סגור
מוניות גט טקסי
מוניות גט. "עושים חיבור בין נהג לנוסע" (אוראל כהן)

בלעדי
בית המשפט העליון ביטל תביעה ייצוגית נגד מוניות גט

גט זכתה בערעור לעליון על אישור תביעה ייצוגית נגדה בנוגע לגביית דמי הזמנה של נהגים בנסיעות מזדמנות, למרות שהנסיעה לא הוזמנה ביישומון. לטענת גט, היא מפעילה פלטפורמה טכנולוגית המחברת בין ספקי שירות עצמאיים לבין משתמשים, והפלטפורמה אינה אלא מרקט פלייס שאותו היא מנהלת. בא כוח המבקש: "מצרים על כך שהעליון לא ניצל הזדמנות לקבוע שלעסקי ענק בישראל יש אחריות אמיתית כלפי לקוחותיהם"

בית המשפט העליון קיבל ערעור שהגישה חברת המוניות גט, ולמעשה ביטל את החלטת בית המשפט המחוזי בתל אביב שאישר ביולי 2022 ניהול תביעה ייצוגית נגד גט. זאת, בטענה לגביית דמי הזמנה (בסך של כ-5 שקלים) בנסיעות מזדמנות. באותו מקרה טען המבקש כי נסע במונית שאותה עצר ברחוב כנסיעה מזדמנת, וביקש לשלם באמצעות יישומון גט. הנהג גבה עבור הנסיעה גם דמי הזמנה, למרות שבפועל הנסיעה לא הוזמנה בישומון. מנגד, טענה גט כי עילת התביעה היא נגד הנהג ולא נגדה, מאחר שהיא משמשת רק כמתווכת בין הנהג לנוסע. בית המשפט המחוזי לא קיבל את עמדת גט ואישר הגשת התביעה כייצוגית לאחר שקבע כי טענת התיווך נשללת.
גט סירבה לוותר ובחודש אוקטובר 2022 הגישה בקשת רשות ערעור על החלטת בית המשפט המחוזי בתל אביב שאישר תביעה כייצוגית בעניין גבייה נטענת של דמי הזמנה על ידי נהגי מוניות בנסיעות מזדמנות שנתפסו ברחוב. במסגרת בקשת רשות הערעור, הסבירה גט באמצעות עו"ד עדי קרני שטרית ממשרד עורכי הדין גרוס ועו"ד מיכאל גינסבורג כי היא מפעילה פלטפורמה טכנולוגית שמחברת בין ספקי שירות עצמאיים לבין משתמשים שמבקשים לצרוך את השירותים שמספקים אותם ספקים, וכי הפלטפורמה אינה אלא מרקט פלייס שאותו היא מנהלת.
בנסיבות אלה, טענה גט כי היא אינה אחראית להתנהלות של נהגי המוניות שהתקשרו עמה שהנם קבלנים עצמאיים וכפופים לפיקוח משרד התחבורה, וכי לא ניתן לחייבה בנזקים שנגרמו לנוסעים על ידי נהגים שהחליטו לפעול בניגוד לתקנות התעבורה. גט הוסיפה וטענה כי כחלק מרצונה לספק חווית שימוש חיובית בפלטפורמה על ידי כלל המשתמשים בשירותיה, כוללת היא במסגרת ההתקשרויות החוזיות שלה התחייבות של המשתמשים לפעול בהתאם לדין. מכאן, שככל שישנם נהגים שהחליטו לגבות דמי הזמנה בניגוד לתקנות התעבורה, הרי שהם פועלים בניגוד להתחייבותם מול גט.
לאחר ששמע את טענות הצדדים, הביע בית המשפט העליון עמדתו לפיה הניסיון להטיל על גט חובת זהירות להתנהלות נהגים הוא מרחיק לכת.
במהלך הדיון בבית המשפט העליון ציינה השופטת ענת ברון לפרוטוקול: "לא נפתיע אם נאמר שאין מקום לקדם את התביעה הזאת. אין כאן רשלנות. גם עשיית עושר זה רחוק מאופן ההתקשרות שיש בין הנהגים לבין גט טקסי בהקשר הזה".
בית המשפט העליון המליץ לתובע הייצוגי , אשר הגיש את בקשת האישור להסכים כי בקשת רשות הערעור תתקבל, הערעור יתקבל והחלטת בית המשפט המחוזי תבוטל ובקשת האישור תידחה. התובע הייצוגי קיבל את המלצת בית המשפט, ובית המשפט הורה על קבלת הערעור ודחיית בקשת האישור.
עו"ד יצחק אבירם, בא כוח המבקש מסר בתגובה: "בית המשפט העליון הביע דעתו כי לקוח המזמין מונית מגט טקסי אינו יכול לבוא בתביעה נגד גט טקסי למרות מניפולציות שנהגים עושים בשיטתיות דרך האפליקציה. במקום שבו משרד התחבורה חסר כל יכולת אכיפה ממשית, המשטרה אינה נותנת מענה וגט טקסי לא אחראית, התוצאה היא שכל שנותר ללקוח הוא לריב עם נהג המונית כשהוא בתוך הרכב. מדובר בסיטואציה בעייתית ואנו מצרים על כך שבית המשפט העליון לא ניצל את ההזדמנות לקבוע שיש לעסקי ענק בישראל המגלגלים מאות מיליונים אחריות אמיתית כלפי לקוחותיהם".
מגט טקסי נמסר בתגובה: "בדיון בבקשת רשות הערעור שהגישה גט, שבסופו הורה בית המשפט העליון על קבלת הערעור ודחיית בקשת האישור, עמד בית המשפט על כך שגט היא חברת טכנולוגיה המפעילה פלטפורמה שמחברת בין נהגי מוניות לבין נוסעים ("המוניות לא שלהם, הם עושים חיבור בין נהג לנוסע"), וכי האפשרות לשלם דרך גט היא בסך הכול "דרך נוחה להעביר כסף לנהג למי שאין בידו מזומן", והמשתמש אינו חייב לעשות בה שימוש. על בסיס אלו, הביע בית המשפט את עמדתו הברורה, לפיה ככל שהנהג בוחר לנצל את השירות שמציעה גט למשתמשים בפלטפורמה, אין זו אחריותה של גט. בית המשפט הוסיף והבהיר כי דרישת התובע הייצוגי ביחס לפעולות שעל גט לנקוט מול הנהגים על מנת שאלה לא ישקרו לה וירמו אותה מרחיקת לכת "לאפליקציה שנועדה לשרת את הנוסע". פסק דין זה הוא המשך ישיר של פס"ד שניתן ע"י בית המשפט העליון ביום 13.11.2022, שבו דחה בית המשפט בקשת אישור אחרת שהוגשה נגד גט".