני העו"סים הייעודיים במועצה האזורית הבדואית אל-קסום גדול במידה חריגה (887 תיקים לעו"ס במשרה מלאה) לעומת העומס על העו"סים ביתר הרשויות שנבדקו (175 תיקים או פחות).
המבקר מצא פערים גדולים בין הרשויות המקומיות גם ביכולת התקציבית לקדם את התלמידים להישגים באמצעות מימון עצמי המתווסף לתקציבי משרד החינוך. זאת, כפי שחשף תחקיר "כלכליסט" ו"שומרים".
בכווכב אבו אל-היג'א, המשתייכת לאשכול החברתי-הכלכלי הנמוך 4, שיעור המימון העצמי להפעלת שירותי חינוך מסך תקציב החינוך בשנת 2020 היה כ-1% (271 ש"ח); באופקים, המשתייכת לאשכול 3, היה שיעור המימון העצמי 7% (1,867 ש"ח). לעומת זאת, בגן רווה, המשתייכת לאשכול החברתי-הכלכלי הגבוה 8, היה שיעור המימון העצמי כ-14% (5,170 ש"ח); וברמת גן, אף היא מאשכול 8, היה שיעור המימון העצמי כ-24% (6,538 ש"ח). כלומר ברמת גן השקיעו בתלמיד מכספי העיר פי 3.5 מאשר באופקים
המבקר בדק גם את גובה מימון העצמי של תוכניות חינוכיות חיצוניות. בשנות הלימודים התש"ף-התשפ"ב הסתכם המימון ב-0 ש"ח בכווכב אבו אל-היג'א; ב-1.3 מיליון בגן רווה; ב-11 מיליון ש''ח באופקים; וב-61 מיליון ש"ח ברמת גן. למימון העצמי יש תוצאות: שיעור הזכאים הארצי לתעודת בגרות במסלול חמש יחידות לימוד במתמטיקה היה 5.3% באופקים; לעומת 30.7% ברמת גן. יש לזה גם סיבות אחרות, אבל ברור שפערי המימון תורמים.